#2 Ellen Söderhult, Malin Elgán

5 juni 2016
14.00 – 16.00 Koreograferad läsecirkel med Ellen Söderhult
17.00 – 19.30 (inkl paus) Helafton med tre verk av koreografen Malin Elgán
Fri entré, ingen förbokning

En koreograferad läsecirkel är ett undersökande av hur metoder för dans kan möta metoder för läsning i grupp.

Vi föreslår att läsa tillsammans kan vara att dansa tillsammans, och hur vi dansar struktureras av en koreograf för varje tillfälle. Koreografen väljer text, metoder och format för experimentet efter sina egna konstnärliga intressen. Att delta i en koreograferad läsecirkel innebär att samtidigt fråga sig vad en sådan händelse är och kan vara. Vi deltar alla med vår nyfikenhet, våra kroppar, våra öron, vår röst, vår blick och våra tankar. Alla som vill är välkomna att delta, inga förberedelser krävs. Det är alltid möjligt att delta som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare.

Cirklarna leds på svenska eller engelska. Som deltagare är du välkommen att använda det språk du känner dig mest bekväm med. Vi hjälps åt att översätta när det behövs.

En konstnär är inbjuden vid varje tillfälle med uppdraget att svara med sin blick, sitt öra, sin hand eller tanke på läsecirkeln genom ett material som går att tryckas på papper. Den inbjudna konstnären deltar på samma villkor som andra deltagare; som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare. Dokumentet som konstnären skapar kommer att publiceras vid följande Sunday Circle. Zoë Poluch är inbjuden att dokumentera den andra läsecirkeln.

Ellen Söderhult är baserad i Stockholm och arbetar med dans och koreografi på olika sätt. Hon har en kandidatexamen i cirkus sedan 2010 och sedan juni 2015 även en kandidat i samtida dans, båda från DOCH i Stockholm. Ellen initierar och organiserar egna projekt och medverkar i andras. Tillsammans med Alice Chauchat och Eleanor Bauer driver hon initiativet Nobody’s Business doing Nobody’s Dance (2015/2016). Det är ett projekt för lokalt och internationellt utbyte av danser, praktiker och metoder, inspirerat av open source. I samarbete med Mandi Tiukkanen har Ellen gjort verket THIS IS GRAND som hade premiär på Ateneum i Helsingfors. I andra projekt hon initierat är kollektivt, delegerat och distribuerat skapande betydelsefullt.

Numera, undrar Zoë Poluch hur och vad en lokal konstnärlig praktik kan vara, vilket driver henne att försöka tyda vad begreppen ‘lokal’ och ‘praktik’ faktiskt vill. Praktiken i fråga är koreografi, som är det fält hon tog en masterexamen inom på DOCH i Stockholm, 2012. Zoë har inte utvecklat ett distinkt koreografiskt intresse eller en koreografisk signatur, utan experimenterar i stället med olika former av skrivande, dansande, organiserande av symposier, samarbeten och koreograferande. Arbetet dras just nu mot att utmana olika former av samvaro – mer exakt i form av ett platsspecifikt projekt i ett 9-våningshus i en Stockholmsförort, vilket genomförs inom kontexten för post-masterkursen ”Critical Habitats” på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

×
"Definitions and facts" Malin Elgán Foto: Moderna Museet/Åsa Lundén

Helafton med tre verk av koreografen Malin Elgán

5 juni 17.00 – 19.30 (inkl paus)

Ett unikt tillfälle att ta del av en rad verk av Malin Elgán, vilka spänner över en längre tidsperiod (2009 – 2015) och tar ett större grepp om hennes konstnärliga arbete. Kvällen innehåller föreställningen “Definitions and Facts”, ljudverket ”Prata lite, så kollar vi” och filmen “Storyboard”, samt samtal med Elgán.

“Definitions and Facts”, som också är Elgáns senaste verk, är en dansföreställning baserad på tidigare researchmaterial och dansens tidsliga aspekter. “Definitions and Facts” kretsar kring förhållandet eller icke-förhållandet mellan koreografi och dokumentation, och hur det förhållandet påverkar vår perception. Genom styckets två dansare, Polina Akhmetzyanova och Pär Andersson, och deras steg utforskar “Definitions and Facts” dansens synlighet och dess relation till sin omgivning.

Koreografi: Malin Elgán | Dansare: Polina Akhmetzyanova och Pär Andersson | 
Ljud: Sophie Helsing | Kostym: Cornelia Blom | Med stöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden | Tack till Ccap

Arbetet med ”Definitions and Facts” började 2013 då Elgán hade ett konstnärligt residens i New York vid dansorganisationen Movement Research. Processen fortsatte i Stockholm 2014 och det färdiga verket hade premiär i utställningen ”Efter Babel” på Moderna Museet under sommaren 2015. Nyligen spelade ”Definitions and Facts” på konstmässan ”Poppositions 2016” i Bryssel.

×
"Prata lite, så kollar vi" Malin Elgán. Foto: Sveriges Radio/Snezana Vucetic Bohm

Elgáns ”Prata lite, så kollar vi” är en röstkoreografi, för kvällen presenterad i högtalarversion. Dansarna Sanna Blennow, Rebecca Chentinell, Ludde Hagberg, Love Källman och Nathalie Nordquist läser och återger texter som kretsar kring konstnärligt arbete och dess förhållande till tid.

“Prata lite, så kollar vi” tar avstamp i koreografi och dess avgörande arbete med tid, dess ommöblering av tidrymd. Konstnärligt arbete ses väsentligen som en fråga om livstid, arbetstid.

Textmaterialet är hämtat från den ryske (polskfödde) dansaren och koreografen Waslav Nijinskys, den amerikanska koreografen Yvonne Rainers och den svenske pianisten Love Derwingers texter samt från Elgáns samtal med musikerna Love Derwinger, Ann-Sofi Klingberg, Annette Mannheimer, Patrik Swedrup och Daniel Söderberg.

Koreografi: Malin Elgán | Dansare: Sanna Blennow, Rebecca Chentinell, Ludde Hagberg, Love Källman och Nathalie Nordquist | Redigering: Malin Elgán och Tove Salmgren | Musik: Daniel Söderberg | Produktion: Malin Elgán i samarbete med EMS (Elektronmusikstudion) och Sveriges Radio SRc | Med stöd från Kulturrådet

2012 blev Elgán inbjuden av Sveriges Radios alternativa kanal och webbmagasinet SRc att göra ljudverket ”Prata lite, så kollar vi” till deras finissage på Bonniers Konsthall samma år. Verket framfördes då i en live-version och samtidigt också på Sveriges Radio. ”Prata lite, så kollar vi” har också spelat på Dansens Hus i Stockholm under festivalen ”Dans <3 Stockholm” 2013.

×
"Storyboard" Malin Elgán. Foto: Jonas Lind

“Storyboard” är en film av Elgán där hon har redigerat filmmaterial från förarbetet med sin dansföreställning “Formen sa: gör”. “Storyboard” följer det koreografiska konceptet från “Formen sa: gör” och består av klipp från vitt skilda spelfilmer och dokumentärer, vilka fungerade som förlagor för dansarna (Tove Salmgren och Henrik Vikman) och deras rörelser i föreställningen. ”Storyboard” är en film som kringgår idén om inspelningstillfället som filmprocessens faktiska utgångsläge, vilket gör tanken om originalitet oväsentlig.

Medverkande “Storyboard” | 
Regi: Malin Elgán | 
Redigering: Malin Elgán och Tove Salmgren |
 Redigeringskonsultation: Örjan Markusson | 
Ljud: Daniel Söderberg | Dokumentation och medverkande “Formen sa: gör” |
 Koreografi: Malin Elgán |
Dansare: Tove Salmgren och Henrik Vikman |
 Kostym: Bella Rune | 
Ljud: Daniel Söderberg |
 Ljus: Tobias Hagström-Ståhl |
 Foto: Jonas Lind | Med stöd av Kulturrådet, Framtidens Kultur och Konstnärsnämnden | Tack till Jennie Lindström

”Storyboard” hade premiär 2009 i Moderna Museets ”Studion”; en ny scen på museet för experimentell verksamhet, med en blandning av video, performance, dans, musik och digitala media. 2010 visades ”Storyboard” under festivalen ”Perfect Wedding” arrangerad av Tanzfabrik i Berlin.

Biografi

Malin Elgáns konstnärliga arbete innehåller såväl en specifik som brokig och tillika expanderad koreografisk praktik. Hennes verk består av olika media, ämnen, rörelser och former; såsom radioprogrammet “Prata lite, så kollar vi” (2012), träföremål och orkestrars rörelser i “Trästycket” (2011), eller naturdokumentärer och folkdanser i “Storyboard” (2009) och “Formen sa: gör” (2007). Elgán låter inte dansen begränsa sig till vissa rörelser och platser utan tar den istället ur sina gängse sammanhang för att möjliggöra nya betydelser.

Elgán är bosatt i Stockholm och verksam i Sverige och internationellt. 2013 belönades hennes koreografiska arbete med Birgit Cullberg-stipendiet. Elgán har även varit gästredaktör för konsttidskriften ”Paletten” som den gången fick namnet ”Baletten”. Hennes yrkesbana startade när hon arbetade som assistent åt allkonstnären Jan Fabre i Belgien 2002. Nu senast var hon aktuell med dansföreställningen ”Definitions and Facts” under utställningen ”Efter Babel” på Moderna Museet i Stockholm 2015.