the double solo mirror residency 2020

×
the double solo mirror residency #2 Aitana Cordero (ESP/NL) Photo: Chaja Hertog

Kedjeinbjudningar // double solo mirror 2020

Vi fortsätter med serien the double solo mirror residency under 2020. Den här gången har vi tillfrågat de tidigare inbjudna gästerna Aitana Cordero (ESP/NL) och Sonya Lindfors (FIN) att rekommendera koreografer och dansare att bjuda in till årets upplaga av serien.

Som initiativtagare till projektet kommer vi, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, också delta i residensserien. Pga Covid-19 kommer utbytet att ske digitalt och hemifrån under maj månad. Den publika visningen kommer inte ske på Köttinspektionen men utbytet kommer ingå i en publikation som vi skapar i relation till residensserien, vilken löper över två år. Release för publikationen planeras till våren 2021.

Paz Rojo (ESP) och Esete Sutinen (FIN) är inbjudna till residens i november månad, och de kommer i sin tur att bjuda in var sin gäst.

De publika tillfällena, då vi öppnar dörrarna för en publik att möta konstnärerna och deras arbete, kommer publiceras på hemsidan i september månad. Mer information kommer sedan närmare varje publikt tillfälle.

 

the double solo mirror residency

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring frågan om vad ”Performative Feedback” kan vara med den specifika frågeställningen “Hur kan två solopraktiker reflekteras mot varandra så att feedback uppstår genom performance istället för samtal?” Residenset möjliggör för en experimentell atmosfär och process som uppvärderar reflektionen i sig, framför resultatet. Perioden avslutas med ett offentligt möte med de båda konstnärerna som delar med sig av processen och sina arbeten, och efterföljande samtal.

Residensserien pågår 2019-2020 och bygger på ett format av kedjeinbjudningar, vilket är ett sätt att dels bredda Köttinspektionens kontaktnät och dels för de inbjudna konstnärerna att få möjlighet att möta praktiker och konstnärer som de är nyfikna på att lära känna närmare.

Under 2019 var Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro (GB), Rowdy Superstar (GB), Sonja Jokiniemi (FIN), Aitana Cordero (ESP/NL), Rani Nair (SWE) och Sonya Lindfors (FIN) inbjudna till residenset.

Revolve fiction 8-9 Maj INSTÄLLD

×
Consul und Meshie. A project by Antonia Baehr and Latifa Laâbissi In an installation by Nadia Lauro. Berlin. Photo: Anja Weber

Revolve Performance Art Days 2020 ställs in

Det globala hälsoläget kring Covid-19 gör att årets Revolve Performance Art Days ställs in. Festivalen skulle ha ägt rum 8-9 maj med 12 internationellt verksamma konstnärer från sex olika nationer. Festivalen arrangeras av Uppsala konstmuseum, Köttinspektionen dans, Uppsala stadsteater samt Uppsala Konsert & Kongress 

Det är med sorg vi tvingats konstatera att denna festival inte kan genomföras i år. Vi kommer arbeta utifrån målet att merparten av programmet kan ske i maj 2021 istället. 

På Köttinspektionen planerar vi för att verket Consul and Meshie kommer till festivalen 2021.

De som köpt biljetter till föreställningar har möjlighet att omboka dessa eller att göra ett återköp.


 

Revolve fiction framflyttad till maj 2021

Festivalen vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska. 

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den. Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli. 

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns. 

Läs om hela festivalens program här

Årets konstnärer:

Ivo Dimchev (BG)

Antonia Baehr (DE) 

Latifa Laâbissi (FR) 

Nadia Lauro (FR)

Shakuntala Kulkarni (IN)

Arundhati Chattopadhyaya (IN)

Rani Nair (SE)

Kelly Jayne Jones (GB)

Kimatica Studio (GB)

Lundahl & Seitl (SE)

 

Om verket CONSUL AND MESHIE

Av och med Antonia Baehr och Latifa Laâbissi

I en installation av Nadia Lauro

I början av 1900-talet levde schimpanserna Consul och Meshie som människor, med människor, och verkade uppleva sig själva som mänskliga. Antonia Baehr och Latifa Laâbissi iklär sig sina egna ap-identiteter i en installation av Nadia Lauro. Håriga, oförskämda och skamlösa ställer de ut sig själva i 3 ½ timmar och publiken bjuds in att stanna så länge som möjligt tillsammans med konstnärerna. Consul and Meshie gestaltar hybrida figurer som pekar på våldet i tillskrivelser och bryter ner distinktioner som natur-kultur, man-kvinna, själv-den andra.

—–

Kuratorer: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen dans, Erik Gavelin, Uppsala stadsteater, Hanna Olsson Lanneberg, Daniel Sallmander, Sara Högsten, UKK

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Samarbetande partners detta år är Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress.

Festivalen genomförs med stöd från Uppsala kommuns kulturnämnd, Region Uppsala och Goethe-Institut Schweden.

 

 

Open call residens

×

Residens för danskonstnärer Köttinspektionen Uppsala // Juni 2020

Vi som driver Köttinspektionen Dans har sedan 2016 presenterat och upplåtit lokalen till en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik, relation. Under en månad, 1 juni – 30 juni 2020, erbjuds ett residens till dansare eller koreograf, enskild eller grupp, för att i slutet av perioden möta en publik i en öppen presentation eller föreställning. 

Vi har fått in en stor mängd ansökningar och har den 28e februari tagit beslutet att bjuda in Karina Sarkissova och Natália Rebelo till residens på Köttinspektionen i juni 2020. De kommer fortsätta sitt konstnärliga samarbete kring temat skräck ur tonårstjejens perspektiv. Mer om detta arbete och residens kommer publiceras inom kort.

Årets urvalsprocess premierade ett arbete som befinner sig i ett experimentellt skede, som introducerar en ny bekantskap till Köttinspektionen, och som passar och kan dra nytta av lokalens specifika förutsättningar.

——

Praktiskt

I residenset ingår 

  • tillgång till våra lokaler med befintlig teknik
  • ett arvode/produktionsstöd på 20 000kr (exkl moms)
  • boende i Uppsala (lägenhet)
  • reseersättning upp till 3000kr 
  • marknadsföring och publikvärd vid den offentliga visningen
  • hjälp av scentekniker vid ett tillfälle

Köttinspektionen har ett scenrum med begränsade tekniska resurser såsom ett enkelt teaterljus, ljudutrustning. Rummet har sviktande dansgolv samt gradäng som kan byggas upp. Dansmatta kan läggas in, om så önskas. Det finns ingen hustekniker.

 

 

Köttinspektionen Dans

×

Sedan 2016 har vi som driver Köttinspektionen Dans presenterat och upplåtit lokalen till en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik och relation. Konst är för oss en nödvändigt fri plats för mänsklig kommunikation och aktivitet där vi får rum att experimentera med samvaro och deltagande, och som plattform vill vi agera stärkande för konstpraktiker som väljer den osäkra vägen framför den säkra, som låter mod leda vägen. Att utgå från tillit till såväl publik som konstverk och konstnär är viktigt för oss. Vi vill att Köttinspektionen ska vara en frizon bortom nutidens logik som ofta fokuserar kontroll, resultatet och mätbarhet. Vi vill erbjuda en plats och miljö där konstnärer kan få ro att utforska det oprövade, hoppfulla, högmodiga eller kraschade. 

Vi vill att Köttinspektionen ska vara en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och bjuder främst in konstnärskap som från olika horisonter arbetar processbaserat på plats i lokalen. Även i de fall vi bjuder in “färdiga” gästspel, har vi för avsikt att låta det vara högt i tak för experiment och omformulering, så att föreställningens format och innehåll kan formas specifikt för det publika mötet just på Köttinspektionen. 

Årets program består av den curatoriella serien double solo mirror residency, residens, residensvisningar, samt två olika open calls (mer info kommer på hemsidan under våren/sommaren 2020). Pga det globala hälsoläget kring Covid-19 ställs årets Revolve Performance Art Days in. Festivalen skulle ha ägt rum 8-9 maj med 12 internationellt verksamma konstnärer från sex olika nationer. Vi arbetar utifrån målet att merparten av festivalprogrammet ska ske i maj 2021 istället. 

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala, kuraterad av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen delas och drivs av Konstkollektivet HAKA, teatergrupperna Östfronten och Uppsala fria teater och Köttinspektionen Dans.

Köttinspektionen Dans stöds av Kulturrådet, Uppsala kommuns kulturnämnd och Landstinget i Uppsala Län kultur och bildning. 

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar som dansare, koreograf, curator och pedagog. 2015 tog hon examen med en MA i koreografi från DOCH (NPP). Hon ingår i flera olika konstnärskonstellationer och samarbeten, och har sedan 2016 drivit, tillsammans med performancekonstnären Kajsa Wadhia, Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och performance i Uppsala. Tove är anställd som adjunkt i performativa praktiker på Institutionen för dans, SKH (Stockholms konstnärliga högskola).