Morfa Rhuddlan

Dansen ”Morfa Rhuddlan” uppförs när den efterfrågas.

Den kan uppföras på Köttinspektionen eller på inbjuden plats.

Längd: 30-40 min.

Du är välkommen att efterfråga dansen under perioden 25 jan- 12 feb.

Den kan uppföras för enskilda eller för en grupp.

Maila info@kottinspektionen-dans.se för att efterfråga dansen.

×
Photo: José Figueroa

“Let us now have something more serious. Ann let us have the Cynhebrwng”

Morfa Rhuddlan är en dans som framförs på begäran. En sorgedans till minne av Wales sista prins Llywelyn Ein Llyw Olaf, och hans död 1282, ett uppbrott som markerade slutet på Wales självständighet.

Det är en folkdans som beskrevs för mig som en ”förlorad dans”, en dans som inte längre finns. Men det finns fortfarande spår av dansen: en berättelse av en äldre kvinna, Catherine Margretta Thomas som, när hon var barn på 1890-talet, såg dansen framföras. Catherine hade fotografiskt minne och kunde när hon var äldre fortfarande ”se” dansen i sitt minne. Dansen nedtecknades i handskrivna beskrivningar och instruktioner av Catherines dotter Ceinwen på 1960-talet.
Morfa Rhuddlan sägs ha varit en dans som publiken efterfrågade när de behövde gråta, sörja eller vara allvarliga. – Siriol Joyner

Du kan efterfråga den här dansen på Köttinspektionen i Uppsala under perioden 25 jan- 12 feb. Du kan be om den för dig själv eller för en grupp. Den kan uppföras på Köttinspektionen eller på plats som du/ni bjuder in till. Maila info@kottinspektionen-dans.se för att efterfråga dansen.

Dansen framförs av Siriol Joyner som har residens på Köttinspektionen under januari/februari 2022.

*Cynhebrwng betyder ‘begravning’ på Walesiska. Morfa Rhuddlan kallades också ibland ”Dawns Cynhebrwng Rhuddlan”

Siriol Joyner is an artist working within the field of dance and choreography. She is obsessed with language and its relationship to dance and dancing and the material and political implications of this connection. She is creating movement, text and object works that focus upon the notions of mutation, translation and code-switching. Her interests are informed by her Welsh identity and the minority status of her mother tongue, Cymraeg (Welsh). An interest in site and site specificity is always present in Siriol’s work. In 2021 her solo piece “Listening to-“ was presented by Cullberg, the national and international repertoire contemporary dance company in Sweden and she is currently making a new group work that begins from asking ‘what is a site specific dance?’; ‘what is the dance of this place?’  She holds an MFA in Choreography from Stockholm University of the Arts and a post-graduate qualification from the Royal Academy of Art Stockholm. As well as making her own work, Siriol performs with/for artists such as Mette Edvardsen, Hana Erdman, Ruarí Donovan, Dora Garcia and Alice Mackenzie.