Köttinspektionen Dans

×
"Rudy" av Ellen Söderhult, Köttinspektionen 2016. Foto: Tove Salmgren

Koreografi för oss cirkulerar kring det som görs; hur, var och vad som görs. Beskrivet som ett verktyg skulle det kunna liknas vid ett analytiskt verktyg för görande, för att drömma om framtida göranden såväl som att strukturera och omvärdera det gjorda. Vi ser konstens styrka som nödvändigt experimentell, en omkullkastande och absolut livsbejakande energi, och har ett specifikt intresse av danskonst som utmanar sitt eget medium och existerar genom nyfikenhet och självreflexivitet, som inte ställer retoriska frågor med färdigformulerade svar, men istället behandlar publiken som en outbytbar del av konsthändelsen, som en jämlik diskussionspartner.

Under 2017 möter Köttinspektionen Dans sin publik genom en serie händelser där publiken bjuds in att delta och forma Köttinspektionen Dans som en plats för experimentell danskonst, diskurs, kollektiva processer och kunskapsutbyte, i ett program vi kallar Circles. Vid sex tillfällen bjuds koreografer/konstnärer in att arbeta i Köttinspektionens lokaler och möta Köttinspektionens publik genom föreställningar, workshops, residensvisningar och festivaler. Förra årets “koreograferade läsecirklar” fortsätter i form av workshops, för att experimentera med mötet mellan text och koreografi. Tillsammans med olika konstnärer undersöker vi hur deras konstnärliga metoder kan möta det igenkännbara formatet av en läsecirkel. Genom att fråga oss vad textläsning kan vara för slags koreografi fokuserar vi på läsande som ett görande. Vi vill på så sätt möjliggöra ett lekfullt möte mitt emellan teori och praktik; mellan det sagda och det gjorda.

Inför årets program frågar vi oss: Hur kan vi organisera mötet mellan de inbjudna gästerna/konstnärerna, publiken och Köttinspektionen på ett sätt som skapar vågor och cirklar i deras vatten, som expanderar deras olika praktiker istället för att medverka till att de tvingas in i en förutbestämd form? För att möta konstnärernas specifika utgångspunkter och logiker, så satsar vi på ett öppnare format än tidigare vilket vi hoppas ska generera lust att testa processer genom det lekfullla, det ofärdiga och det oprövade – att tillåta det spontana. Även i de fall vi bjuder in färdiga verk, vill vi erbjuda en tillåtande miljö för åter-experiment på alla nivåer. Därför kommer också varje tillfälle som öppnas upp för en offentlighet, att utgöra ett unikt tillfällle, för såväl publiken som konstnären.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

 

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Hennes arbete handlar om att aktivera en kritisk diskurs rörande subjektivitet och makt, och ofta genom att hegemoniska strukturer inom själva fältet dans och koreografi adresseras och problematiseras. Hon är involverad i diverse konstnärliga samarbeten, som med The Blob där lek/instutition/kritik kopplas samman, i det kuratoriella samarbetet We happen things med konstnärerna Manon Santkin och Moa Franzén, och som en av två konstnärliga ledare för Köttinspektionen Dans, en mötesplats och scen för experimentiell dans och koreografi i Uppsala.

Konstnärer dokumenterar

×

Under 2016 bjöd Köttinspektionen Dans in de fem konstnärerna Frida Sandström, Zoë Poluch, Moa Franzén, Maria Stiernborg och Barkman Bark att göra en konstnärlig dokumentation av var sin koreograferad läsecirkel, en programpunkt inom programserien Sunday Circles på Köttinspektionen i Uppsala. De koreograferade läsecirklarna involverade fem koreografer som ledare för var sin läsecirkel och var av experimentell art. Vad är textläsning för slags koreografi? Kan det igenkännbara formatet som läsecirkeln utgör, möjliggöra för ett lekfullt möte mellan initierade och icke-initierade inom dansens diskurs, att mötas mitt emellan teori och praktik; mellan det sagda och det gjorda?

Konstnärerna som bjöds in att dokumentera läsecirklarna fick uppdraget att delta på samma villkor som andra deltagare; som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare. Instruktionen var att svara med sin blick, sitt öra, sin hand eller tanke, genom ett material som skulle gå att trycka på papper.

Publikationen, som kommer ges ut under året, består av fem affischer, vilka utgör de fem konstnärliga dokumentationerna som skapades i relation till de koreograferade läsecirklarna. Affischerna kommer formges av Jonas Williamsson.

#1 Frida Sandström #2 Zoë Poluch #3 Barkman Bark #4 Moa Franzén #5 Maria Stiernborg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Frida Sandström

”A remote communication”

 

Zoë Poluch

”Get going and call it dancing” 

 

Barkman Bark

”Minnet, det förflutnas teater”

 

Moa Franzén

”En läsande mun är alltid naken”

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Frida Sandström är konstnär och skribent baserad i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i journalistik och verkar nu vid mastersprogrammet Nya performativa praktiker och inom ramen för kursen Performativ kritik vid Stockholms Konstnärliga högskola. Frida arbetar som producent för konstkollektivet MYCKET och sitter i tidskriften Palettens redaktionsråd, samt skriver återkommande för Kunstkritikk och Feministiskt perspektiv. Hon ingår utöver Neshast, i det ostyriga samtalet KAPOFF – likecommentshare tillsammans med konstnären Angelica Falkeling och i ett pågående samtal tillsammans med Moa Franzén och Caroline Taracci, med vilka hon även är gästredaktör för tidskriften Kritikers kommande nummer 39: Rörelse. sandstromfrida.tumblr.com

 

Numera, undrar Zoë Poluch hur och vad en lokal konstnärlig praktik kan vara, vilket driver henne att försöka tyda vad begreppen ‘lokal’ och ‘praktik’ faktiskt vill. Praktiken i fråga är koreografi, som är det fält hon tog en masterexamen inom på DOCH i Stockholm, 2012. Zoë har inte utvecklat ett distinkt koreografiskt intresse eller en koreografisk signatur, utan experimenterar i stället med olika former av skrivande, dansande, organiserande av symposier, samarbeten och koreograferande. Arbetet dras just nu mot att utmana olika former av samvaro – mer exakt i form av ett platsspecifikt projekt i ett 9-våningshus i en Stockholmsförort, vilket genomförs inom kontexten för post-masterkursen ”Critical Habitats” på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

 

Under sin barndom på en pappersbruksort led Barkman av den språklöshet som präglade orten, alltmedan träden runt omkring höggs ned för att skapa pappersmassa. Pappersark framställdes för att transporteras annorstädes för att där fyllas med meningar. Sedemera erhöll Barkman magisterexamen i litteratur- och arkivarievetenskap från Znjevdijerr University samt fil kand. i konsthistoria och textkryptering. Sysselsatt med diverse textsortering. På senare år ägnat sig åt en dubiös ned- och uppgrävning av litteratur av varierande sort. Nattetid, med minutiös regelbundenhet, på en plats i skogen som ingen ännu har kunnat ange de exakta koordinaterna för. Den rituella akten bär starka drag av lika delar plantering och begravning.

 

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär baserad i Stockholm. Hennes arbete rör sig inom skrivande och performance och placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring och utforskar motsägelsefulla och komplexa former och praktiker som platser och uttryck för agens och motstånd, genom att belysa och förskjuta hegemoniska narrativ och akter. Hon arbetar ofta i curatoriella samarbetsprojekt där organiserandet av tillfälliga rum för utbyte och samtal är centralt. Franzén har en Master i Nya performativa praktiker från DOCH. Hon har visat sina arbeten nationellt och internationellt, curerat och organiserat utställningar, seminarier och performance samt publicerats i flertalet tidskrifter och publikationer.

 

Maria Stiernborg är performancekonstnär utbildad på Dramatiska Institutet, och masterprogrammet Konst i Offentligheten på Konstfack, Stockholm. I sitt konstnärskap intresserar hon sig främst för relationen och maktförhållandet mellan konstnären och publiken och vad som uppstår när man bryter de rituella kontrakten. www.disengagedfreejazz.com www.forlaget.org www.arenabaubo.se www.stiernborg.com

Ingri Fiksdal ”Shadows of Tomorrow”

Lördagen den 13 Maj 2017

20.15– ca 20.45   ”Shadows of Tomorrow”

 

21.00–01.00

DJ Patric Kiraly + bar (swish is queen!)

 

Fri entré, ingen förbokning (begränsat antal platser, så kom i tid, dörren öppnas 20.00).

×
Foto: L Chanyuangco

För andra året i rad är Köttinspektionen Dans med och arrangerar Revolve Performance Art Days. Årets festival sträcker sig över två intensiva dagar, 12 -13 maj,  och på många olika platser i Uppsala, för att avslutas på Köttinspektionen med ett verk av den norska koreografen Ingri Fiksdal.

Med Shadows of tomorrow, skapar den norska koreografen Ingri Fiksdal en totalupplevelse av psykedelisk konsert, men endast med hjälp av kroppsrörelser och ljus. Ingen musik hörs. Verket undersöker potentialen för kinestetisk överföring mellan performers och publik, och den latenta spridningen i massrörelser. I denna nya version, som Fiksdal arbetar fram särskilt för Revolve, är det en grupp Uppsalabor med blandade intressen och erfarenheter av rörelse och scen som framför verket.

Shadows of Tomorrow lånar sin titel från en låt på Madvillains album Madvillainy av Madlib och MF Doom, som är nyckelpersoner inom genren psykedelisk hiphop. Psykedelisk hiphop karaktäriseras av komplexa samplade beats, ofta obskyrt material, och abstrakta låttexter fulla av okonventionella referenser. Shadows of Tomorrow är från början en dikt av Sun Ra, och Madvillain-låten samplar också den kosmiska trippen i Sun Ra’s film Space is the Place från 1974.

Fiksdals verk Shadows of tomorrow uppstår genom repetitiva och rytmiska rörelser, färgstarka skuggor och kostymer; kropparna är helt täckta av mönstrade tyg. Dansarnas anonymitet förstärker konsertens kollektiva aspekt, och skapar ett tryggt sammanhang för att undersöka individuella rörelser, som blir del av- och omsluts av- konsertens större kropp. Inför detta års upplaga av Revolve Performance Art Days, kommer en grupp Uppsalabor att framföra verket, en grupp med blandade intressen och erfarenheter av rörelse och scen. Under en workshop med Fiksdal möter deltagarnas rörelsevokabulär strukturen av Shadows of tomorrow, och denna unika process av möten ger upphov till en ny version av konserten, som tidigare framförts av en mer homogen grupp tränade dansare.

 

Ingri Fiksdal (NO) är en norsk koreograf som för närvarande är forskardocent på Konsthögskolan i Oslo. Hennes konstnärskap undersöker koreografi som en kollektiv och affektiv händelse, och hon lägger lika stor vikt vid musik/ljud, ljus, kostym och dans/koreografi. Publiken är alltid en stor del av verken, som har som mål att upprätta tillfälliga kollektiv mellan utövare och åskådare, en kollektivitet som uppstår genom uppmärksamhet och sensorisk överföring snarare än genom interaktivitet. Hennes senaste verk STATE (2016), Cosmic Body (2015), HOODS (2014), BAND (2013), Night Tripper (2012) and The Orchard Ballads (2011) har visats på Szene Salzburg, Steirischer Herbst Festival i Graz, Mousonturm i Frankfurt, brut-künsterhaus i Vienna, Kampnagel i Hamburg, Inkonst i Malmø, MDT i Stockholm, TBA festival i Portland, Museum of Contemporary Art i Chicago, och på många platser i Norge. 2014 tilldelades HOODS Den norske Dansekritikerprisen.

 

Revolve Performance Art Days arrangeras av Uppsala konstmuseum, Uppsala Konsert & Kongress, Köttinspektionen Dans och Gustaf Broms i samarbete med Royal College of Art, London.

 

Hela festivalens program hittar du här:

Program för Revolve Performance Art Days Uppsala 2017

Mer om festivalen

 

Koreografi: Ingri Fiksdal | Ljus design: Ingeborg Olerud och Phillip Isaksen | Kostym: Ingri Fiksdal, Elena Becker, Mia Melinder and Signe Vasshus | Performers och medskapare: Pernille Holden, Sigrid Hirsch Kopperdal, Venke Sortland, Marianne Skjeldal, Rosalind Goldberg (original cast BAND) | Performers i Uppsala: Evindar Akdogan, Lina Vågbratt, Mariana Suikkanen Gomes, Jenny Mannervik, Ella Baroudi, Galina Karpenko Erlandsson, Lisa Brandelius, Cecilia Esbjörnsson, Oskar Landström, Elias Girod, Gunilla Meurling, Elinor Tollerz Bratteby, Amanda Cardell, Iivi Meltaus och Ester Olofsson | Producent: Nicole Schuchardt | Administratör: Eva Grainger | Stöds av: The Norwegian Arts Council and The Norwegian Artistic Research Program | Tack till: Skolen for Samtidsdans, Det Andre Teatret, Black Box Teater, Dansens Hus and Kunsthøgskolen i Oslo