Revolve Performance Art Days

Lördag den 19 maj 2018

20.30 – 21.15 The woman who lit the world, av och med Stina Nyberg

21.45 – 22.30 Alternating currents, en intermedial elektricitetskonsert koreograferad och framförd av Maria w Horn, Stina Nyberg och en frekvensstyrd teslaspole.

Fri entré, men bokning rekommenderas. Boka genom att skicka ett mail till info@kottinspektionen-dans.se och uppge namn och antal biljetter.

 

×

För tredje året i rad anordnas performancefestivalen Revolve, ett samarbete mellan Köttinspektionen Dans, Uppsala konstmuseum, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala stadsteater och Gustaf Broms i samarbete med Royal College of Art, London. Hela programmet på: uppsalakonstmuseum.se/revolve.

 

The woman who lit the world

Under en längre tid har Stina Nyberg följt i elektroingenjören Nikola Teslas fotspår och samlat på sig historier, teknologier och myter om trådlöshetens historia. Steg för steg inser hon att berättelsen om geniet förvandlas till en berättelse om henne själv. Detta är hennes koreograferade historia om livet som ett geni.

 

Alternating Currents

Alternating Currents är en intermedial elektricitetskonsert koreograferad och framförd av Maria W Horn, Stina Nyberg och en frekvensstyrd teslaspole. Konserten är en del av en längre tids besatthet av Nikola Tesla och det tidiga 1900-talets turnerande elektricitetsföreställningar. Alternating Currents är här för att bota samhällets brist på fascination för elektricitet.

 

Stina Nyberg bor i Sverige där hon skapar och utför koreografi. Hennes praktik är relaterad till möjligheten att genom övertygelse och illusion skapa nya system av logik för att konstruera världen annorlunda och att agera i enlighet med denna. Hennes utgångspunkt är alltid ett feministiskt perspektiv på kroppen; dess sociala och politiska konstruktion och förmåga att röra sig. Nyberg arbetar ofta i samarbete med andra – och rör sig mellan oberoende produktioner, kollektiva, statliga institutioner, konst och musikscener.  Hennes metod är specifik för varje situation, vilket inkluderar ett fokus kring hur vi arbetar i relation till vad vi arbetar med. Hennes nya solo Thunderstruck hade nyligen premiär, en föreställning som följer i Nikola Teslas spår; dansande med en tesla spole och utforskande av osynliga krafter.

Maria w Horn är tonsättare med fokus på audiovisuell och elektroakustisk musik. Hon intresserar sig för den mänskliga perceptionen, hur ljud och visuella stimuli kan samverka för att transcendera vardagen och öppna för alternativa tillstånd och sinnesstämningar. Efter studier i elektroakustisk komposition på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Universität der Kunst i Berlin bor och verkar hon numera i Stockholm. Hon är en integrerad del av den experimentella musikscenen genom sitt engagemang i Fylkingen, egna skivbolaget XKatedral samt Sthlm Drone Society.

Caroline Byström + Lab-presentation + Release för ”Material som drar”

Söndagen den 3 juni 2018

14.00 – 16.00 Lab-presentation med PO$$E, Köttinspektionen Dans och inbjudna gäster

16.00 Release för ”Material som drar”, en publikation bestående av konstnärliga dokumentationer

17.00 MIRAGE Ett solo av och med Caroline Byström (ca 40 min)

18.00 Residensvisning av Past as prologue (arbetstitel), av och med Caroline Byström och gäster

Fri entré

×

En heldag med fyra programpunkter avslutar vårens dansprogram!

Koreografen Caroline Byström, som har residens på Kött­inspektionen under våren 2018, kommer att presentera sitt pågående arbete Past as prologue (arbetstitel) samt visa sitt senaste solo MIRAGE. LAB presentation: deltagare från veckans Lab delar med sig av format för mötet mellan textläsning och dans/koreografi. Och vi släpper ”Material som drar”, en publikation som tar avstamp från 2017 års dansprogram som gick under namnet ”Circles”. Publikationen samlar text och bildmaterial av konstnärerna Marie Gavois, Sophie Erlandsson, Anna-Karin Brus, Caroline Byström och Munish Wadhia och är formgiven av Jonas Williamsson. Producerad och initierad av Köttinspektionen Dans. Besökare får var sitt exemplar av publikationen.

Utdrag från introduktionen till publikationen:

“Material som drar” är en titel som pekar på möjligheten att material kan ha egen agens – att de kan dra iväg och flyta samman med andra material, immateriella som materiella.

…Att kommissionera konstnärliga dokumentationer är ett sätt för oss att testa begreppet dokumentation från en ofrånkomligt subjektiv horisont; en konstnärlig horisont. Ett sätt att tömma begreppet från idén om det objektiva, det neutrala, det rena. Dessutom är publikationerna ett sätt att problematisera den singulära kreativa människan, och undersöka hur hen hänger ihop med sin omgivning, de omgivande materialen: idéerna, relationerna, kropparna, sakerna – som omsluter oss alla i en ständig rörelse. Material som drar, som tar, hittar, kopplar ihop, klär av och kanske också komposterar oss alla i ett evigt kretslopp?”

MIRAGE

av och med Caroline Byström

MIRAGE tog sin start i en undersökning av guilty pleasures där monologen, den singulära kroppen i spelfilm, snarare än en kollektiv förening och upplösning av flera kroppar i en dramaturgisk höjdpunkt  intresserat Byström. När är kroppen ett hack i ett narrativ? MIRAGE är också HERstory och fortskrider genom spekulativa, fragmentariska narrativ och dikter där skapandet av och insisterandet på ihågkomster och översättningar över en tidsperiod är centrala teman.

Liksom föreställningarna Re,or,i n ation och Haligh/A Lie av Byström är solot MIRAGE uppbyggd kring två delar. Solot avslutas med queen bee, och en fysisk läsning med utdrag ur ”Den lesbiska kroppen” av Monique Wittig, en del som både går att lyssna till och titta på.

The Grit is in your name, Sigrid

freeze

your skin boils of lingua-tics and fragments, Sigrid

you were so f* (r)ight

I-less

border-less

under lee

a mountainlark f-l-e-e

at first there had been some really nice puns

Grünewald + Hjertén

then: tone-deaf blankness institutional overruns

Ivan + Isaac consent

her to

Lobotomy

(Dedicated to the artist Sigrid Hjertén)

Hon upprepar sig själv

historien

Hon skriver inte ned sina ord så de tas ifrån henne.

————————

Koreografi och dans: Caroline Byström

Text: Caroline Byström och Monique Wittig

Producerad av: BARCO inom ramen för BARCO Twin Productions

Samproducerad av: Weld

Skapad i residens på Weld, MARC, Vitlycke, O Espaço do Tempo (PT) och Mira artes performativas (PT)

Med stöd av Kulturrådet.

Tack till Désirée Wariaro, Skeppsholmsstudion och SITE

BARCO TWIN PRODUCTIONS är en kontext initierad av Dinis Machado(PT/SE)för en parallell utveckling av soloverken MIRAGE av Caroline Byström och CONSUBSTANCIATION av Dinis Machado

Caroline Byström föddes i Taegu, Sydkorea. Hon växte upp i Örnsköldsvik och arbetar som koreograf och dansare i Stockholm sedan hon tog examen från masterprogrammet i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola 2014. Caroline utforskar en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika former för presentation. Koreografierna rör sig i gränslandet mellan ljud, text och kropp och ofta undersöker hon det som redan existerar, kanske som en bakgrund, i ett sökande efter parallella narrativ. Caroline är utbildad i dans och koreografi i Köpenhamn, Salzburg, Gießen och Stockholm.

Sedan 2014 har Caroline också dansat med Weld company och där framträtt i arbetsprocesser av Julian Weber, Litó Walkey, Georgia Vardarau, Matthias Sperling, Alice Chauchat, Margaretha Åsberg och Rebecka Stillman.

Tove Salmgren residensvisning

Fredag den 21 september kl 18.00

Residensvisning Tove Salmgren

Fri entré

×

Under året har Tove Salmgren, en av de konstnärliga ledarna för Köttinspektionen Dans, haft residensliknande nedslag på Köttinspektionen (kortare perioder här och där) och kommer visa det pågående arbetet en fredag i september.

En slags beskrivning av arbetet: En koreografisk undersökning som tar avstamp från en enkel princip; att undfly impulsen att positionera och projicera arbetet genom att beskriva det i text. I en tid då konst ofta villkoras eller värderas genom sin förmåga (eller oförmåga) att utmana nutida samhällsproblem, fungerar den omgärdande texten om sig själv som statusmarkör då den har förmågan att situera sig inom viss diskurs. Tove vill undersöka en ny slags studiopraktik (för henne själv) med koreografiska metoder och element, om möjligt fritt från samtidens uppmaning att verbalisera och kommunicera vad hon håller på med, och vad hon vill uppnå med det.

 

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Vid DOCH är hon återkommande engagerad som handledare och projektledare, och assisterar professor Chrysa Parkinson som leder masterutbildningen i koreografi NPP. Toves konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans – en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala. Hennes egen konstnärliga praktik kan beskrivas som ett feministiskt och filosofiskt laboratorium, med en önskan att systematiskt belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.

Moa Franzén Residens

Onsdagen 26 september

Residensvisning av From a throat of flesh

Med och av Moa Franzén, Vilda Kvist, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren

×

Konstnären Moa Franzén har residens på Köttinspektionen tillsammans med Vilda Kvist, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren. Den 26 september visar gruppen delar av arbetet på Köttinspektionen. Tid kommer närmare.

From a throat of flesh är en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet. En kör, men inte för sång; röster, men inte talande. Under residenset kommer jag tillsammans med fyra inbjudna performancekonstnärer utforska rösten som en skulptural materialitet såväl som en kommunikativ kraft som är djupt inflätad i ideologiska och politiska strukturer, och hur dessa kan aktiveras och kommuniceras i kroppen. Vi kommer fördjupa oss i de ljudanden och läten som är kommunikativa men som i vårt talorienterade samhälle ofta betraktas som alltför kroppsliga, och därigenom hotfulla, förföriska, ibland djuriska, ofta feminint konnoterade. Projektet vill utforska de uttryck som socialt och historiskt varit föremål för disciplinering och ”civilisering”, och tagits som förevändning för att kategorisera människor som barbariska, djuriska och hysteriska, och gör det genom den egna kroppen, ur en hals av kött.

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär och poet, baserad i Stockholm. Hennes praktik rör sig inom skrivande och performance och placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring och utforskar osynliga och lågt värderade former och akter som platser och uttryck för agens och motstånd, genom att belysa och förskjuta hegemoniska narrativ, akter och uttryck.
Hon arbetar ofta i curatoriella samarbetsprojekt där organiserandet av tillfälliga rum för utbyte, samtal och framträdanden i kontexter definierade av deltagarna själva är centralt. Franzén har en Bachelor i fri konst från Kungl. Konsthögskolan och Kunstakademiet i Bergen, och en Master i Nya performativa praktiker från DOCH. Hon har visat sina arbeten nationellt och internationellt, curerat och organiserat utställningar, seminarier och performance, publicerats i flertalet tidskrifter och publikationer, handlett och hållit verkstäder i skrivande samt arbetar även redaktionellt för litteraturtidskriften Kritiker.

Caroline Byström Past as Prologue (arbetstitel) – Premiär!

Onsdagen den 26 september 2018

Past as Prologue (arbetstitel)

Tid annonseras närmare september

Fri entré

×

Save the date! Premiär på Köttinspektionen.

Caroline Byström (med gäster) kommer att ha premiär av Byströms senaste arbete Past as Prologue (arbetstitel), delvis utvecklat under residens på Köttinspektionen.

Mer information om arbetet kommer senare.

CAROLINE BYSTRÖM föddes i Taegu, Sydkorea. Hon växte upp i Örnsköldsvik och arbetar som koreograf och dansare i Stockholm sedan hon tog examen från masterprogrammet i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola 2014. Caroline utforskar en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika former för presentation. Koreografierna rör sig i gränslandet mellan ljud, text och kropp och ofta undersöker hon det som redan existerar, kanske som en bakgrund, i ett sökande efter parallella narrativ. Caroline är utbildad i dans och koreografi i Köpenhamn, Salzburg, Gießen och Stockholm.

Sedan 2014 har Caroline också dansat med Weld company och där framträtt i arbetsprocesser av Julian Weber, Litó Walkey, Georgia Vardarau, Matthias Sperling, Alice Chauchat, Margaretha Åsberg och Rebecka Stillman.

Köttinspektionen Dans

×

Köttinspektionen Dans verksamhet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som ger upphov till nya konstnärliga möten och spontana infall och förlopp. Vi upplever att det saknas plattformar och stöd för konstnärlig utveckling och processer utan krav på färdiga och fixerade produktioner. Vi vill därför upplåta Köttinspektionen som en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och har detta år därför bjudit in flera konstnärsskap som arbetar processbaserat på plats i lokalen.

Årets program består av ett antal gästspel, performancefestivalen Revolve, samt residens och residensvisningar.

Med gästspelsprogrammet vill vi erbjuda Uppsalas publik en danskonst som med lekfullhet och mod behandlar sin publik som en outbytbar del av själva föreställningen, som en jämlik diskussionspartner, och som utmanar sitt eget medium för att formulera existentiella och politiska frågeställningar istället för att komma med färdigformulerade svar. Konstnärerna bjuds in för att presentera sin konstnärliga praktik publikt i den form som känns mest relevant för konstnären. Vi ”beställer” alltså inte in ett färdigt verk, utan bjuder in ett konstnärsskap. Vi vill på så vis möjliggöra för det oprövade eller kraschade, men också det som behöver återuppstå, eller repeteras.

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar inom dans och koreografi fältet som dansare, koreograf, lärare, kurator och dramaturg. Hon har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Henne konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala. Hennes egen konst kan beskrivas som ett feministiskt och filosofiskt laboratorium, med en önskan att systematiskt belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.