Circles #4 En heldag på Köttinspektionen med föreställningar, workshops, tidningsrelease och singalong karaoke

Söndagen den 3 december 2017

12.00 – 14.00 Koreograferad läsecirkel med Chloe Chignell

14.30 – 16.30 Koreograferad läsecirkel med Anna Bontha

16.45 –17.00 Presentation och release för tidningen THIS CONTAINER och samarbetet med thecarrierbag festival

17.00 – 17.50  ”SHANE ET AL” (Pilot) av och med Ellen Söderhult, Anna Haglund, Oda Brekke, Eliisa Erävalo, Lisa Schåman, Lisen Pousette, Cathryn Humpreys och Corinne Mustonen

18.20 – 18.50 ”one for all, all for one”, av och med Emilia Gasiorek och Sandra Liaklev Andersen

19.00 – 19.30 ”I Don’t Have a Title Anymore 2.0 Köttis edition” av och med Vanessa Virta

19.30 – 20.30 Singalong karaoke

Ingen förbokning, fri entré. Det bjuds på fika i pauserna. Välkomna!

×

Circles #4 – en heldag på Köttinspektionen med föreställningar, workshops, tidningsrelease och singalong karaoke

Vi är oerhört stolta över att kunna bjuda in till denna heldag på Köttinspektionen, som på olika sätt fokuserar röst, språk, dans och text. Dagen börjar med öppna workshops där relationen mellan textläsning och koreografi undersöks, som en avslutande del av vår serie “koreograferade läsecirklar”. Alla som vill kan delta utan förberedelse. Resten av dagens fantastiska program har kuraterats av Ellen Söderhult, som har bjudit in en mängd konstnärer och koreografer som presenterar tre olika verk, en release för det senaste numret av tidningen THIS CONTAINER, och i slutet av dagen bjuds vi alla in till en singalong karaoke!

 

12.00 – 14.00 Koreograferad läsecirkel med Chloe Chignell.

“Att lyssna till undersidan: dikter som läcker”  är ett format för lyssnande och skrivande; det använder tre dikter som vi lyssnar på, på två sätt; först efter en fråga, och sedan efter ett svar. Vi använder denna diskursiva struktur för att lyssna tillsammans, för att skriva till och mellan varandra, med dikten som vår diskurs. Vi kan trassla in oss i våra egna förståelser, genom dikterna öppnar vi ett landskap av ord, med varje fråga ett nytt hål och med varje svar en ny yta.

Workshopen hålls på engelska. Läs mer om workshopen här.

 

14.30 – 16.30  Koreograferad läsecirkel med Anna Bontha:

Vi gör en gränslöst tillåtande men också överdrivet strängt systematisk läsning av en text (som förslag en inspirerad av balett men egentligen vilken text som helst). Såsom varje system satt i bruk finns det dock en del rum att röra sig runt i (bildligt och bokstavligt talat) rum för tolkning, så även i detta fall; skapa glidningar, tveksamheter, eller om man vill förstärka och förtydliga. En godtycklig kodning av tecknens innebörd används under cirkeln för att kunna generera en slags ” instant choreography”. Man är välkommen upp på golvet, eller att vara med och läsa (ett ord eller flera, högt, lågt mumlande, snabbt, långsamt och allt däremellan, med emfas eller utan, med känsla eller utan) Man är också välkommen att bara sitta med och lyssna och se.

 

16.45 – 17.00 

Presentation och release för tidningen THIS CONTAINER och samarbetet med thecarrierbag festival. Under dagen kommer en ny upplaga av THIS CONTAINER att släppas, och tidigare nummer finnas tillgängliga att läsa. För det senaste numret kommer Emilia Gasiorek och Sandra Liaklev Andersson vara gästredaktörer tillsammans med huvudredaktörerna av THIS CONTAINER: Chloe Chignell, Ellen Söderhult och Maia Means.

Läs mer om releasen av det senaste numret av THIS CONTAINER  här.

THIS CONTAINER (hemsida)

 

17.00 – 17.50   ”SHANE ET AL.” (Pilot) Av och med Ellen Söderhult, Anna Haglund, Oda Brekke, Eliisa Erävalo, Lisa Schåman, Lisen Pousette, Cathryn Humpreys och Corinne Mustonen.

Koreografi: Ellen Söderhult. Scenografi: Tove Dreiman.

Kören har en historia av att backa upp en solist, men att sjunga i kör kan också vara att tillfälligt hänge sig åt att vara en del av en kollektiv protagonist. Körsång och kör-dans kan till och med fungera som ett kamouflerande av det individuella jaget, lätta bördan av att sälja, förbättra och förverkliga sitt jag, slippa ”vara sig själv” eller idéer om vad ett jag ska vara som normaliserats. Shane et al. är ett utforskande koreografiskt projekt som genom ensembledans och körsång föreslår kören som hjältefigur och kollektiv protagonist, samt hjälten som den som föreslår eller visar på en annan verklighet där andra relationer, beteenden och narrativ frodas. Med kören som en tillfällig sång- och dansgrupp kommer polyfoniska danser och koreografisk sång undersökas, studeras och aktiveras. Istället för den etymologiska betydelsen av koreografi, att “skriva kören” (choreo – kören: i Antik mening både sång- och dansgrupp) vill projektet undersöka (det påhittade) “choreo-studium”: att studera genom att praktisera dansande och körsjungande, att läsa danser/rörelsematerial eller låtar/“sångmaterial” som en kör. Studera föreslås som en gemenskapsupplevelse, och kunskapande som en kollektiv aktivitet grundad i praktiserande. Dans och sång undersöks som gruppkroppsliga uttryck. Arbetet med  ”SHANE ET AL.” stöttas av Kulturrådet. 

 

18.20 – 18.50  ”one for all, all for one” Af Emilia Gasiorek og Sandra Liaklev Andersen

’one for all, all for one ’ er et arbejde, der beskæftiger sig med måder at sameksistere, være sammen og relatere til vores omgivelser og hinanden på. Det er en feministisk undersøgelse i måder at erhverve viden på uden at skabe hierarkier og måder at dele magt på tværs af (a) symmetriske strukturer. Vi arbejder med at lede sammen, praksisser som man ikke kan gøre alene, og symmetri i og mellem kroppe, såvel som i beslutningsprocesser. Vi betragter (a) symmetri som et forhold til opfattelse og perspektiv, hvor to sider bekræfter hinanden og relaterer til en konstrueret kerne. Vi ønsker at præsentere blødhed i henhold til mindre binære forståelser af aktiv og passiv. Vi tror på blødhed som en bæredygtig og stærk kraft og udforsker dette gennem tekstur, lydniveau og virtuositetsniveau.

Då Emilia och Sandra kommer från Danmark har vi valt att låta deras text finnas på danska här. För den som hellre läser på engelska, finns en engelsk version här.

 

19.00 – 19.30 ”I Don’t Have a Title Anymore, 2.0 Köttis edition” av och med Vanessa Virta

”I Don’t Have a Title Anymore, 2.0 Köttis edition”, är en föreställning baserad på Vanessa Virtas undersökning av rappmusik i en konstmiljö. Föreställningen kommer ur en institutionell kontext i den priviligerade västerländska världen och tar sig an uppsamlade frustrationer i den kontexten.  Köttis 2.0 edition är en vidareutvecklad version av föreställningen, formad av Vanessas erfarenhet av att dö och komma tillbaka till livet eller ett hjärtstopp.

 

19.30 – 20.30  Singalong karaoke. Köttinspektionen bjuder på dryck och snacks.

 

 

BIOGRAFIER

CHLOE CHIGNELL är koreograf. Hon dansar och skriver också. Chloe använder koreografi som ett sätt att organisera material och handlingar, hon arbetar med kroppen och genom text, talad och visuell. Fantasi och spekulation ingår i hennes sätt att arbeta och producera. Chloe studerar för närvarande på P.A.R.T.S under ledning av Bojana Cvejic. 2016 var hon med och grundade This Container Magazine i Stockholm och är medredaktör tillsammans med Ellen Söderhult och Maia Means. Sommaren 2017 ledde hon workshopen ‘Moving into Writing’ på PAF Summer University med Ann-Christin Berg Kongness.

ANNA BONTHA arbetar med dans, koreografi och performance, i ofta tvärkonstnärliga sammanhang, ensam eller i grupp. Anna är utbildad i danspedagogik på Dans och Cirkushögskolan, och har gått författarskolan på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö. Hennes konstnärliga arbete vill vara en ständig prövning av hur formen kan bli omvandlad i den performativa akten. Konst är då en händelse, en fest, en tillgång till det oformade, en process. Den konstnärliga produktionen ligger ibland i skärningspunkten mellan konst och pedagogik, eller kanske ännu hellre, att se konst som en kunskapsform.

EMILIA GASIOREK er danser og koreograf med base i København, men arbejder også i London for forskellige koreografer og billedkunstnere. Hun har arbejdet med Yvonne Rainer, Eva Recacha og Pablo Bronstein. For tiden undersøger hun feministiske ideer relateret til dans og har for nylig sam-kurateret ’thecarrierbag festival’, en international festival afholdt i Dansehallerne og DANSEatelier.

SANDRA LIAKLEV ANDERSEN er en norsk danser og koreograf, også med base i København. Hun har arbejdet med koreografer som Camilla Stage, Julie Schmidt Andreassen, RISK og turneret med Folketeaterets version af Mio min Mio. For tiden undersøger hun forskellige måder at relatere til internettet gennem et feministisk perspektiv. Begge dansere er medskabere af DANSEatelier, et kunstnerkollektiv med fokus på at skabe kontinuitet og fælles forfatterskab i udforskningen af dans og koreografisk praksis. DANSEatelier er et fysisk arbejdsrum i Valby og et kollektiv af 11 dansere, koreografer og venner.

Biografier medarbetare i “SHANE ET AL.” (Pilot):

ELLEN SÖDERHULT. Jag arbetar som dansare, koreograf och skribent inom samtidsdans, ofta i olika samarbeten. Med samtidsdans menar jag dans som inte bara formas av historiska maktordningar, vana och förutfattade meningar om dans utan kontinuerligt omformas och tar sig nya uttrycksformer utifrån en känsla av angelägenhet och en vilja att påverka, förändra och beröra.https://ellensoderhult.wordpress.com/

TOVE DREIMAN arbetar med konst och scenografi och har bland annat gjort uppdrag för Marabouparkens konsthall, Stina Nyberg (Shapes of States, MDT) och Trädgården.

ANNA HAGLUND är ljuddesigner och kompositör främst verksam inom scenkonstområdet. Hon tog examen från Stockholms dramatiska högskola 2013 och är baserad i Bagarmossen, Stockholm. Förutom uppdrag för scener som Dramaten, Teater Galeasen, Radioteatern, Riksteatern och Malmö Stadsteater arbetar hon som musiker, har skrivit musik för film, utställningar och performances. Hon arbetar också med egna projekt och är sedan 2011 medlem i scenkonstgruppen Klockrovdjuret. annahaglund.se

ELIISA ERÄVALO arbetar som performer och koreograf med bas i Stockholm. Hon har studerat dans och koreografi på DOCH i Stockholm och Teak i Helsingfors. Eliisa har arbetat i flertalet samarbeten såväl som solo och framfört verk på olika internationella scener. Hon är intresserad en idén om stödstrukturer och relaterar alltid sitt arbete till det i sina olika arbetsroller. Många av verken som Eliisa har gjort, som Profetiska dancer och The Collection, studerar intuition, sörjandet och frågors närvaro. På senare tid har Eliisas arbete utvecklat sig ut olika motsats koncept som insida-utsida, teknologi-natur, materia-själ och vinnare-förlorare.

ODA BREKKE är en dansare och performer baserad i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i dans från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Hennes huvudsakliga intressen är att reflektera genom och omkring erfarenheter och kunskaper som kommer ur hennes pågående danspraktik. Oda dansar för närvarande i Ellen Söderhults verk How to do things with romance: a prologue. Tidigare har Oda även framfört Söderhults verk RUDY. Hon samarbetar med Maia Means innanför verket On top of things. Oda är också styrelseledamot i den nyligen grundade organisationen INSISTER SPACE, som arbetar för att skapa ett kollektivt sammanhang för performers att arbeta inom. Hennes egna arbeten inkluderar WHEREABOUTS (DOCH, 2017) A semisynthetic dance (samarbete med Frederike Doffin, HZT, 2016) och A period of (UNIARTS, 2015).

LISA SCHÅMAN är baserad i Stockholm där hon arbetar inom fältet för samtida dans. Lisa studerade på Stockholm University of the Arts och slutförde en kandidatexamen i dans 2015. Hon arbetar huvudsakligen med och framför andras verk, till exempel Mirko Guido’s Entities -theater of gestures- (2016), eller kollaborativt. Lisa har också arbetat för att sprida och presentera konst till mindre städer, särskilt sammanknutet med henne födelsestad Mariehamn. Lisa koordinerade visningarna av Ellen Söderhults verk How to Do Things with Romance: a prologue (2016) och RUDY (2015) på Åland 2017, skapade och framförde duetten BFF (2017) på Emmausfestivalen under kulturnatten i Mariehamn. Lisa har även dansat i Ellen Söderhults verk på bland annat Weld i Stockholm, den akademiska konferensen Architectures and Feminisms, Dansehallerne i Köpenhamn etc. Hennes intressen inom dans kretsar kring hur dans och performativa praktiker formar och informerar den mänskliga kroppen, och kring politiska och filosofiska ingångar till dans.

LISEN LISEN POUSETTE är född i Stockholm, studerade dans i Köpenhamn och har en kandidatexamen från ArtEZ Hogeschool voor de kunsten’s innanför programmet dancer/maker i Arnhem. 2015-2016 var hon en del av kollektivet Baby Skin som är baserat i Nederländerna. Kollektivet har ett intresse för strukturer och organization av arbete inom kollektivt upphov/författarskap. Hon har även arbetat med Liza Baliasnaja, India Salvör Menuez och Olivia Riviere från DANSEatelier i Köpenhamn. I arbete med Olivia arbetar hon med stämbanden som en potentiell mörkerkälla.

CATHRYN HUMPHREYS är en Stocksholmsbaserad dansare som nyligen avlade en kandidatexamen i samtidsdans vid DOCH/UNIARTS (Stockholms Konstnärliga Högskola). Humphreys uppskattar att arbeta tvärdisciplinärt för att utmana och synliggöra olika perspektiv och ingångar till konst och relationer mellan olika uttryck. Humphreys har arbetat med koreografer som Miguel Gutierrez, Isabelle Schad, Benoit Lachambre, Therese Carlsson, Rennie Mirro med flera. I sin egen danspraktik arbetar Humphreys med vokala praktiker som en väg in i rörelse och arbetar för närvarande med att fläta samman de två uttrycken.

CORINNE MUSTONEN  är en finsk dansare som för närvarande studerar på Kandidatprogrammet i Dans Performance på DOCH i Stockholm. Hon har arbetat med bland annat Katja-Maria Taavitsainen, Leo Kirjonen och Emmi Venna. I sitt arbete fokuserar Corinne på att lägga värde på olika positioner, relationer och utbyten som framkommer i föreställnings-upplägg. Hon är intresserad av rörelse och omgivningar som tillåter utrymme för associationer och förslag som avviker sig från och ifrågasätter normativa, kronologiska handlingar. Corinne engagerar sig i praktiker med avsikt att närma sig olika ämnen, frågor och problem genom att jobba med dem istället för att motsätta sig eller peka på dem. Corinne medverkar i Shane et al. som en del av sin praktik.

VANESSA VIRTA är en performer och koreograf baserad mellan Stockholm och Helsingfors. Sedan 2017 har hon en kandidatexamen i samtidsdans från DOCH, Stockholms Konstnärliga högskola. Virta arbetar med intensiva uttryck och känslor som material för koreografiskt arbete som får bränsle av problem I hennes omgivning och bärs genom frustration, som hon uppmuntrar publiken att leva genom snarare än gömma sig från.

MAIA MEANS är en utövande och skapande dansare som har en kandidatexamen i samtidsdans från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Hennes intressen rör sig inom performancets potential som ständigt frågar hur dansen kan ge, ta och skapa mening. I hennes arbete är dansen en plattform för att bygga upp, kartlägga och röra verkligheter inom olika kontexter och relationer. Maia kollaborerar för närvarande med Oda Brekke på föreställningen ‘On top of things’; performar i Gry Tingskog’s ‘Cheating disciplin’ och i Halla Ólafsdóttir och Eliisa Erävalos ‘Bitchcraft’; samt fortsätter sitt eget projekt ‘My left, your right’. Hon har tidigare dansat för bland andra Benoit Lachambre, Ida Sidenvall, Marianne Baillot, Mira Mutka, Sidney Leoni och Isabelle Schad. Hon är med-redaktör för This Container: SZZ, samt sitter i styrelsen av INSISTER SPACE, en ideell förening som jobbar med frilansdansarens villkor och att skapa nya strukturer inom yrket.