Tove Salmgren visning

Fredag den 21 september kl 18.00

Tove Salmgren visar delar av ett pågående arbete

Fri entré

×

Som en av ledarna för Köttinspektionen Dans har Tove arbetat i Köttinspektionens lokaler under kortare ”mikro-residens”, vid tillfällen när lokalerna annars skulle stå tomma. Den 21 sept låter hon arbetsprocessen (dansen) möta en publik.

Med paradoxen som koreografisk startpunkt tar arbetsprocessen (dansen) spjärn från en enkel princip; att undfly impulsen att positionera och projicera arbetet genom att beskriva det i text. I en tid då konst ofta villkoras eller värderas genom sin förmåga (eller oförmåga) att utmana nutida samhällsproblem, fungerar den omgärdande texten om sig själv som statusmarkör då den har förmågan att situera sig inom viss diskurs. Tove vill undersöka en ny slags studiopraktik (ny för henne själv) med koreografiska metoder och element, om möjligt fritt från samtidens uppmaning att verbalisera och kommunicera vad hon håller på med, och vad hon vill uppnå med det.

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Hon är verksam som dansare, koreograf, dramaturg och curator och har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Sedan september 2018 är Tove engagerad som Adjunkt i Nya Performativa Praktiker, på DOCH. Toves konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans – en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala.

Moa Franzén residens

Onsdagen 26 september kl 19.00

Residensvisning av From a throat of flesh

Idé och initiativ: Moa Franzén

Framfört och skapat tillsammans med Kajsa Wadhia och Tove Salmgren

Fri entré

×
Träsnitt: Magnus Dahl

Konstnären Moa Franzén har residens på Köttinspektionen tillsammans med Kajsa Wadhia och Tove Salmgren. Den 26 september visar gruppen delar av arbetet på Köttinspektionen.

From a throat of flesh är en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet. Vi rör oss genom de uttryck som socialt och historiskt varit föremål för disciplinering och ”civilisering”, som tagits som förevändning för att kategorisera människor som barbariska, djuriska, hysteriska. Våra röster är vårt ljudande kött. En kör, men inte för sång. Röster, men inte talande. Vi råmar, nynnar, frustar och jollrar oss genom det ideologiska landskap som talet och språket bundit rösten vid.

Idé och initiativ: Moa Franzén

Framfört och skapat tillsammans med Kajsa Wadhia och Tove Salmgren

Träsnitt: Magnus Dahl

Med stöd från Konstnärsnämnden och Stockholms stad

Samproduktion: Köttinspektionen Dans

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär och poet, baserad i Stockholm. Hennes praktik rör sig inom skrivande och performance och placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring och utforskar osynliga och lågt värderade former och akter som platser och uttryck för agens och motstånd, genom att belysa och förskjuta hegemoniska narrativ, akter och uttryck.
Hon arbetar ofta i curatoriella samarbetsprojekt där organiserandet av tillfälliga rum för utbyte, samtal och framträdanden i kontexter definierade av deltagarna själva är centralt. Franzén har en Bachelor i fri konst från Kungl. Konsthögskolan och Kunstakademiet i Bergen, och en Master i Nya performativa praktiker från DOCH. Hon har visat sina arbeten nationellt och internationellt, curerat och organiserat utställningar, seminarier och performance, publicerats i flertalet tidskrifter och publikationer, handlett och hållit verkstäder i skrivande samt arbetar även redaktionellt för litteraturtidskriften Kritiker.

Caroline Byström Past as Prologue (arbetstitel)

Onsdagen den 26 september kl 18.00

Past as Prologue (arbetstitel)

Koreografi & koncept: Caroline Byström

Utvecklat och framfört av: Antje Velsinger och Caroline Byström

Fri entré

×
Bild: Minna Miettilä

Past as Prologue undersöker kittet mellan ögonen och locken.

I Past as Prologue möter du två personer som undersöker ‘att knyta an’ som ren fysikalitet. De spekulerar kring hur vi är privata, tillsammans med oss själva, samtidigt som föränderliga ömsesidiga beroenden definierar gemensamma rum. Rum för intimitet, omvårdnad och kolliderande krafter. Det väcker frågor kring brutalitet och sensualitet, och relationen till sig själv som expanderar in i det andra.

Koreografi & koncept: Caroline Byström

Utvecklat och framfört av: Antje Velsinger och Caroline Byström

Illustration: Minna Miettilä

Kostym: Anke Laerenbergh

Administrerat genom: Interim kultur

Med stöd av: Kulturrådet och Konstnärsnämnden – internationellt kulturutbyte.

Samproducerat av: Köttinspektionen dans

Residens-support: SITE

TACK till: WIP dansstudio, Andrea Svensson och Säfsten produktion

Caroline Byström föddes i Taegu, Sydkorea. Hon växte upp i Örnsköldsvik och arbetar som koreograf och dansare i Stockholm sedan hon tog examen från masterprogrammet i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola 2014. Caroline utforskar en ny metod i varje projekt vilket tar sitt uttryck i olika former för presentation. Koreografierna rör sig i gränslandet mellan ljud, text och kropp och ofta undersöker hon det som redan existerar, kanske som en bakgrund, i ett sökande efter parallella narrativ. Caroline är utbildad i dans och koreografi i Köpenhamn, Salzburg, Gießen och Stockholm. Sedan 2014 har Caroline också dansat med Weld company och där framträtt i arbetsprocesser av Julian Weber, Litó Walkey, Georgia Vardarau, Matthias Sperling, Alice Chauchat, Margaretha Åsberg och Rebecka Stillman.

Antje Velsinger (DE) arbetar som frilansande koreograf, dansare och forskare i Hamburg och Köln. I sitt koreografiska arbete undersöker hon olika gränssnitt mellan dans, ljudinstallation och bildkonst, där vår sensoriska perception av rum och temporalitet spelar en viktig roll. Antje studerade samtida dans- och teater i Berlin, samt koreografi i Gießen. Från augusti 2014 till april 2015 var hon artist in residence på K3 – Centre for Choreography | Tanzplan Hamburg. Hennes koreografiska arbete har visats på Mousonturm Frankfurt, Pact Zollverein Essen, Tanzhaus NRW, Kampnagel Hamburg, C60 Bochum, Sophiensaele Berlin, Zagreb Dance Theatre. Antje Velsinger var forskare vid German National Academic Foundation. Mellan 2011 till 2013 undervisade hon i samtida dans och improvisation vid Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Gießen. Sedan januari 2015 är hon forskare vid doktorandprogrammet “Performing Citizenship”, baserat i Hamburg, där hon forskar om en samtida approach på utopiska kroppar. Hennes senaste koreografiska arbete Let’s face it! nominerades till Kölns Danspris 2017. Från och med april 2015 underivsar Antje i konstnärlig forskning vid Kölns konservatorium för musik och dans.

Anke Laerenbergh (SE) fick sin första kontakt med scenkonst genom att studera dans i Belgien och senare i Salzburg på SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) där hon tog examen 2008. Parallellt med sin verksamhet som dansare har hon alltid varit intresserad av kostym och efter sina avslutade dansstudier vidareutbildade hon sig till kostymör på KASKA (Kungliga Konsthögskolan, Antwerpen) där hon avslutade sina studier 2012. Anke är idag aktiv som kostymör i Sverige, Belgien och Tyskland och har arbetat med opera, dans, teater och film. Ankes bredd har tagit sig uttryck i en rad engagemang inom olika genrer. Bland annat kan nämnas opera och teaterproduktioner på Prinzregenthenteather i Munchen och Deutche Oper i Berlin, arbete som teknisk koordinator på ett större scenkonstverk på Norrlandsoperan samt arbete med ett antal film och tv produktioner.

JUCK residens

Tisdagen den 9 oktober kl 15.00

Öppen repetion, pågår ca 30 min

Välkomna!

×

I oktober har gruppen JUCK residens på Köttinspektionen, då de kommer jobba med sin nya föreställning “Lilith”.

Den 9 oktober bjuds publiken in till en öppen repetition, då de jobbar med koreografen Eliisa Erävalo.

 

Om JUCK

JUCK är en egen, levande praktik. Med ett fysiskt yttre och inre förhållningssätt till samhällets sociala maktstrukturer utmanar JUCK scenrummets traditionella konventioner och relationen mellan performer och publik. Centralt i undersökandet står idén om femininitet och genus.

JUCK arbetar utifrån samtida samhällsdebatter om genus, sexualitet, femininitet, etnicitet och normkreativitet i ett interaktivt konstnärligt format. Med sina danstekniska rötter i street utforskar de performance och rör sig fritt mellan olika influenser.

JUCK består av Tarika Wahlberg, Feyona Naluzzi, Shirley Harthey Ubilla, Cajsa Godée, Madeleine Ngoma och Emelie Enlund.

Mariana Suikkanen Gomes – The Tender Protest Series

Fredagen den 19 oktober

(Tid annonseras närmare oktober)

Mariana Suikkanen Gomes  – The Tender Protest Series

 

×
Foto: Mariana Suikkanen Gomes

Mariana Suikkanen Gomes är en scenkonstnär vars verk placerar sig i skärningspunkten mellan personliga möten, kollektiva aktiviteter och performativa presentationer. I The Tender Protest Series undersöker hon ömhet och sårbarhet i ett arbete tillägnat minnen, ritualer, brandtal, bekännelser och sensoriska spår. Research kring liveness, den emanciperade skådespelaren och publiken som vittne/deltagare flätas här samman med scenkonstnärlig aktivism i relation till samtida rörelser som radical softness och body acceptance.

The Tender Protest Series genomförs med stöd av Köttinspektionen Dans och Weld.

Mariana har en kandidatexamen i LIVE ARTS från Kingston University och en masterexamen, Den autonoma skådespelaren, från Stockholms dramatiska högskola. Som performer har hon arbetat med bland andra Sidney Leoni, Lundahl & Seitl samt Marina Abramovic och ingår i ett långsiktigt och hängivet samarbete i trion GLQ/GomesLechQuigley.

Köttinspektionen Dans

×

Köttinspektionen Dans verksamhet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som ger upphov till nya konstnärliga möten och spontana infall och förlopp. Vi upplever att det saknas plattformar och stöd för konstnärlig utveckling och processer utan krav på färdiga och fixerade produktioner. Vi vill därför upplåta Köttinspektionen som en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och har detta år därför bjudit in flera konstnärsskap som arbetar processbaserat på plats i lokalen.

Årets program består av ett antal gästspel, performancefestivalen Revolve, samt residens och residensvisningar.

Med gästspelsprogrammet vill vi erbjuda Uppsalas publik en danskonst som med lekfullhet och mod behandlar sin publik som en outbytbar del av själva föreställningen, som en jämlik diskussionspartner, och som utmanar sitt eget medium för att formulera existentiella och politiska frågeställningar istället för att komma med färdigformulerade svar. Konstnärerna bjuds in för att presentera sin konstnärliga praktik publikt i den form som känns mest relevant för konstnären. Vi ”beställer” alltså inte in ett färdigt verk, utan bjuder in ett konstnärsskap. Vi vill på så vis möjliggöra för det oprövade eller kraschade, men också det som behöver återuppstå, eller repeteras.

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar inom dans och koreografi fältet som dansare, koreograf, lärare, kurator och dramaturg. Hon har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, och för närvarande är hon anställd som Adjunkt i Nya Performativa Praktiker (DOCH). Henne konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala.