#1 Manon Santkin, Stina Nyberg

3 april 2016, kl 14.00–18.15. Fri entré, ingen förbokning

En koreograferad läsecirkel är ett undersökande av hur metoder för dans kan möta metoder för läsning i grupp.

Vi föreslår att läsa tillsammans kan vara att dansa tillsammans, och hur vi dansar struktureras av en koreograf för varje tillfälle. Koreografen väljer text, metoder och format för experimentet efter sina egna konstnärliga intressen. Att delta i en koreograferad läsecirkel innebär att samtidigt fråga sig vad en sådan händelse är och kan vara. Vi deltar alla med vår nyfikenhet, våra kroppar, våra öron, vår röst, vår blick och våra tankar. Alla som vill är välkomna att delta, inga förberedelser krävs. Det är alltid möjligt att delta som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare.

Cirklarna leds på svenska eller engelska. Som deltagare är du välkommen att använda det språk du känner dig mest bekväm med. Vi hjälps åt att översätta när det behövs.

En konstnär är inbjuden vid varje tillfälle med uppdraget att svara med sin blick, sitt öra, sin hand eller tanke på läsecirkeln genom ett material som går att tryckas på papper. Den inbjudna konstnären deltar på samma villkor som andra deltagare; som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare. Dokumentet som konstnären skapar kommer att publiceras vid följande Sunday Circle. Frida Sandström är inbjuden att dokumentera den första läsecirkeln.

Manon Santkin (BE) är en belgisk konstnär baserad i Bryssel och Stockholm. Santkin är verksam inom scenkonstområdet som dansare, koreograf, dramaturg, konstnärlig rådgivare och författare. Hon har en Master i Nya Performativa Praktiker från DOCH 2015 och efter sin examen från PARTS i Bryssel 2004 har hon arbetat som dansare i nära samarbete med koreografer som Mette Ingvartsen, Salva Sanchis och Sidney Leoni samt deltagit i arbeten av bland andra Xavier Leroy, Eleanor Bauer och Cecilia Lisa Eliceche. I sin egen praktik arbetar hon i ett flertal format: performance, installationer, workshops, textuella och audiella publikationer. I Santkins arbete The Library of Schrödinger korsar hon performance och publiceringsverksamhet i ett samarbete med de parisbaserade formgivarna Nicolas Couturier and Angeline Ostinelli (2012– pågående).

Frida Sandström är konstnär och skribent baserad i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i journalistik och verkar nu vid mastersprogrammet Nya performativa praktiker och inom ramen för kursen Performativ kritik vid Stockholms Konstnärliga högskola. Frida arbetar som producent för konstkollektivet MYCKET och sitter i tidskriften Palettens redaktionsråd, samt skriver återkommande för Kunstkritikk och Feministiskt perspektiv. Hon ingår utöver Neshast, i det ostyriga samtalet KAPOFF – likecommentshare tillsammans med konstnären Angelica Falkeling och i ett pågående samtal tillsammans med Moa Franzén och Caroline Taracci, med vilka hon även är gästredaktör för tidskriften Kritikers kommande nummer 39: Rörelse. sandstromfrida.tumblr.com

×

Vi sitter just nu på första raden i ett stort fyrkantigt rum med svarta ytor lämpat för diverse uppträdanden. I mitten av rummet hänger ett vitt draperi med långa streck målade på sig. Draperiet svajar långsamt och drömskt, som om det blåste lite på scenen. Det vilar ett mjukt ljus över golvet och över de första tre raderna. De som sitter längst bak undrar ibland vad jag som sitter längst fram pratar om. Jag är här för att tolka en dansföreställning för er, en berättelse om det som syns på scenen men även en historia i sig självt.

“Shapes of States” spårar kroppens politiska historieskrivning genom att koppla samman 1920-talets folkhälsoideal med dagens träningsideal. Vad gör det dagliga kroppsformandet – i arbete, motion och vardag – för våra idéer om den friska samhällskroppen? Med stöd i Meyerholds biomekanik utvecklar dansarna i “Shapes of States” ett rörelsespråk långt ifrån idéer om naturligt beteende. I en serie danser berättas istället en uppbruten historia om vår tilltro till köttets disciplinering.

Föreställningen kommer att syntolkas för att erbjuda flera perspektiv på hur vi kan förstå dansens former och innehåll. Syntolkningen utförs av de medverkande och talar om det som händer på scenen, det som händer i världen och det som händer i fantasin. Du är välkommen att ta del av syntolkningen oavsett om du har en synnedsättning eller inte. För att boka syntolkning, maila sara@mdtsthlm.se. En introduktion för publik med synnedsättning hålls 15 min innan föreställningen.

Stina Nyberg kommer ifrån Örnsköldsvik och bor i Stockholm. Hon är utbildad på Balettakademien samt på masterutbildningen i koreografi på DOCH. Hennes arbete utgår från en feministisk syn på kroppen: på dess sociala, biologiska och politiska konstruktion och förmåga att röra på sig. Nyberg har koreograferat The Knifes show Shaking the Habitual och medverkat som dansare på turné under 2012–2014. Nybergs senaste uppdrag är verket Tones & Bones för Cullbergbaletten 2014. Just nu arbetar Nyberg med föreställningen Shapes of States, om relationen mellan en välmående kropp och en välmående samhällskropp. Parallellt med sitt koreografiska arbete deltar Nyberg i det ettåriga programmet Critical Practice – Made in YU, en plattform för skrivande och diskursiva metoder inom det koreografiska fältet. Läs mer på Stinas hemsida: www.1200m.org/stina

Koreografi: Stina Nyberg. Medverkande: Andrea Svensson, Sandra Lolax, Sindri Runudde och Stina Nyberg. Scenografi: Tove Edlund Dreiman. Kostym: Tove Edlund Dreiman och Sandra Leandersson. Ljusdesign: Josefin Hinders. Dramaturgisk samtalspartner: Manon Santkin. Producent: Sara Bergsmark. Administration: Interim Kultur AB. Produktion: MDT, Inkonst, Norrlandsoperan och wpZimmer. Med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Produktionen är en del av EU-projektet [DNA] Departures and Arrivals, vilket är samfinansierat av Europeiska Kommissionen genom programmet Kreativa Europa.