the double solo mirror practice #1 / Last Yearz Interesting Negro och Rowdy SS

Fredagen 29 mars  kl 19.00 – ca 22.00

BASICTENSION av Last Yearz Interesting Negro / Jamila Johnson-Small

BALANCE av Rowdy SS

Efterföljs av samtal om deras arbeten och processen

Fri entré, ingen förbokning

×
"Balance" by Rowdy SS Photo: Akya Lux

the double solo mirror practice har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept och en konstnärlig verktygslåda, som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring arbetet med verktygslådan, en uppsättning instruktioner som föreslår sätt att dela, smitta, reflektera, överraska eller utmana varandras praktiker. En process som ger upphov till en experimentell atmosfär som kanske inte leder fram till något “framgångsrikt resultat” i vanlig bemärkelse, utan uppvärderar reflektionen i sig.  

Perioden avslutas med offentliga föreställningar av de båda konstnärerna solon, och efterföljande samtal om processen.

Under 2019 har vi bjudit in koreograferna Rani Nair, Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro och Sonja Jokiniemi.

Det här är det första tillfället av tre, och presenterar soloarbeten av Last Yearz Interesting Negro och Rowdy SS from London.

För biografier och verkbeskrivningar Läs mer här (engelska)