#4 Sandra Lolax, Rosalind Goldberg

9 oktober 2016 kl 14.00–18.00 Fri entré, ingen förbokning

En koreograferad läsecirkel är ett undersökande av hur metoder för dans kan möta metoder för läsning i grupp.

Vi föreslår att läsa tillsammans kan vara att dansa tillsammans, och hur vi dansar struktureras av en koreograf för varje tillfälle. Koreografen väljer text, metoder och format för experimentet efter sina egna konstnärliga intressen. Att delta i en koreograferad läsecirkel innebär att samtidigt fråga sig vad en sådan händelse är och kan vara. Vi deltar alla med vår nyfikenhet, våra kroppar, våra öron, vår röst, vår blick och våra tankar. Alla som vill är välkomna att delta, inga förberedelser krävs. Det är alltid möjligt att delta som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare.

Cirklarna leds på svenska eller engelska. Som deltagare är du välkommen att använda det språk du känner dig mest bekväm med. Vi hjälps åt att översätta när det behövs.

En konstnär är inbjuden vid varje tillfälle med uppdraget att svara med sin blick, sitt öra, sin hand eller tanke på läsecirkeln genom ett material som går att tryckas på papper. Den inbjudna konstnären deltar på samma villkor som andra deltagare; som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare. Dokumentet som konstnären skapar kommer att publiceras vid följande Sunday Circle. Moa Franzén är inbjuden att dokumentera den fjärde läsecirkeln.

Sandra Lolax (FI/SE) arbetar med koreografi och rörelsepraktiker, ensam och med andra, sedan 2007. Hennes konstnärliga arbete rör sig runt kroppsliga ämnen, med ett intresse för att expandera sin förståelse för vad en kropp kan göra, och vad en “bra”/frisk kropp är. Hennes solon And I’m ready for action (2011) och Action (2013) är exempel på dessa intressen. Under 2016 medverkar Sandra i verket The Internet av Mårten Spångberg och är medlem i Weld company 2016. Hon samarbetar också med Stina Nyberg and Rosalind Goldberg i projektet Bodybuilding. Sandra arbetar/ arbetade tidigare som dansare med koreografer som Maya M. Carroll (nee Lipsker) Rebecka Stillman, Litó Walkey, Anne-Mareike Hess, Deborah Hay och Miriam Horwitz.

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär baserad i Stockholm. Hennes arbete rör sig inom skrivande och performance och placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring och utforskar motsägelsefulla och komplexa former och praktiker som platser och uttryck för agens och motstånd, genom att belysa och förskjuta hegemoniska narrativ och akter. Hon arbetar ofta i curatoriella samarbetsprojekt där organiserandet av tillfälliga rum för utbyte och samtal är centralt. Franzén har en Master i Nya performativa praktiker från DOCH. Hon har visat sina arbeten nationellt och internationellt, curerat och organiserat utställningar, seminarier och performance samt publicerats i flertalet tidskrifter och publikationer.

×
Jump with me! Foto: Anders Lindén

I jump with me! möter du tre personer som enbart existerar genom hoppet. Deras manér och kroppar är formade av hoppet. De tänker när de hoppar. De pratar genom hoppet. Deras sånger sjungs när de hoppar. Känslorna hoppar. I kort, hoppet är deras livlina.

Hoppet är en enkel rörelse i sin elementära form. Det är en rörelse alla kan relatera till och många har en relation till: alla kan inte hoppa men alla vet vad ett hopp är. Med hoppet försöker vi distansera relationer från deras vanemässiga representation – att bokstavligen hoppa ur dess gängse göranden och låtanden. Med en uppsättning av rytmiska strukturer och imaginära angivelser har en praktik formats som ligger till grund för de tre personernas relationer.

Jump with me! utgår från enkelheten och aktiviteten i hoppet för att presentera de tre personerna tillsammans.

 

Biografier

ROSALIND GOLDBERG (SE/NO/DE) är utbildad vid Balettakademien i Stockholm och vid Master programmet i koreografi vid HZT Inter -University Center for Dance Berlin. Hon är född i Norge, uppvuxen i Sverige och baserad i Berlin och Stockholm. Goldberg arbetar som koreograf och dansare i egna projekt och i samarbete med andra. Hon har arbetat med Ingri Fiksdal, Anne-Mareike Hess, Deufert&Plischke m.fl. Sedan 2008 samarbetar hon med Stina Nyberg och Sandra Lolax. Rosalind Goldbergs egna koreografiska arbeten tar sin utgångspunkt i praktik som metod för att arbeta med förhållningssätt och förståelse av kropp. Hennes senaste arbete MIT har visats vid ett flertal festivaler och scener runt om i Europa, bland annat vid Impulstanz festivalen i Wien, under öppningen av den 56eVenedig Biennalen vid side-track eventet PPP-72h. Arbetet var nominerat till priset Prix Jardin d’ Europe. Rosalind arbetar även med organisationen BLINK där hon kuraterar workshops och föreläsningar.

ANNE-MAREIKE HESS (DE/LU) är dansare och koreograf. Som frilansande dansare och performer har Anne-Mareike Hess arbetat med William Forsythe (Human Writes), Ingri Fiksdal (cosmic body), Rosalind Goldberg (MIT and Jump with me), Miriam Horwitz (Nijinsky) med  flera. Hon har arbetat som assistent till ett antal koreografer och som dramaturg för koreografen Marina Tenorio. Anne-Mareikes koreografier har visats på ett  flertal festivaler i Europa och Canada. 2012  fick Anne-Mareike Hess Prize for emerging artists av “Stiftung zur Förderung junger Talente”, Luxembourg. 2015 Belönades Anne-Mareike med “Danzprais” från Ministry of Culture [Lu]. Anne-Mareike Hess och regissören Miriam Horwitz utgör konstnärsduon‘Horwitz & Hess’. Deras senaste produktion Palais idéal erhöll 2015 Stuttgarts dans och teaterpris (DE).

TOVE SALMGREN (SE) arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Hennes arbete handlar om att aktivera en kritisk diskurs rörande subjektivitet och makt, och ofta genom att hegemoniska strukturer inom själva fältet dans och koreografi adresseras och problematiseras. Hon är involverad i diverse konstnärliga samarbeten, som med The Blob där lek/instutition/kritik kopplas samman, i det kuratoriella samarbetet We happen things med konstnärerna Manon Santkin och Moa Franzén, och som en av två konstnärliga ledare för Köttinspektionen Dans, en mötesplats och scen för experimentiell dans och koreografi i Uppsala.

SALKA ARDAL ROSENGREN (SE) är performer och koreograf baserad mellan Bryssel och Stockholm. Hon började dansa balett i tidig ålder och fortsatte sedan sina studier vid P.A.R.T.S. i Bryssel där hon genomgått Training and Research cycle och utexaminerades 2010. 2009 beviljades hon DanceWeb stipendium. Salka har hållit workshops i STEG (Sverige), Centre Culturel Français de Kinshasa (Kongo) och Yuan Shu, Chengdu (Kina). Hon har producerat och turnerat med verk i samarbete med Mikko Hyvönen och Nicholas Hoffman. Hon arbetar för närvarande med en ny produktion tillsammans med Bryana Fritz. Hon har arbetat med Eszter Salamon, Sarah Vanhee, Malin Elgán, Xavier Le Roy, Daniel Linehan, Tino Sehgal, Gunilla Heilborn, MDT, Liz Kinoshita, Salva Sanchis, Yuan Shu – Chengdu,Thibault Lac.

DANIEL GLATZEL (DE) växte upp i München,Tyskland och Seoul, Sydkorea. Sedan 2004 bor och arbetar han i Berlin. Daniel Glatzel studerade vid HFM Hanns Eisler med lärare i klassisk komposition (Wolfgang Heiniger) och Jazz (John Hollenbeck). År 2006 grundade han “Andromeda Mega Express Orchestra” (AMEO), en unik 18-bit-ensemble som är hans huvudprojekt fram till idag. Förutom att spela ett  flertal instrument i gruppen, är Glatzel ansvarig för kompositioner, arrangemang, produktion och organisation. AMEO har släppt tre album hittills som har hyllats av Die Zeit, SZ, FAZ, NZZ, SPIEGEL, etc. Deras fjärde album “Vula” kommer att släppas 2016 då orkestern firar 10-årsjubileum. AMEO turnerar regelbundet på scener som Berlins Filharmoniker, Roskildefestivalen, Zürcher Festspiele, Jazzfest Berlin, JazzBaltica, Kampnagel Hamburg, Paradiso Amsterdam, Union Chapel London och har även framträtt i Sydkorea, Kazakstan och Sydamerika på inbjudan av Goethe Institutet.

SANDRA BLATTERER (DE) är född i Wien och i dag baserad i Berlin där hon arbetar som en ljusdesigner inom dans och performance. Hon har nyligen samarbetat med Begum Ericas, Hermann Heisig, Shannon Cooney, Anke Eckardt, Siegmar Zacharias (SXS Enterprise), Sergiu Matis, Jana Unmüßig, Laurie Young, Eve Sussman / Jim White / Claudia de Serpa Soares (MUT)

 

Koncept och koreografi: Rosalind Goldberg. Utvecklad och framförd av: Salka Ardal Rosengren, Anne-Mareike Hess, Tove Salmgren. Kostym: Anna Uddenberg Komposition: Daniel Glatzel. Ljus: Sandra Blatterer. Illustration: Emma Åkerman. Publikation design: Jonas Williamsson. Administration: Interim Kultur. Stöttad av Kulturrådet i Sverige och Kulturråd i Norge. Samproducerad av Weld i Stockholm.