Residens 2016

Under 2016 har vi haft tre residens inom Köttinspektionen Dans program:

 

”Bodybuilding – Dockteatern” – Sandra Lolax, Stina Nyberg och Rosalind Goldberg

Sandra, Rosalind och Stina om projektet: Vi vill göra en koreografi som bygger en fiktion kring kroppen och dess värdesystem. Därför är vi intresserade av att göra ett verk som “dansas” av icke mänsliga kroppar dvs. objekt. Vi vill använda andra kroppar än våra egna för att prata om funktion och ideal, sjukdom och hälsa. Kroppar som ännu inte har delats in i dessa kategorier. Vi föreställer oss att verket kunde bli en sorts “koreografisk dockteater”.

Projektet går numera under namnet ”Immunsystemet” och Köttinspektionen Dans planerar att presentera verket under 2017 inom nästa års program ”Circles 2017”.

——————————————

”Rudy”, ”How to do things with romance” – Ellen Söderhult

RUDY har många upphovspersoner. Det tar sig an dans som en social, kollektiv och potentiellt abstrakt konstform. Det är en tribut till empati.

HOW TO DO THINGS WITH ROMANCE. Med ett spektrum av känslor som ömhet, passion, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring är romantik ett älsklingstema i många former av gestaltande. Romantik kan vara intensifierat, förtätat upplevande men är också en socio-kulturell konstruktion. HOW TO DO THINGS WITH ROMANCE är arbetsnamnet på ett projekt som vill utforska romantik ur ett kulturhistoriskt perspektiv med fokus på romantiskt packat material från Hollywoods filmhistoria, popmusikens låttexter, fan-fiction och tv-serier. Alienerade, kastade ur sina sammanhang och organiserade efter helt andra ordningar vill projektet appropriera arvet och föreslå andra uttolkningar. I övertygelsen om den performativa potentialen i scenkonst är ambitionen med projektet att skriva över en kollektiv, internaliserad historia av socio-kulturellt konstruerad heterosexuell, narrativ tvåsamhetsromantik genom dansens och koreografins kapacitet till abstraktion och omordnande.

Ellen Söderhult hade residens på Köttinspekitonen under sommaren 2016, och arbetade med två separata projekt med sikte på att presenteras under 2017 inom nästa års program ”Circles 2017”.

——————————————–

”The sound” – Linda Blomqvist

Dansföreställningen The Sound är en utveckling av arbetet Cosmos the Beach där konceptet formuleras som ett nätverk som engagerar sig i intressen, lust och kunskapsproduktion och verkar som en ackumulerande kapacitet. I The Sound förskjuts fokus mot ljud och musik som praktik i relation till dans och koreografi. The Sound fördjupar undersökningen omkring koreografi i relation och i samspel med ljud/musik. Musik som koreografi, Kroppen som instrument, kroppen som puls och vibration. Materiella och ickemateriella koreografier med kroppar som bildar ett ljudlandskap. I The Sound arbetar vi i nära relation till musik från ett koreografiskt perspektiv, på koreografiska premisser och genom koreografiska metoder för att expandera definitionen av koreografi och hur den kan upplevas. I denna sammansmältning av olika praktiker och uttryck får de skilda tillvägagångsätten förändra och färga av sig på varandra till graden av oigenkännlighet så att nya former kan träda fram och tillsammans skapa ett landskap bebott av nya uttryck.
Processen tar sin utgångspunkt i dansens relationer till musik, ifrågasätter hierarkier, förståelser för precision, tekniskt färdighet och timing. Utövarna tar med sig sina erfarenheter till en process som är forskande och avser söka en ny kropp, nya uttryck. Relationer till musik och ljud handlar inte om att förhöja dansens uttryck utan om att förändra vad dans kan vara.
Processen omfattar vidare research i relation till musik och subkulturer i nära samarbete med Arnold Van Leeuwen som har omfattande erfarenhet och kunskap om musik i stort med inriktning på latinomusik och dess kulturer. Avsikten är att skapa en subkultur (subkultur förstått i relation till minoriteter och identitet snarare än i kontakt med revolution, anarki eller squatadde hus) inom ramen av föreställningen och processen som kan verka som en inkluderande, vårdande och solidarisk kapacitet. The Sound kommer att resultera i en dansföreställning och en digital EP som kommer att bestå av musik som produceras i föreställningen. Gruppen strävar mot ett deltagande som är aktivt och som kan hända på olika platser genom olika medier. Kan dans ta nya former och hända på nya platser och härigenom också förändras? Föreställningen kommer ges ett öppet format och kan därför också visas på klubbar, i publika rum, i konsert sammanhang och i museer.
Foto: Maximilian Pramatarov
Foto: Maximilian Pramatarov

Biografier

SANDRA LOLAX (FI/SE) arbetar med koreografi och rörelsepraktiker, ensam och med andra, sedan 2007. Hennes konstnärliga arbete rör sig runt kroppsliga ämnen, med ett intresse för att expandera sin förståelse för vad en kropp kan göra, och vad en “bra”/frisk kropp är. Hennes solon And I’m ready for action (2011) och Action (2013) är exempel på dessa intressen. Under 2016 medverkar Sandra i verket The Internet av Mårten Spångberg och är medlem i Weld company 2016. Hon samarbetar också med Stina Nyberg and Rosalind Goldberg i projektet Bodybuilding. Sandra arbetar/ arbetade tidigare som dansare med koreografer som Maya M. Carroll (nee Lipsker) Rebecka Stillman, Litó Walkey, Anne-Mareike Hess, Deborah Hay och Miriam Horwitz.

ROSALIND GOLDBERG (SE/NO/DE) är utbildad vid Balettakademien i Stockholm och vid Master programmet i koreografi vid HZT Inter -University Center for Dance Berlin. Hon är född i Norge, uppvuxen i Sverige och baserad i Berlin och Stockholm. Goldberg arbetar som koreograf och dansare i egna projekt och i samarbete med andra. Hon har arbetat med Ingri Fiksdal, Anne-Mareike Hess, Deufert&Plischke m.fl. Sedan 2008 samarbetar hon med Stina Nyberg och Sandra Lolax. Rosalind Goldbergs egna koreografiska arbeten tar sin utgångspunkt i praktik som metod för att arbeta med förhållningssätt och förståelse av kropp. Hennes senaste arbete MIT har visats vid ett flertal festivaler och scener runt om i Europa, bland annat vid Impulstanz festivalen i Wien, under öppningen av den 56eVenedig Biennalen vid side-track eventet PPP-72h. Arbetet var nominerat till priset Prix Jardin d’ Europe. Rosalind arbetar även med organisationen BLINK där hon kuraterar workshops och föreläsningar.

STINA NYBERG (SE) kommer ifrån Örnsköldsvik och bor i Stockholm. Hon är utbildad på Balettakademien samt på masterutbildningen i koreografi på DOCH. Hennes arbete utgår från en feministisk syn på kroppen: på dess sociala, biologiska och politiska konstruktion och förmåga att röra på sig. Nyberg har koreograferat The Knifes show Shaking the Habitual och medverkat som dansare på turné under 2012-2014. Nybergs senaste uppdrag är verket Tones & Bones för Cullbergbaletten 2014. Just nu arbetar Nyberg med föreställningen Shapes of States, om relationen mellan en välmående kropp och en välmående samhällskropp. Parallellt med sitt koreografiska arbete deltar Nyberg i det ettåriga programmet Critical Practice – Made in YU, en plattform för skrivande och diskursiva metoder inom det koreografiska fältet.

ELLEN SÖDERHULT är baserad i Stockholm och arbetar med dans och koreografi på olika sätt. Hon har en kandidatexamen i cirkus sedan 2010 och sedan juni 2015 även en kandidat i samtida dans, båda från DOCH i Stockholm. Ellen initierar och organiserar egna projekt och medverkar i andras. Tillsammans med Alice Chauchat och Eleanor Bauer driver hon initiativet Nobody’s Business doing Nobody’s Dance (2015/2016). Det är ett projekt för lokalt och internationellt utbyte av danser, praktiker och metoder, inspirerat av open source. I samarbete med Mandi Tiukkanen har Ellen gjort verket THIS IS GRAND som hade premiär på Ateneum i Helsingfors. I andra projekt hon initierat är kollektivt, delegerat och distribuerat skapande betydelsefullt.

LINDA BLOMQVIST konstnärliga praktik rör sig mellan dans, koreografi, kuratering, textproduktion och publikation. Som utövare/dansare har hon varit verksam i ett flertal produktioner av Anne Teresa de
Keersmaeker och Mårten Spångberg med vilka hon turnerar med internationellt. Tillsammans med Adriano Wilfet Jensen, Emma Daniel och Anna Gaiotti organiserar hon ”Indigo dance festival” som har ägt rum på PAF Summer University 2014, -15 och -16. Under festivalen initierades en text workshop som resulterade i magasinet The Indigo Dance Magazine som publicerades hösten 2016.Hennes senaste verk Cosmos the Beach och Circle Lux 9 har presenterats på MDT, Impulstanzsom Wien, Rimi Scenekunst Stavanger, RPS Bryssel och Small Projects Tromsö. Under de senaste åren har Linda strävat efter att assimilera ett brett spektra av konstnärliga praktiker för att se hur de kan informera, berika och uppdatera varandra och genom detta också rannsaka och definiera alternativa sätt för hur konst kan framställas idag.