Caroline Byström + Lab-presentation + Release för ”Material som drar”

Söndagen den 3 juni 2018

14.00 – 16.00 Lab-presentation med PO$$E, Köttinspektionen Dans och inbjudna gäster

16.00 Release för ”Material som drar”, en publikation bestående av konstnärliga dokumentationer

17.00 MIRAGE Ett solo av och med Caroline Byström (ca 40 min)

18.00 Residensvisning av Past as prologue (arbetstitel), av och med Caroline Byström och Minna Mittilä

Fri entré

×

En heldag med fyra programpunkter avslutar vårens dansprogram!

Koreografen Caroline Byström, som har residens på Kött­inspektionen under våren 2018, kommer att presentera sitt pågående arbete Past as prologue (arbetstitel) samt visa sitt senaste solo MIRAGE, som hade premiär på Weld i maj 2018 (mer information längre ner). 

LAB presentation med Köttinspektionen Dans, PO$$E och inbjudna gäster (Chloe Chignell, Oda Brekke, Ellen Söderhult, Maia Means, Lisa Schåman, Klara Utke Acs, Tamara Alegre, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren). Deltagare från veckans Lab på Köttinspektionen delar med sig av format för mötet mellan textläsning och dans/koreografi. Presentationen kommer delvis vara en öppen workshop. Ingen förberedelse krävs. 

Vi släpper ”Material som drar”, en publikation som samlar fem konstnärliga dokumentationer – konstnärer som fått uppdraget att dokumentera delar av Köttinspektionens dansprogram 2017. Publikationen samlar text och bildmaterial av konstnärerna Marie Gavois, Sophie Erlandsson, Anna-Karin Brus, Caroline Byström och Munish Wadhia och är formgiven av Jonas Williamsson. Producerad och initierad av Köttinspektionen Dans. Besökare får var sitt exemplar av publikationen.

Utdrag från introduktionen till publikationen:

Material som drar” är en titel som pekar på möjligheten att material kan ha egen agens – att de kan dra iväg och flyta samman med andra material, immateriella som materiella.

…Att kommissionera konstnärliga dokumentationer är ett sätt för oss att testa begreppet dokumentation från en ofrånkomligt subjektiv horisont; en konstnärlig horisont. Ett sätt att tömma begreppet från idén om det objektiva, det neutrala, det rena. Dessutom är publikationerna ett sätt att problematisera den singulära kreativa människan, och undersöka hur hen hänger ihop med sin omgivning, de omgivande materialen: idéerna, relationerna, kropparna, sakerna – som omsluter oss alla i en ständig rörelse. Material som drar, som tar, hittar, kopplar ihop, klär av och kanske också komposterar oss alla i ett evigt kretslopp?

MIRAGE

av och med Caroline Byström

MIRAGE tog sin start i en undersökning av guilty pleasures där monologen, den singulära kroppen i spelfilm, snarare än en kollektiv förening och upplösning av flera kroppar i en dramaturgisk höjdpunkt  intresserat Byström. När är kroppen ett hack i ett narrativ? MIRAGE är också HERstory och fortskrider genom spekulativa, fragmentariska narrativ och dikter där skapandet av och insisterandet på ihågkomster och översättningar över en tidsperiod är centrala teman.

Liksom föreställningarna Re,or,i n ation och Haligh/A Lie av Byström är solot MIRAGE uppbyggd kring två delar. Solot avslutas med queen bee, och en fysisk läsning med utdrag ur ”Den lesbiska kroppen” av Monique Wittig, en del som både går att lyssna till och titta på.

The Grit is in your name, Sigrid

freeze

your skin boils of lingua-tics and fragments, Sigrid

you were so f* (r)ight

I-less

border-less

under lee

a mountainlark f-l-e-e

at first there had been some really nice puns

Grünewald + Hjertén

then: tone-deaf blankness institutional overruns

Ivan + Isaac consent

her to

Lobotomy

(Dedicated to the artist Sigrid Hjertén)

Hon upprepar sig själv

historien

Hon skriver inte ned sina ord så de tas ifrån henne.

————————

Koreografi och dans: Caroline Byström

Text: Caroline Byström och Monique Wittig

Producerad av: BARCO inom ramen för BARCO Twin Productions

Samproducerad av: Weld och Caroline Byström

Skapad i residens på Weld, MARC, Vitlycke, O Espaço do Tempo (PT) och Mira artes performativas (PT)

Med stöd av Kulturrådet.

Tack till Désirée Wariaro, Skeppsholmsstudion och SITE

BARCO TWIN PRODUCTIONS är en kontext initierad av Dinis Machado(PT/SE)för en parallell utveckling av soloverken MIRAGE av Caroline Byström och CONSUBSTANCIATION av Dinis Machado

Caroline Byström föddes i Taegu, Sydkorea. Hon växte upp i Örnsköldsvik och arbetar som koreograf och dansare i Stockholm sedan hon tog examen från masterprogrammet i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola 2014. Caroline utforskar en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika former för presentation. Koreografierna rör sig i gränslandet mellan ljud, text och kropp och ofta undersöker hon det som redan existerar, kanske som en bakgrund, i ett sökande efter parallella narrativ. Caroline är utbildad i dans och koreografi i Köpenhamn, Salzburg, Gießen och Stockholm.

Sedan 2014 har Caroline också dansat med Weld company och där framträtt i arbetsprocesser av Julian Weber, Litó Walkey, Georgia Vardarau, Matthias Sperling, Alice Chauchat, Margaretha Åsberg och Rebecka Stillman.

Munish Wadhia residens

Onsdagen den 27 juni kl 17:00-19:00

Residensvisning

Fri entré

×

Munish Wadhia, en av de kommissionerade konstnärerna i vår senaste publikation ”Material som drar”, har under juni haft residens på Köttinspektionen. Onsdagen den 27e juni öppnar vi dörrarna till hans konstnärliga process. Välkomna in och ta del av hans arbete!

Munish Wadhias arbete på Köttinspektionen fokuseras på ett undersökande och appropriering av insamlat bildmaterial och information från online-arkiv. Teckning används som metod för att minnas, spåra och återta dolda kunskaper från koloniala arkiv som står i relation till samtiden.

Munish Wadhia är konstnär, baserad i Stockholm och London. Han har en kandidatexamen i måleri från Wimbledon College of Art, University Arts London; en PGCE från Goldsmiths University och en MA i måleri från the Royal College of Art, London. Munish Wadhias konstnärliga arbete inriktar sig på måleri genom experimentella och interdisciplinära metoder. Hans idéer berör kollektiva minnen, arv och den amnestiska frånvaron av kunskaper i västerniserade diskurser. Munish använder omflyttning som konstnärlig strategi för att förflytta och dekonstruera bildmaterial och artefakter från hans kulturella härkomst. Han återbesöker och omvärderar historia för att uppenbara slipprigheten hos de visuella koder och olikhetsmarkörer som formar identiteter.

 

Tove Salmgren visning

Fredag den 21 september kl 18.00

Tove Salmgren visar pågående arbete

Fri entré

×

Kom och var med när Tove Salmgren visar ett pågående arbete en fredag i september. Det blir informellt och formellt.

Med paradoxen som koreografisk startpunkt tar arbetsprocessen spjärn från en enkel princip; att undfly impulsen att positionera och projicera arbetet genom att beskriva det i text. I en tid då konst ofta villkoras eller värderas genom sin förmåga (eller oförmåga) att utmana nutida samhällsproblem, fungerar den omgärdande texten om sig själv som statusmarkör då den har förmågan att situera sig inom viss diskurs. Tove vill undersöka en ny slags studiopraktik (ny för henne själv) med koreografiska metoder och element, om möjligt fritt från samtidens uppmaning att verbalisera och kommunicera vad hon håller på med, och vad hon vill uppnå med det.

(Som en av ledarna för Köttinspektionen Dans kommer Tove använda Köttinspektionen för att utveckla sitt arbete i kortare ”mikro-residens”, under tillfällen när lokalerna annars skulle stått tomma).

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Vid DOCH är hon återkommande engagerad som handledare och projektledare, och assisterar professor Chrysa Parkinson som leder masterutbildningen i koreografi NPP. Toves konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans – en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala. Hennes egen konstnärliga praktik kan beskrivas som ett feministiskt och filosofiskt laboratorium, med en önskan att systematiskt belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.

Moa Franzén residens

Onsdagen 26 september

Residensvisning av From a throat of flesh

Idé och initiativ: Moa Franzén

Framfört och skapat tillsammans med: Kajsa Wadhia, Vilda Kvist och Tove Salmgren

Fri entré

×
Träsnitt: Magnus Dahl

Konstnären Moa Franzén har residens på Köttinspektionen tillsammans med Vilda Kvist, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren. Den 26 september visar gruppen delar av arbetet på Köttinspektionen. Tid kommer närmare.

From a throat of flesh är en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet. Vi rör oss genom de uttryck som socialt och historiskt varit föremål för disciplinering och ”civilisering”, som tagits som förevändning för att kategorisera människor som barbariska, djuriska, hysteriska. Våra röster är vårt ljudande kött. En kör, men inte för sång. Röster, men inte talande. Vi råmar, nynnar, frustar och jollrar oss genom det ideologiska landskap som talet och språket bundit rösten vid.

Idé och initiativ: Moa Franzén

Framfört och skapat tillsammans med: Kajsa Wadhia, Vilda Kvist och Tove Salmgren

Träsnitt: Magnus Dahl

Med stöd från Konstnärsnämnden och Stockholms stad

Samproduktion: Köttinspektionen Dans

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär och poet, baserad i Stockholm. Hennes praktik rör sig inom skrivande och performance och placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring och utforskar osynliga och lågt värderade former och akter som platser och uttryck för agens och motstånd, genom att belysa och förskjuta hegemoniska narrativ, akter och uttryck.
Hon arbetar ofta i curatoriella samarbetsprojekt där organiserandet av tillfälliga rum för utbyte, samtal och framträdanden i kontexter definierade av deltagarna själva är centralt. Franzén har en Bachelor i fri konst från Kungl. Konsthögskolan och Kunstakademiet i Bergen, och en Master i Nya performativa praktiker från DOCH. Hon har visat sina arbeten nationellt och internationellt, curerat och organiserat utställningar, seminarier och performance, publicerats i flertalet tidskrifter och publikationer, handlett och hållit verkstäder i skrivande samt arbetar även redaktionellt för litteraturtidskriften Kritiker.

Caroline Byström Past as Prologue (arbetstitel) – Premiär!

Onsdagen den 26 september 2018

Past as Prologue (arbetstitel)

Tid annonseras närmare september

Fri entré

×

Save the date! Premiär på Köttinspektionen.

Caroline Byström (med gäster) kommer att ha premiär av Byströms senaste arbete Past as Prologue (arbetstitel), delvis utvecklat under residens på Köttinspektionen.

Mer information om arbetet kommer senare.

CAROLINE BYSTRÖM föddes i Taegu, Sydkorea. Hon växte upp i Örnsköldsvik och arbetar som koreograf och dansare i Stockholm sedan hon tog examen från masterprogrammet i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola 2014. Caroline utforskar en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika former för presentation. Koreografierna rör sig i gränslandet mellan ljud, text och kropp och ofta undersöker hon det som redan existerar, kanske som en bakgrund, i ett sökande efter parallella narrativ. Caroline är utbildad i dans och koreografi i Köpenhamn, Salzburg, Gießen och Stockholm.

Sedan 2014 har Caroline också dansat med Weld company och där framträtt i arbetsprocesser av Julian Weber, Litó Walkey, Georgia Vardarau, Matthias Sperling, Alice Chauchat, Margaretha Åsberg och Rebecka Stillman.

JUCK residens

×

I oktober 2018 har JUCK residens på Köttinspektionen, då de kommer jobba med sin nya föreställning ”Lilith”.

Gruppen kommer organisera olika publika evenemang och eventuellt också workshops. Mer information kommer här i början av hösten.

 

Om JUCK

JUCK är en egen, levande praktik. Med ett fysiskt yttre och inre förhållningssätt till samhällets sociala maktstrukturer utmanar JUCK scenrummets traditionella konventioner och relationen mellan performer och publik. Centralt i undersökandet står idén om femininitet och genus.

JUCK arbetar utifrån samtida samhällsdebatter om genus, sexualitet, femininitet, etnicitet och normkreativitet i ett interaktivt konstnärligt format. Med sina danstekniska rötter i street utforskar de performance och rör sig fritt mellan olika influenser.

JUCK består av Tarika Wahlberg, Feyona Naluzzi, Shirley Harthey Ubilla, Cajsa Godée, Madeleine Ngoma och Emelie Enlund.

Mariana Suikkanen Gomes – The Tender Protest Series

Fredagen den 19 oktober

(Tid annonseras närmare oktober)

Mariana Suikkanen Gomes  – The Tender Protest Series

 

×
Foto: Mariana Suikkanen Gomes

Mariana Suikkanen Gomes är en scenkonstnär vars verk placerar sig i skärningspunkten mellan personliga möten, kollektiva aktiviteter och performativa presentationer. I The Tender Protest Series undersöker hon ömhet och sårbarhet i ett arbete tillägnat minnen, ritualer, brandtal, bekännelser och sensoriska spår. Research kring liveness, den emanciperade skådespelaren och publiken som vittne/deltagare flätas här samman med scenkonstnärlig aktivism i relation till samtida rörelser som radical softness och body acceptance.

The Tender Protest Series genomförs med stöd av Köttinspektionen Dans och Weld.

Mariana har en kandidatexamen i LIVE ARTS från Kingston University och en masterexamen, Den autonoma skådespelaren, från Stockholms dramatiska högskola. Som performer har hon arbetat med bland andra Sidney Leoni, Lundahl & Seitl samt Marina Abramovic och ingår i ett långsiktigt och hängivet samarbete i trion GLQ/GomesLechQuigley.

Köttinspektionen Dans

×

Köttinspektionen Dans verksamhet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som ger upphov till nya konstnärliga möten och spontana infall och förlopp. Vi upplever att det saknas plattformar och stöd för konstnärlig utveckling och processer utan krav på färdiga och fixerade produktioner. Vi vill därför upplåta Köttinspektionen som en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och har detta år därför bjudit in flera konstnärsskap som arbetar processbaserat på plats i lokalen.

Årets program består av ett antal gästspel, performancefestivalen Revolve, samt residens och residensvisningar.

Med gästspelsprogrammet vill vi erbjuda Uppsalas publik en danskonst som med lekfullhet och mod behandlar sin publik som en outbytbar del av själva föreställningen, som en jämlik diskussionspartner, och som utmanar sitt eget medium för att formulera existentiella och politiska frågeställningar istället för att komma med färdigformulerade svar. Konstnärerna bjuds in för att presentera sin konstnärliga praktik publikt i den form som känns mest relevant för konstnären. Vi ”beställer” alltså inte in ett färdigt verk, utan bjuder in ett konstnärsskap. Vi vill på så vis möjliggöra för det oprövade eller kraschade, men också det som behöver återuppstå, eller repeteras.

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar inom dans och koreografi fältet som dansare, koreograf, lärare, kurator och dramaturg. Hon har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Henne konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala. Hennes egen konst kan beskrivas som ett feministiskt och filosofiskt laboratorium, med en önskan att systematiskt belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.