Circles #1

Söndagen den 9 april 2017

12.00-14.00 Öppen workshop: Koreograferad läsecirkel med Maria Stiernborg

14.00-20.00 En heldag av performance, workshop och publika händelser. Öppet att komma och gå under dagen.

Fri entré

I foajén serveras snacks och kaffe/te.

×
Broderi av Maria Stiernborg | Foto: Jonas Williamsson

 

Köttinspektionen Dans påbörjar sitt andra år på Köttinspektionen, genom att ta förra årets koncept som var att låta det prövade och det oprövade mötas, in i ett nytt program för 2017 som kallas Circles. Programmet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som tillåter spontana infall och förlopp. Det här är första tillfället.

 

12.00-14.00

WORKSHOP: Koreograferad läsecirkel med Maria Stiernborg

Vi föreslår att läsa tillsammans kan vara att dansa tillsammans, och hur vi dansar struktureras i form av en workshop med en koreograf/konstnär för varje tillfälle, den här gången Maria Stiernborg: Vi läser tillsammans ur Ann Cvetkovichs bok ” Depression: A Public Feeling” och ”Artist at Work” av Bojana Kunst samtidigt som det finns möjlighet att anteckna med hjälp av nål och tråd.

Det manuella arbetet och hantverket i relation till förutsättningarna för arbete och konstproduktion undersöks samtidigt som broderandet som anteckningsmetod omöjliggör effektivitet och total uppmärksamhet. I stället blir läsecirkeln en plats där friktion och fördröjning ges utrymme.

Alla är välkomna att delta, inga förberedelser krävs, och ingen föranmälan. Det är alltid möjligt att delta som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare.

14.00-20.00

Mariana Suikkanen Gomes, Frida Klingberg, The Disengaged Free Jazz Orchestra – Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia

 

Fyra konstnärer med olika bakgrund som delat tid och plats på Köttinspektionen under ett två veckors konstnärligt utbyte, avslutar perioden med en heldag av performance och publika händelser.

Gemensamt för de olika konstnärsskapen är ett undersökande av konflikter mellan personliga erfarenheter och samhällets etablerade konventioner och förväntningar, särskilt i förhållande till produktivitet. Långsamhet, ältande, mjukhet, illogik, omedgörlighet, odlad frustration, parasitism och återbruk används som konstnärliga metoder.

Syftet med deras gemensamma residens är att möjliggöra möten mellan deras konstnärsskap, utan krav på en gemensam produktion. Snarare avsätts tid för att vara varandras resurser till att lekfullt ompröva arbetssätt och konstnärliga idéer. Genom att anamma varandras konstnärliga praktiker kan strategier och intentioner förstärkas, utvecklas, utmanas eller omkullkastas, och något oväntat kan uppstå.

×
Foto: Frida Klingberg

FRIDA KLINGBERG (Göteborg, 1981) är konstnär baserad i Stockholm. Klingbergs verk undersöker hierarkier inom strukturella relationer. Hon är intresserad av vilka tankestrukturer som ligger till grund för olika sorters ojämlikhet, och skapar situationer där värderingar möter erfarenheter vilket skapar utrymme för diskussion och omprövning. Hennes verk är ofta kontext- och deltagardrivna och tar plats i både privata och offentliga rum. Frida Klingberg är utbildad vid Akademin Valand och Konstfack.

www.fridaklingberg.se

 

×
Foto: Mariana Suikkanen Gomes

MARIANA SUIKKANEN GOMES är en scenkonstnär vars verk placerar sig i skärningspunkten mellan personliga möten, kollektiva aktiviteter och performativa presentationer. I sin nuvarande praktik undersöker hon ömhet och sårbarhet i ett arbete tillägnat minnen, ritualer och sensoriska spår. Research kring liveness, den emanciperade skådespelaren och publiken som vittne/deltagare flätas samman med scenkonstnärlig aktivism inom samtida feministiska rörelser som radical softness och body positivity.

Mariana har en kandidatexamen i LIVE ARTS från Kingston University och en masterexamen, Den autonoma skådespelaren, från Stockholms dramatiska högskola. Hon ingår även i ett långsiktigt och hängivet samarbete i trion GLQ/GomesLechQuigley.

www.instagram.com/befudlpersevere/

gomeslechquigley.com

 

×
Foto: Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg

KAJSA WADHIA verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala, en konstnärsdriven plattform för nutida dans och performance.

 

Med tekniker som performance, textil och text undersöker och skapar MARIA STIERNBORG motstånd till flexibel och prekär arbetsorganisation. Från en position av tillbakadragen likgiltighet och molande paranoia formas flyktlinjer bort från krav på effektivitet och ständig närvaro. I ett överproducerande och semiokapitalistiskt maskineri funderar hon framförallt på hur konst kan göra så lite nytta som möjligt och hur den praktiken kan kommunicera med en publik.

Stiernborg har en kandidatexamen från Stockholms Dramatiska Högskola i scenografi/kostym och en masterexamen från Konstfack, Konst i Offentligheten. De senaste åren har hon drivit konstnärsplattformen Förlaget i samarbete med Ludvig Uhlbors samt performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra i samarbete med koreografen Kajsa Wadhia.

www.disengagedfreejazz.com

www.forlaget.org