Circles #1

Söndagen den 9 april

12.00-14.00 Öppen workshop: Koreograferad läsecirkel med Maria Stiernborg

14.00-20.00 En heldag av performance, workshop och publika händelser. Öppet att komma och gå under dagen.

Fri entré

I foajén serveras snacks och kaffe/te.

×
Broderi av Maria Stiernborg | Foto: Jonas Williamsson

 

Köttinspektionen Dans påbörjar sitt andra år på Köttinspektionen, genom att ta förra årets idé som var att låta det prövade och det oprövade mötas i en tudelad dag på Köttinspektionen, in i ett nytt program för 2017 som vi kallar Circles. Programmet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som tillåter spontana infall och förlopp. Det här är första tillfället.

 

12.00-14.00

WORKSHOP: Koreograferad läsecirkel med Maria Stiernborg

Vi läser tillsammans ur Ann Cvetkovichs bok ” Depression: A Public Feeling” och ”Artist at Work” av Bojana Kunst samtidigt som det finns möjlighet att anteckna med hjälp av nål och tråd.

Det manuella arbetet och hantverket i relation till förutsättningarna för arbete och konstproduktion undersöks samtidigt som broderandet som anteckningsmetod omöjliggör effektivitet och total uppmärksamhet. I stället blir läsecirkeln en plats där friktion och fördröjning ges utrymme.

14.00-20.00

Mariana Suikkanen Gomes, Frida Klingberg, The Disengaged Free Jazz Orchestra – Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia

 

Fyra konstnärer med olika bakgrund som delat tid och plats på Köttinspektionen under ett två veckors konstnärligt utbyte, avslutar perioden med en heldag av performance och publika händelser.

Gemensamt för de olika konstnärsskapen är ett undersökande av konflikter mellan personliga erfarenheter och samhällets etablerade konventioner och förväntningar, särskilt i förhållande till produktivitet. Långsamhet, ältande, mjukhet, illogik, repetition och nonsens används som konstnärliga metoder.

Syftet med deras gemensamma residens är att möjliggöra möten mellan deras konstnärsskap, utan krav på en gemensam produktion. Snarare avsätts tid för att vara varandras resurser till att lekfullt ompröva arbetssätt och konstnärliga idéer. Genom att anamma varandras konstnärliga praktiker kan strategier och intentioner förstärkas, utvecklas, utmanas eller omkullkastas, och något oväntat kan uppstå.

×
Foto: Frida Klingberg

FRIDA KLINGBERG (Göteborg, 1981) är konstnär baserad i Stockholm. Klingbergs verk undersöker hierarkier inom strukturella relationer. Hon är intresserad av vilka tankestrukturer som ligger till grund för olika sorters ojämlikhet, och skapar situationer där värderingar möter erfarenheter vilket skapar utrymme för diskussion och omprövning. Hennes verk är ofta kontext- och deltagardrivna och tar plats i både privata och offentliga rum. Frida Klingberg är utbildad vid Akademin Valand och Konstfack.

www.fridaklingberg.se

 

×
Foto: Mariana Suikkanen Gomes

MARIANA SUIKKANEN GOMES är en scenkonstnär vars verk placerar sig i skärningspunkten mellan personliga möten, kollektiva aktiviteter och performativa presentationer. I sin nuvarande praktik undersöker hon ömhet och sårbarhet i ett arbete tillägnat minnen, ritualer och sensoriska spår. Research kring liveness, den emanciperade skådespelaren och publiken som vittne/deltagare flätas samman med scenkonstnärlig aktivism inom samtida feministiska rörelser som radical softness och body positivity.

Mariana har en kandidatexamen i LIVE ARTS från Kingston University och en masterexamen, Den autonoma skådespelaren, från Stockholms dramatiska högskola. Hon ingår även i ett långsiktigt och hängivet samarbete i trion GLQ/GomesLechQuigley.

www.instagram.com/befudlpersevere/

gomeslechquigley.com

 

×
Foto: Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg

KAJSA WADHIA verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala, en konstnärsdriven plattform för nutida dans och performance.

 

Med tekniker som performance, textil och text undersöker och skapar MARIA STIERNBORG motstånd till flexibel och prekär arbetsorganisation. Från en position av tillbakadragen likgiltighet och molande paranoia formas flyktlinjer bort från krav på effektivitet och ständig närvaro. I ett överproducerande och semiokapitalistiskt maskineri funderar hon framförallt på hur konst kan göra så lite nytta som möjligt och hur den praktiken kan kommunicera med en publik.

Stiernborg har en kandidatexamen från Stockholms Dramatiska Högskola i scenografi/kostym och en masterexamen från Konstfack, Konst i Offentligheten. De senaste åren har hon drivit konstnärsplattformen Förlaget i samarbete med Ludvig Uhlbors samt performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra i samarbete med koreografen Kajsa Wadhia.

www.disengagedfreejazz.com

www.forlaget.org

 

Köttinspektionen Dans

×
"Rudy" av Ellen Söderhult, Köttinspektionen 2016. Foto: Tove Salmgren

Koreografi för oss cirkulerar kring det som görs; hur, var och vad som görs. Beskrivet som ett verktyg skulle det kunna liknas vid ett analytiskt verktyg för görande, för att drömma om framtida göranden såväl som att strukturera och omvärdera det gjorda. Vi ser konstens styrka som nödvändigt experimentell, en omkullkastande och absolut livsbejakande energi, och har ett specifikt intresse av danskonst som utmanar sitt eget medium och existerar genom nyfikenhet och självreflexivitet, som inte ställer retoriska frågor med färdigformulerade svar, men istället behandlar publiken som en outbytbar del av konsthändelsen, som en jämlik diskussionspartner.

Under 2017 möter Köttinspektionen Dans sin publik genom en serie händelser där publiken bjuds in att delta och forma Köttinspektionen Dans som en plats för experimentell danskonst, diskurs, kollektiva processer och kunskapsutbyte, i ett program vi kallar Circles. Vid sex tillfällen bjuds koreografer/konstnärer in att arbeta i Köttinspektionens lokaler och möta Köttinspektionens publik genom föreställningar, workshops, residensvisningar och festivaler. Förra årets “koreograferade läsecirklar” fortsätter i form av workshops, för att experimentera med mötet mellan text och koreografi. Tillsammans med olika konstnärer undersöker vi hur deras konstnärliga metoder kan möta det igenkännbara formatet av en läsecirkel. Genom att fråga oss vad textläsning kan vara för slags koreografi fokuserar vi på läsande som ett görande. Vi vill på så sätt möjliggöra ett lekfullt möte mitt emellan teori och praktik; mellan det sagda och det gjorda.

Inför årets program frågar vi oss: Hur kan vi organisera mötet mellan de inbjudna gästerna/konstnärerna, publiken och Köttinspektionen på ett sätt som skapar vågor och cirklar i deras vatten, som expanderar deras olika praktiker istället för att medverka till att de tvingas in i en förutbestämd form? För att möta konstnärernas specifika utgångspunkter och logiker, så satsar vi på ett öppnare format än tidigare vilket vi hoppas ska generera lust att testa processer genom det lekfullla, det ofärdiga och det oprövade – att tillåta det spontana. Även i de fall vi bjuder in färdiga verk, vill vi erbjuda en tillåtande miljö för åter-experiment på alla nivåer. Därför kommer också varje tillfälle som öppnas upp för en offentlighet, att utgöra ett unikt tillfällle, för såväl publiken som konstnären.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

 

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Hennes arbete handlar om att aktivera en kritisk diskurs rörande subjektivitet och makt, och ofta genom att hegemoniska strukturer inom själva fältet dans och koreografi adresseras och problematiseras. Hon är involverad i diverse konstnärliga samarbeten, som med The Blob där lek/instutition/kritik kopplas samman, i det kuratoriella samarbetet We happen things med konstnärerna Manon Santkin och Moa Franzén, och som en av två konstnärliga ledare för Köttinspektionen Dans, en mötesplats och scen för experimentiell dans och koreografi i Uppsala.

Konstnärer dokumenterar

×

Under 2016 bjöd Köttinspektionen Dans in de fem konstnärerna Frida Sandström, Zoë Poluch, Moa Franzén, Maria Stiernborg och Barkman Bark att göra en konstnärlig dokumentation av var sin koreograferad läsecirkel, en programpunkt inom programserien Sunday Circles på Köttinspektionen i Uppsala. De koreograferade läsecirklarna involverade fem koreografer som ledare för var sin läsecirkel och var av experimentell art. Vad är textläsning för slags koreografi? Kan det igenkännbara formatet som läsecirkeln utgör, möjliggöra för ett lekfullt möte mellan initierade och icke-initierade inom dansens diskurs, att mötas mitt emellan teori och praktik; mellan det sagda och det gjorda?

Konstnärerna som bjöds in att dokumentera läsecirklarna fick uppdraget att delta på samma villkor som andra deltagare; som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare. Instruktionen var att svara med sin blick, sitt öra, sin hand eller tanke, genom ett material som skulle gå att trycka på papper.

Publikationen, som kommer ges ut under året, består av fem affischer, vilka utgör de fem konstnärliga dokumentationerna som skapades i relation till de koreograferade läsecirklarna. Affischerna kommer formges av Jonas Williamsson.

#1 Frida Sandström #2 Zoë Poluch #3 Barkman Bark #4 Moa Franzén #5 Maria Stiernborg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Frida Sandström

”A remote communication”

 

Zoë Poluch

”Get going and call it dancing” 

 

Barkman Bark

”Minnet, det förflutnas teater”

 

Moa Franzén

”En läsande mun är alltid naken”

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Frida Sandström är konstnär och skribent baserad i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i journalistik och verkar nu vid mastersprogrammet Nya performativa praktiker och inom ramen för kursen Performativ kritik vid Stockholms Konstnärliga högskola. Frida arbetar som producent för konstkollektivet MYCKET och sitter i tidskriften Palettens redaktionsråd, samt skriver återkommande för Kunstkritikk och Feministiskt perspektiv. Hon ingår utöver Neshast, i det ostyriga samtalet KAPOFF – likecommentshare tillsammans med konstnären Angelica Falkeling och i ett pågående samtal tillsammans med Moa Franzén och Caroline Taracci, med vilka hon även är gästredaktör för tidskriften Kritikers kommande nummer 39: Rörelse. sandstromfrida.tumblr.com

 

Numera, undrar Zoë Poluch hur och vad en lokal konstnärlig praktik kan vara, vilket driver henne att försöka tyda vad begreppen ‘lokal’ och ‘praktik’ faktiskt vill. Praktiken i fråga är koreografi, som är det fält hon tog en masterexamen inom på DOCH i Stockholm, 2012. Zoë har inte utvecklat ett distinkt koreografiskt intresse eller en koreografisk signatur, utan experimenterar i stället med olika former av skrivande, dansande, organiserande av symposier, samarbeten och koreograferande. Arbetet dras just nu mot att utmana olika former av samvaro – mer exakt i form av ett platsspecifikt projekt i ett 9-våningshus i en Stockholmsförort, vilket genomförs inom kontexten för post-masterkursen ”Critical Habitats” på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

 

Under sin barndom på en pappersbruksort led Barkman av den språklöshet som präglade orten, alltmedan träden runt omkring höggs ned för att skapa pappersmassa. Pappersark framställdes för att transporteras annorstädes för att där fyllas med meningar. Sedemera erhöll Barkman magisterexamen i litteratur- och arkivarievetenskap från Znjevdijerr University samt fil kand. i konsthistoria och textkryptering. Sysselsatt med diverse textsortering. På senare år ägnat sig åt en dubiös ned- och uppgrävning av litteratur av varierande sort. Nattetid, med minutiös regelbundenhet, på en plats i skogen som ingen ännu har kunnat ange de exakta koordinaterna för. Den rituella akten bär starka drag av lika delar plantering och begravning.

 

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär baserad i Stockholm. Hennes arbete rör sig inom skrivande och performance och placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring och utforskar motsägelsefulla och komplexa former och praktiker som platser och uttryck för agens och motstånd, genom att belysa och förskjuta hegemoniska narrativ och akter. Hon arbetar ofta i curatoriella samarbetsprojekt där organiserandet av tillfälliga rum för utbyte och samtal är centralt. Franzén har en Master i Nya performativa praktiker från DOCH. Hon har visat sina arbeten nationellt och internationellt, curerat och organiserat utställningar, seminarier och performance samt publicerats i flertalet tidskrifter och publikationer.

 

Maria Stiernborg är performancekonstnär utbildad på Dramatiska Institutet, och masterprogrammet Konst i Offentligheten på Konstfack, Stockholm. I sitt konstnärskap intresserar hon sig främst för relationen och maktförhållandet mellan konstnären och publiken och vad som uppstår när man bryter de rituella kontrakten. www.disengagedfreejazz.com www.forlaget.org www.arenabaubo.se www.stiernborg.com