double solo mirror residency med Esete Sutinen, Laura Eklund Nhaga, Paz Rojo, Noberto Llopis Segarra

3-20 nov 2020: double solo mirror residency 

Paz Rojo (ES) och Norberto Llopis Segarra (ES)

Esete Sutinen (FI) och Laura Eklund Nhaga (FI)

 

 Pga Covid-19 har vi valt att inte ha offentliga presentationer av residensen

×
Esete Sutinen. Bild: Uupi Tirronen

(klicka på bilden för att se hela texten)

Under hösten 2020 erbjöds konstnärerna att arbeta från sina hemländer inom ett sk ”stay at home residency”. Paz Rojo (ES) och Norberto Llopis Segarra (ES) valde att arbeta tillsammans i en studio utanför Madrid. Esete Sutinen (FI) och Laura Eklund Nhaga (FI) valde att mötas i en studio i Helsingfors. Pga att vi inte kunde hålla öppna residensvisningar (vilket var ursprungstanken), så ombads konstnärerna att dela något slags material från sina processer, som kunde publiceras på hemsidan.

Nedan följer delat material och konstnärernas biografier. 

 

ESETE SUTINEN OCH LAURA EKLUND NHAGA

Utdrag från Esetes och Lauras residens (som pdf)

filmat material / text och bild komposition

Laura Eklund Nhaga Photo: Iiris Sydänmaanlakka

Esete Sutinen is an Ethiopian-Finnish dance artist based in Helsinki. She holds a Master’s degree in Dance from the University of the Arts Helsinki. Sutinen has worked as a freelance dance artist nearly 20 years in the Finnish art field. She has a vast working experience ranging from contemporary dance and theatre productions to performance art and installations, as well as in music videos, chamber opera projects and commercials. She has long-term ongoing collaborations with the following Finnish choreographers: Sonya Lindfors, Petri Kekoni, Virva Talonen, Ervi Sirén  and Alpo Aaltokoski. Sutinen started her choreographic work in the stage work of Maps of Fear and Empathy in 2017. The work consists of contributions from 5 different artist and the performances took place at the Kajaani Art Museum and Routa Company’s Generator stage. In her solo work, the thematic starting points were exposing, draining, covering, inhabiting the spatial body, and the porous presence of blackness. As a choreographer she is fascinated by the articulation of corporeality, the different aspects of freedom, and the power of empathy and playfulness.

Laura Eklund Nhaga is a Finnish actor, spoken word artist and activist. A lot of her work deals with themes of intersectional feminism and anti-racism. She sees art as a form of activism and sees personal stories as a useful tool in understanding wider social phenomena. 

 

PAZ ROJO OCH NORBERTO LLOPIS SEGARRA  

Utdrag från Paz Rojos och Norberto Llopis Segarras informella residensvisning den 20e november 2020

Paz Rojo (1974, Madrid) is a choreographer, dancer and researcher. Her activity takes place at the crossroads between artistic practice, choreography and philosophy, a meeting point through which to investigate dance as a dissident and transformative practice. For more than a decade she has been questioning the possibility of cultural production beyond the framework of capitalist production of value. She is Doctor of Philosophy in Fine Arts in Performative and Media Practices with specialization in choreography by the Stockholm University of the Arts, Sweden with the artistic research thesis project entitled The decline of choreography and its movement: a body’s (path)way. A project carried out in choreographic, performative, textual, audiovisual, curatorial, discursive and experimental devices. In 2019 she publishes the book To Dance in the Age of No-Future with Circadian (non-profit publishing house, Berlin) as part of this research. More information at: https://www.researchcatalogue.net/view/727172/727185

Norberto Llopis Segarra, artist working in the border between choreography, performance and philosophy. He graduated in dance and choreography at the “Institut del Teatre” (Barcelona). In 2005-2007, he took the M.A course in performing arts DasArts, at the AHK (Amsterdamse hogeschool voor de kunsten). Parallel to his artistic career he went through a theoretical education. In 2016 he finishes his Philosophy degree at UNED (Madrid), and in 2018 he graduates in an M.Phil at Complutense University (Madrid), with a final research on “the derridian concept of mimesis”. Currently he is going through a Ph.D research on “The models of the Hymen and the Anti-oedipus in Derrida and Deleuze, and their influence in the economy of aesthetics” at the UB, University of Barcelona. His artistic practise goes from the work with the body, to the use of objects and materials in order to reflect and construct spaces and temporalities. In his approach to philosophy, he aims to develop a not theorizer thinking practise about space and the signs under which space gets established. His practise has taken different forms such as: stage performances, actions, installations, conferences and texts developed in between Spain, Brussels and Holland.

Norberto Llopis Segarra

 

the double solo mirror residency

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring frågan om vad ”Performative Feedback” kan vara med den specifika frågeställningen ”Hur kan två solopraktiker reflekteras mot varandra så att feedback uppstår genom performance istället för samtal?” Residenset möjliggör för en experimentell atmosfär och process som uppvärderar reflektionen i sig, framför resultatet. Perioden avslutas med ett offentligt möte med de båda konstnärerna som delar med sig av processen och sina arbeten, och efterföljande samtal.

Kedjeinbjudningar

Residensserien har löpt under perioden 2019-2020 och bygger på ett format av kedjeinbjudningar, vilket varit ett sätt att dels bredda Köttinspektionens kontaktnät och dels för de inbjudna konstnärerna att få möjlighet att möta praktiker och konstnärer som de är nyfikna på att lära känna närmare. 2019 bjöd vi in tre konstnärer som i sin tur fick bjuda in en annan konstnär till residenset. Under 2019 deltog dessa konstnärer i projektet: Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro (GB), Rowdy Superstar (GB), Sonja Jokiniemi (FIN), Aitana Cordero (ESP/NL), Rani Nair (SWE) och Sonya Lindfors (FIN). Efter genomfört residens fick sedan de konstnärer som bjudits in av sin residenskollega i uppdrag att rekommendera en annan konstnär att bjuda in till årets upplaga av serien, vilka i sin tur bjudit in någon de vill möta i ett residens. Den här kedjan av inbjudningar ledde fram till 2020 års double solo residens där Esete Sutinen (FI) mötte Laura Eklund-Nhaga (FI) och Paz Rojo (ES) mötte Norberto Llopis Segarra (ES).

Under det avslutande året av projektet valde vi som är initiativtagare, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, att själva delta i residensserien som ett sätt att få en närmare konstnärlig förståelse för det kuratoriella formatet och inbjudan till förutsättningslös reflektion och möte. Pga Covid-19 fick det utbytet ske digitalt och hemifrån under maj månad 2020 (Kajsa från residens på Art Lab Gnesta).