Revolve fiction 8-9 Maj

×

Femte året i rad är Köttinspektionen dans med och curerar och organiserar performancefestivalen Revolve under två intensiva dagar i maj.

På Köttinspektionen är vi mycket stolta över att presentera Consul and Meshie, ett performanceverk av och med Antonia Baehr and Latifa Laâbissi, i en installation av Nadia Lauro.

Utförlig text om konstnärerna och verket kommer upp på hemsidan inom kort.

 

Revolve fiction 8-9 maj 2020 

Årets festival vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska. 

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den. Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli. 

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns. 

Pressmeddelande om festivalen och alla akter här

Årets konstnärer:

Ivo Dimchev (BG)

Antonia Baehr (DE) 

Latifa Laâbissi (FR) 

Nadia Lauro (FR)

Shakuntala Kulkarni (IN)

Arundhati Chattopadhyaya (IN)

Rani Nair (SE)

Kelly Jayne Jones (GB)

Kimatica Studio (GB)

Lundahl & Seitl (SE)

 

Festivalen genomförs med stöd från Uppsala kommuns kulturnämnd, Region Uppsala och Goethe-institutet.

Alla biljetter och festivalpass säljs via Tickster.

Kuratorer: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen dans, Erik Gavelin, Uppsala stadsteater, Hanna Olsson Lanneberg, Daniel Sallmander, Sara Högsten, UKK

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Samarbetande partners detta år är Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress.