Consul and Meshie / Antonia Baehr och Latifa Laâbissi i en installation av Nadia Lauro

Revolve fiction 8 maj @ Köttinspektionen

16.30-17.00 Invigning av festivalen

17.00-20.30 Consul and Meshie 

Publiken är välkommen att stanna så länge de vill, gå ut och komma tillbaka 

Köp festivalpass här

Biljetter kommer också kunna köpas på plats

Hela festivalprogrammet uppdateras på hemsidan inom kort

 

×
Consul und Meshie. A project by Antonia Baehr and Latifa Laâbissi In an installation by Nadia Lauro. Berlin. Photo: Anja Weber

CONSUL AND MESHIE

Av och med Antonia Baehr och Latifa Laâbissi 

I en installation av Nadia Lauro

I början av 1900-talet levde schimpanserna Consul och Meshie som människor, med människor, och verkade uppleva sig själva som mänskliga. Antonia Baehr och Latifa Laâbissi iklär sig sina egna ap-identiteter i en installation av Nadia Lauro. Håriga, oförskämda och skamlösa ställer de ut sig själva i 3 ½ timmar medan publiken får komma och gå. Consul and Meshie gestaltar hybrida figurer som pekar på våldet i tillskrivelser och bryter ner distinktioner som natur-kultur, man-kvinna, själv-den andra.

För längre verksbeskrivning och utförliga biografier, se den engelska versionen av sidan

 

BIOGRAFIER

Latifa Laâbissi

Genom att blanda genrer och omdefiniera format, placerar Latifa Laâbissi  en mångfald av offstage/off-field element på scenen som får kanalisera olika figurer och röster. Iscensättandet av dessa röster, och ansiktet som förmedlare av olika minoritets-tillstånd, vävs samman med de dansade delarna av hennes arbeten. Hennes koreografier skapar visioner, landskap och bilder som kombinerar överdrift, abnormitet, skönhet, slump, komik och rädsla. 

Antonia Baehr

Vid sidan av koreografiska element är Antonia Baehr intresserad av de regler och lagar som samhällen (och särskilt teaterrummet) tillskriver kroppar, för att göra dem förståeliga och igenkännbara. Hon är performer, filmskapare och bildkonstnär, och som koreograf undersöker hon vardagens fiktion och teater, som verkar i utkanten av det som definierar oss som  människor- där en överdådig gungbräda får oss att hamna i kritiska lägen.   

Nadia Lauro

Som bildkonstnär och scenograf har Nadia Lauro utvecklat sitt konstnärliga arbete under flera decennier i en mängd olika sammanhang för scener och museum och inom landskapsarkitektur. Hon har skapat scenografier, miljöer och installationer med dramaturgisk styrka, som ger upphov till nya sätt både att se och vara tillsammans.

 

 

the double solo mirror residency 2020

×
the double solo mirror residency #2 Aitana Cordero (ESP/NL) Photo: Chaja Hertog

Kedjeinbjudningar // double solo mirror 2020

Vi fortsätter med serien the double solo mirror residency under 2020. Den här gången har vi tillfrågat de tidigare inbjudna gästerna Aitana Cordero (ESP/NL) och Sonya Lindfors (FIN) att rekommendera koreografer och dansare att bjuda in till årets upplaga av serien.

Paz Rojo (ESP) och Esete Sutinen (FIN) är inbjudna till residens i maj månad, och de kommer i sin tur att bjuda in var sin gäst.

De publika tillfällena, då vi öppnar dörrarna för en publik att möta konstnärerna och deras arbete, kommer vara två fredagar i maj månad, den 22:a och 29:e. Mer information kommer under våren om varje tillfälle.

 

the double solo mirror residency

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring frågan om vad ”Performative Feedback” kan vara med den specifika frågeställningen “Hur kan två solopraktiker reflekteras mot varandra så att feedback uppstår genom performance istället för samtal?” Residenset möjliggör för en experimentell atmosfär och process som uppvärderar reflektionen i sig, framför resultatet. Perioden avslutas med ett offentligt möte med de båda konstnärerna som delar med sig av processen och sina arbeten, och efterföljande samtal.

Residensserien pågår 2019-2020 och bygger på ett format av kedjeinbjudningar, vilket är ett sätt att dels bredda Köttinspektionens kontaktnät och dels för de inbjudna konstnärerna att få möjlighet att möta praktiker och konstnärer som de är nyfikna på att lära känna närmare.

Under 2019 var Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro (GB), Rowdy Superstar (GB), Sonja Jokiniemi (FIN), Aitana Cordero (ESP/NL), Rani Nair (SWE) och Sonya Lindfors (FIN) inbjudna till residenset.

Revolve fiction 8-9 Maj

×

Femte året i rad är Köttinspektionen dans med och curerar och organiserar performancefestivalen Revolve under två intensiva dagar i maj.

På Köttinspektionen är vi mycket stolta över att presentera Consul and Meshie, ett performanceverk av och med Antonia Baehr and Latifa Laâbissi, i en installation av Nadia Lauro.

Utförlig text om konstnärerna och verket kommer upp på hemsidan inom kort.

 

Revolve fiction 8-9 maj 2020 

Årets festival vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska. 

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den. Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli. 

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns. 

Pressmeddelande om festivalen och alla akter här

Årets konstnärer:

Ivo Dimchev (BG)

Antonia Baehr (DE) 

Latifa Laâbissi (FR) 

Nadia Lauro (FR)

Shakuntala Kulkarni (IN)

Arundhati Chattopadhyaya (IN)

Rani Nair (SE)

Kelly Jayne Jones (GB)

Kimatica Studio (GB)

Lundahl & Seitl (SE)

 

Festivalen genomförs med stöd från Uppsala kommuns kulturnämnd, Region Uppsala och Goethe-institutet.

Alla biljetter och festivalpass säljs via Tickster.

Kuratorer: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen dans, Erik Gavelin, Uppsala stadsteater, Hanna Olsson Lanneberg, Daniel Sallmander, Sara Högsten, UKK

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Samarbetande partners detta år är Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress.

 

 

Open call residens

×

Residens för danskonstnärer Köttinspektionen Uppsala // Juni 2020

Vi som driver Köttinspektionen Dans har sedan 2016 presenterat och upplåtit lokalen till en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik, relation. Under en månad, 1 juni – 30 juni 2020, erbjuds ett residens till dansare eller koreograf, enskild eller grupp, för att i slutet av perioden möta en publik i en öppen presentation eller föreställning. 

Vi har fått in en stor mängd ansökningar och kommer ta ett beslut senast 28 februari.

I urvalsprocessen kommer arbeten premieras som befinner sig i ett experimentellt skede, som introducerar nya bekantskaper till Köttinspektionen, och som passar lokalens förutsättningar.

——

Praktiskt

I residenset ingår 

  • tillgång till våra lokaler med befintlig teknik
  • ett arvode/produktionsstöd på 20 000kr (exkl moms)
  • boende i Uppsala (lägenhet)
  • reseersättning upp till 3000kr 
  • marknadsföring och publikvärd vid den offentliga visningen
  • hjälp av scentekniker vid ett tillfälle

Köttinspektionen har ett scenrum med begränsade tekniska resurser såsom ett enkelt teaterljus, ljudutrustning. Rummet har sviktande dansgolv samt gradäng som kan byggas upp. Dansmatta kan läggas in, om så önskas. Det finns ingen hustekniker.

 

 

Köttinspektionen Dans

×

Köttinspektionen Dans verksamhet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som ger upphov till nya konstnärliga möten och spontana infall och förlopp. Vi upplever att det saknas plattformar och stöd för konstnärlig utveckling och processer utan krav på färdiga och fixerade produktioner. Vi vill därför upplåta Köttinspektionen som en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och har detta år därför bjudit in flera konstnärsskap som arbetar processbaserat på plats i lokalen. Generellt är vi intresserade av att möjliggöra för en plats där konstnärer kan få ro att utforska det oprövade, hoppfulla, högmodiga eller kraschade…eller att helt enkelt låta material återuppstå, om repetition är det mest önskvärda.

Årets program består av en ny curatoriell serie som vi kallar double solo mirror practice, residens och residensvisningar, samt performancefestivalen Revolve closer, som i år kommer uppstå i en mindre och tätare tappning på Uppsala konstmuseum, i samarbete mellan oss och museet.

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala, kuraterad av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen delas och drivs av Konstkollektivet HAKA, teatergrupperna Östfronten och Uppsala fria teater och Köttinspektionen Dans.

Köttinspektionen Dans stöds av Kulturrådet, Uppsala kommuns kulturnämnd och Landstinget i Uppsala Län kultur och bildning. 

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar som dansare, koreograf, curator och pedagog. 2015 tog hon examen med en MA i koreografi från DOCH (NPP). Hon ingår i flera olika konstnärskonstellationer och samarbeten, och har sedan 2016 drivit, tillsammans med performancekonstnären Kajsa Wadhia, Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och performance i Uppsala. Tove är anställd som adjunkt i performativa praktiker på Institutionen för dans, SKH (Stockholms konstnärliga högskola).