Tove Salmgren visning

Fredag den 21 september kl 18.00

Tove Salmgren visar delar av ett pågående arbete

Fri entré

×

Som en av ledarna för Köttinspektionen Dans har Tove arbetat i Köttinspektionens lokaler under kortare ”mikro-residens”, vid tillfällen när lokalerna annars skulle stå tomma. Den 21 sept låter hon arbetsprocessen (dansen) möta en publik.

Med paradoxen som koreografisk startpunkt tar arbetsprocessen (dansen) spjärn från en enkel princip; att undfly impulsen att positionera och projicera arbetet genom att beskriva det i text. I en tid då konst ofta villkoras eller värderas genom sin förmåga (eller oförmåga) att utmana nutida samhällsproblem, fungerar den omgärdande texten om sig själv som statusmarkör då den har förmågan att situera sig inom viss diskurs. Tove vill undersöka en ny slags studiopraktik (ny för henne själv) med koreografiska metoder och element, om möjligt fritt från samtidens uppmaning att verbalisera och kommunicera vad hon håller på med, och vad hon vill uppnå med det.

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Hon är verksam som dansare, koreograf, dramaturg och curator och har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Sedan september 2018 är Tove engagerad som Adjunkt i Nya Performativa Praktiker, på DOCH. Toves konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans – en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala.