The Disengaged Free Jazz Orchestra

”Hide in Plain Sight Play in Hindsight”

En performance av The Disengaged Free Jazz Orchestra

Verket kommer uppföras utanför Köttinspektionen samt i foajén

Datum: 22, 23, 25 mars, vardagar 15 – 19, helg 12 – 16

Fri entré, ingen förbokning

×

Dagens prekära samhällsvillkor kräver ständig uppkoppling, total flexibilitet och aldrig sinande kreativitet men erbjuder inte någon trygghet, återhämtning eller gemenskap.

Drabbade av ängslans klåda försöker The Disengaged Free Jazz Orchestra täppa igen hålen, kontrollera det som går, meditera, gömma sig genom att smälta in i omgivningen, packa sina överlevnadskit, och skriva listor, listor, listor över det de behöver när katastrofen infinner sig.

 

 

 

Kajsa Wadhia (1975) arbetar konstnärligt och kuratoriellt i fälten performance, text och koreografi och har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola, 2015. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon ”The Disengaged Free Jazz Orchestra”, som sedan 2013 undersökt prekär arbetsordning, neoliberal kapitalism och konstnären som arbetare genom olika experiment och med olika undersökningsområden. Sedan 2016 driver hon Köttinspektionen Dans i Uppsala tillsammans med Tove Salmgren, en konstnärsdriven plattform för experimentella dans- och performancepraktiker.

Med tekniker som performance, textil och text undersöker Maria Stiernborg hur en tillbakadragen likgiltighet kan användas som ett konstnärligt motstånd till flexibel och prekär arbetsorganisation. Från en anti-relationell position söks flyktlinjer bort från krav på effektivitet och ständig närvaro. I ett överproducerande och semiokapitalistiskt maskineri funderar hon framförallt på hur konst kan göra så lite nytta som möjligt och hur den praktiken kan kommunicera med en publik. Stiernborg har en kandidatexamen från Stockholms Dramatiska Högskola i scenografi/kostym och en masterexamen från Konstfack, Konst i Offentligheten. De senaste åren har hon även drivit konstnärsplattformen Förlaget i samarbete med Ludvig Uhlbors samt performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra i samarbete med koreografen Kajsa Wadhia.

Robin Jonsson Residens i Mars/April

Välkommen till residensvisning av arbetet med ”The most human”

Fredag 6 april 2018

(tid annonseras närmare)

Fri entré, ingen förbokning

×

I mars kommer koreografen Robin Jonsson till Köttinspektionen för att påbörja arbetet med projektet ”The most human”, som senare under våren har premiär på MDT i Stockholm.

”Vi kommer att precis ha startat projektet när vi kommer till Köttinspektionen. Där kommer vi att för första gången i processen se roboten i en teater-lik situation vilket är viktigt för oss. Då kan vi arbeta på perspektiv och avstånd till publiken för roboten är relativt kort och långsam. Utöver det är planen att arbeta på ett solo för roboten, och ett för dansare, Ludvig Daae”.

 

Om ”The most human”

Ludvig Daae är en norsk mänsklig dansare som är uppväxt i Nesbyen och Maria är en humanoid robotdansare som växt upp hos IDA på Linköpings Universitet. Ledda av koreografen Robin Jonsson och robotutvecklaren Fredrik Löfgren presenteras de jämställt men utefter sina egna unika förutsättningar i ett dansant verk som undersöker vad som är mänskligt, närvaro och autenticitet.

Verket speglar den radikala förvandlingen av samhället, framförallt inom serviceyrken, industrin och vården, där robotar tar över människors jobb men även i stor utsträckning samarbetar med människor. I The most human ersätter en robot en mänsklig dansare samt samarbetar med en annan. Roboten är humanoid, intelligent och autonom och påverkar verkets process och färdiga resultat.

Verket bygger vidare på Robins tidigare projekt Simulations med flera där virtuella kroppar från tv-spel simulerades på scen av mänskliga dansare, med målet att belysa det mänskliga.

 

Credlista
Produceras av MDT i Stockholm.
Skapas I samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Linköpings Universitet
Samproduceras av Det europeiska dansnätverket Life Long Burning,  Turneslingan 3 Scener som består av MDT, Atalante i Göteborg och Dansstationen i Malmö.
Stöds av Köttinspektionen i Uppsala.
Med stöd av: Stockholms Läns Landsting, Statens Kulturråd, Stockholms stads kulturförvaltning och Konstnärsnämnden.
Medverkande
Producent: Sara Bergsmark
Koncept: Robin Jonsson
Utveckling samt robotikteknik: Fredrik Löfgren
Dansare och medskapare: Ludvig Daae
Kostymdesign: Tove Berglund
Ljuddesign: Peter Lenaerts
Ljusdesign: Johan Sunden

Biografi

Robin Jonsson är utbildad koreograf, producent och ljudkonstnär/tekniker. Sen 10 år har han skapat och turnerat scenkonstverk av olika format i Europa och i världen. Mellan 2004 och 2015 var han baserad i Bryssel där han utbildade sig till koreograf på den världskända skola P.A.R.TS. som leds av Anne Teresa de Keersmaeker, ledare av kompaniet ROSAS. Återkommande frågor i arbetet är populärkultur, sinnen, rörelser, naturen, skräck och tillhörighet. Robin Jonsson har kontorsplats samt rådgivning hos Transit Kulturinkubator i Stockholm.

Revolve Performance Art Days

Lördag den 19 maj 2018

20.30 – 21.15 Lecture Performance av och med Stina Nyberg

21.30 – 22.30 Konsert med Stina Nyberg och Maria w Horn

 

×
Foto: Märta Thisner

För tredje året i rad anordnas performancefestivalen Revolve, ett samarbete mellan Köttinspektionen Dans, Uppsala konstmuseum, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala stadsteater och Gustaf Broms i samarbete med Royal College of Art, London. Hela programmet på: uppsalakonstmuseum.se/revolve.

Koreografen Stina Nyberg och tonsättaren Maria w Horn möts på Köttinspektionen i en tudelad kväll som börjar med en Lecture Performance, sprunget ur Nybergs The Tesla Project: ett koreografiskt verk om vetenskap, magi och geniet som figur. Verket utgår från ingenjören Nikola Tesla, som nod för att undersöka vetenskapliga och andliga förklaringar till osynliga krafter, och användandet av illusioner. Kvällen forsätter med en konsert där Maria w Horns ljudkonst möter Stina Nybergs Teslaspole i en högljudd och hård tesla-konsert.

Stina Nyberg bor i Sverige där hon skapar och utför koreografi. Hennes praktik är relaterad till möjligheten att genom övertygelse och illusion skapa nya system av logik för att konstruera världen annorlunda och att agera i enlighet med denna. Hennes utgångspunkt är alltid ett feministiskt perspektiv på kroppen; dess sociala och politiska konstruktion och förmåga att röra sig. Nyberg arbetar ofta i samarbete med andra – och rör sig mellan oberoende produktioner, kollektiva, statliga institutioner, konst och musikscener.  Hennes metod är specifik för varje situation, vilket inkluderar ett fokus kring hur vi arbetar i relation till vad vi arbetar med. Hennes nya solo Thunderstruck hade nyligen premiär, en föreställning som följer i Nikola Teslas spår; dansande med en tesla spole och utforskande av osynliga krafter.

Maria w Horn är tonsättare med fokus på audiovisuell och elektroakustisk musik. Hon intresserar sig för den mänskliga perceptionen, hur ljud och visuella stimuli kan samverka för att transcendera vardagen och öppna för alternativa tillstånd och sinnesstämningar. Efter studier i elektroakustisk komposition på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Universität der Kunst i Berlin bor och verkar hon numera i Stockholm. Hon är en integrerad del av den experimentella musikscenen genom sitt engagemang i Fylkingen, egna skivbolaget XKatedral samt Sthlm Drone Society.

Caroline Byström + Lab-presentation + Release för konstnärliga dokumentationer #2

Söndagen den 3 juni 2018 – en dag i tre akter:

Caroline Byström med gäster/ Läsecirkel-lab presentation / Release för ”Konstnärliga dokumentationer #2”

Fri entré

×

 

En dag i tre akter

Den 3e juni bjuder vi in till en heldag på Köttinspektionen med tre programpunkter som avslutar vårens dansprogram. Koreografen Caroline Byström, som har residens på Kött­inspektionen under våren 2018, kommer visa ett av sina arbeten, exakt vilket kommer beskrivas här på hemsidan när vi kommer lite närmare.

Koreograferade läsecirklar 

Presentation av en veckas fördjupande workshop/koreograferade läsecirklar, med inbjudna gäster. En läsecirkel är en mötesform för att träffas och lära tillsammans, och alla som kan läsa kan vara med. Men vad händer när vårt fokus inte bara riktas mot vad vi läser, utan också hur vi läser?

”Konstnärliga dokumentationer”

Vi släpper publikationen som tar avstamp från 2017 års dansprogram som gick under namnet ”Circles”. Publikationen utgörs av text och bildmaterial av konstnärerna Marie Gavois, Sophie Erlandsson, Anna-Karin Brus, Caroline Byström och Munish Wadhia och är formgiven av Jonas Williamsson. Producerad och initierad av Köttinspektionen Dans. Besökare får var sitt exemplar av publikationen.

Caroline Byström föddes i Taegu, Sydkorea. Hon växte upp i Örnsköldsvik och arbetar som koreograf och dansare i Stockholm sedan hon tog examen från masterprogrammet i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola 2014. Caroline utforskar en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika former för presentation. Koreografierna rör sig i gränslandet mellan ljud, text och kropp och ofta undersöker hon det som redan existerar, kanske som en bakgrund, i ett sökande efter parallella narrativ. Caroline är utbildad i dans och koreografi i Köpenhamn, Salzburg, Gießen och Stockholm.

Sedan 2014 har Caroline också dansat med Weld company och där framträtt i arbetsprocesser av Julian Weber, Litó Walkey, Georgia Vardarau, Matthias Sperling, Alice Chauchat, Margaretha Åsberg och Rebecka Stillman.

Köttinspektionen Dans

×

Köttinspektionen Dans verksamhet 2017 leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som medverkar till konstnärlig rörlighet och spontanitet. Vi upplever att det saknas plattformar och stöd för konstnärlig utveckling och processer utan krav på färdiga och fixerade produktioner. Vi vill därför upplåta Köttinspektionen som en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och har detta år därför bjudit in flera konstnärsskap som arbetar processbaserat på plats i lokalen.

Årets program består av programserien ”Circles”, performancefestivalen Revolve, samt residens och residensvisningar. Programserien ”Circles” äger rum under fyra tillfällen, ett på våren och tre på hösten, och består liksom förra året dels av workshop-serien ”Koreograferade läsecirklar” och dels av inbjudna gästspel.

 

WORKSHOP-SERIE: Koreograferade läsecirklar

Vi föreslår att läsa tillsammans kan vara att dansa tillsammans, och hur vi dansar struktureras av en koreograf/konstnär för varje tillfälle. Vi undersöker tillsammans med olika konstnärer hur deras konstnärliga metoder kan möta det igenkännbara formatet av en läsecirkel. Genom att fråga oss vad textläsning kan vara för slags koreografi fokuserar vi på läsande som ett görande. Vi vill på så sätt möjliggöra ett lekfullt möte mitt emellan teori och praktik; mellan det sagda och det gjorda.

 

GÄSTSPEL

Med gästspelsprogrammet vill vi erbjuda Uppsalas publik en danskonst som med lekfullhet och mod behandlar sin publik som en outbytbar del av själva föreställningen, som en jämlik diskussionspartner, och som utmanar sitt eget medium för att formulera existentiella och politiska frågeställningar – istället för att komma med färdigformulerade svar. Konstnärerna bjuds in för att presentera sin konstnärliga praktik publikt i den form som känns mest relevant för konstnären. Vi ”beställer” alltså inte in ett färdigt verk, utan bjuder in ett konstnärsskap. Vi vill på så vis möjliggöra för det oprövade eller kraschade, men också det som behöver återuppstå, eller repeteras.

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen är till större del tillgängligt för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik handlar om att aktivera en kritisk diskurs rörande subjektivitet och makt; att problematisera hegemoniska strukturer. Hon är involverad i diverse konstnärliga samarbeten, som med The Blob där lek/instutition/kritik kopplas samman, i det kuratoriella samarbetet We happen things med konstnärerna Manon Santkin och Moa Franzén, och som en av två konstnärliga ledare för Köttinspektionen Dans, en mötesplats och scen för experimentiell dans och koreografi i Uppsala.