Residens Gry Tingskog – Cheating Discipline and Other Artistic Affairs

Fredag 20 sept kl 19.00

“Cheating Discipline and Other Artistic Affairs”

Med och av: Maia Means, Amina Szecsödy, Oda Brekke och Gry Tingskog

Koncept och koreografi: Gry Tingskog

En samproduktion med Weld. Stöttad av Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Fri entré, ingen förbokning

 

×
Cheating Discipline and Other Artistic Affairs

De låter ord möta deras kropp. Språket förändrar dess porösa form inifrån. Orden utformar deras substans till en specifik kropp; en fiktiv verklighet av förändring. En kropp; tiden rinner; en annan kropp. De skiftar, rummet skiftar med dem; tillsammans rinner de in i en ny situation, en annan fiktion: verkligheter målas om av att de rör sig genom dem.

Cheating Discipline and Other Artistic Affairs är en gemensam resa genom svaga fiktioner. Sakta utvecklas olika temporaliteter, olika närheter – subtila verkligheter inbäddade i lager av mörker. Genom att röra sig igenom sociala, imaginära, språkliga och sensoriska kroppar utan hängiven kontinuitet, skapas mångfaldiga affärer. Affärerna skapar otrogna kontrakt, förföriska läckage och intima sätt att spendera tid tillsammans som existerar inom, men bedrar, den disciplinära ordningen. På ett sätt är Cheating Discipline and Other Artistic Affairs en porös kropp i sig själv, som läcker ur sin givna form och förändras, gång på gång.

Gry Tingskog arbetar med koreografi tillsammans med dans, skulptur, måleri och skrivande, genom att fläta samman trådar från performance och installation. Hon är för närvarande aktiv med verken Cheating Discipline and Other Artistic Affairs, I Object! och echoes of you(s). Gry är baserad mellan Stockholm och Gießen, Tyskland, var hon studerar en MA i koreografi och performance vid Justus-Liebig-Universität. Gry är även medgrundare och del av INSISTER SPACE, ett koreografiskt initiativ som föreslår kollegiala strukturer och sammanhang för frilansande konstnärer.

double solo mirror – Sonja Jokiniemi och Aitana Cordero

Fredag den 27 september kl 19.00

double solo mirror residency #2, med Sonja Jokiniemi och Aitana Cordero

Publik presentation med efterföljande samtal

Fri entré, ingen förbokning

×
Photo: Aitana Cordero

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring frågan om vad Performative Feedback kan vara med den specifika frågeställningen “Hur kan två solopraktiker reflekteras mot varandra så att feedback uppstår genom performance istället för samtal?” Residenset möjliggör för en experimentell atmosfär och process som uppvärderar reflektionen i sig, framför resultatet. Perioden avslutas med ett offentligt möte med de båda konstnärerna som delar med sig av processen och sina arbeten, och efterföljande samtal.

Det här är det andra tillfället av tre, då koreograferna Sonja Jokiniemi och Aitana Cordero möts i en veckas residens på Köttinspektionen.  Till residensserien double solo  2019 har vi bjudit in koreograferna Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro, Sonja Jokiniemi och Rani Nair.

 

Residens Mikko Niemistö – A Point of No Return

Fredag 11 oktober kl 19.00

“A Point of No Return”

Koreografi och performance: Mikko Niemistö, Jan Nyberg and Tuuli Vahtola

Fri entré, ingen förbokning

Välkommen!

×
A Point of No Return

Koreografen Mikko Niemistö (FIN) är inbjuden att ha residens på Köttinspektionen i oktober, då han tillsammans med Jan Nyberg and Tuuli Vahtola kommer arbeta med, och presentera verket A Point of No Return.

A Point of No Return är en koreografisk väv av ljud som låter dansarnas kollektiva minnen transformeras till ljud och toner, till historier, till abstraktion. Samlade historiska citat från århundraden filtreras genom dansarnas kroppar, röster och minnen, vilket framkallar en ömtålig komposition som möter det levande – den dödliga människokroppen. Språk och kött materialiseras i ett kontiuum och bearbetar historier skrivna och berättade under hela vår tid. De överlappar, förändrar formen och degenereras –  som den döende människoarten.

För mer information om verket, se den engelska versionen av hemsidan.

 

Arbetsgruppens biografier (endast på engelska):

Mikko Niemistö holds a Master of Fine Arts in Choreography degree from Stockholm University of the Arts, Dans och Cirkushögskolan, New Performative Practices, 2017. He has worked years in Helsinki and abroad in the context of dance and performance as a performer, choreographer and director. Through choreography he investigates the human bodies relation to it’s surroundings: our unconscious and conscious connections to the structures of the society and the state of the world. He is fascinated by repetition and structures that hold the potential for change. He has worked e.g. in Mad House Helsinki, Kiasma Museum of Contemporary Art, brut Wien, Forum Box Gallery, Ihme Contemporary Art Festival, Korjaamo -theatre and Kutomo arts space. mikkoniemisto.wordpress.com

Tuuli Vahtola is a dance and performance artist currently based in Helsinki, Finland. She holds a Bachelor of Fine Arts in Dance from Stockholm University of the Arts, Dans och Cirkushögskolan, 2017. Tuuli values work that allows deep listening, concentration and the shifting of state to non-predetermined places. She is forever impressed of how choreography and dance practices can trigger alternative ways of perception, transforming spaces and perspectives, revealing a fluidity of things. At the moment Tuuli is working with performance projects A Point of No Return and I Wore What I Would Wear as Me, taking part in a mentoring platform for dance artists facilitated by UrbanApa and working with Precarious Practices – a group of freelance dance artists in Helsinki. Previously Tuuli has perfromed in works by Liisa Risu, Mirva Mäkinen and Sonja Jokiniemi, Miguel Gutierrez, Isabelle Schad, Benoît Lachambre, Runa Norheim, Gry Tingskog and The Trisha Brown Company.

Jan Nyberg holds a Bachelor of Fine Arts in Dance from Stockholm University of the Arts, Dans och Cirkushögskolan, 2017 and a Licentiate of Medicine (Helsinki University, 2015). During his studies he worked with e.g. Margret Sara Gudjónsdóttir, Miguel Gutierrez, Isabelle Schad, Rebecca Hilton and The Trisha Brown Company. His diploma work dealt with the limits of knowledge and experience. In dance and performance art he is especially interested in the private body and the relationship between the body and labour. As a dancer he doesn’t want to be in a secondary position in relation to the choreographer/choreography nor demonstrate or prove expertise. It is important to him that he doesn’t maintain the myth of an artist that exists beyond life and the everyday. At the moment he is specialising in psychiatry.

double solo mirror #3 – Rani Nair och Sonya Lindfors

Söndagen den 10 november kl 16.00

double solo mirror residency #3, med Rani Nair and Sonya Lindfors

Publik presentation med efterföljande samtal lett av Nasim Aghili.

Fri entré, men begränsat antal platser. Förbokning rekommenderas. Boka biljett via kottinspektionen@gmail.com ange ditt namn samt antalet personer.

×
Foto: Cecilia Höglund

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring frågan om vad Performative Feedback kan vara med den specifika frågeställningen “Hur kan två solopraktiker reflekteras mot varandra så att feedback uppstår genom performance istället för samtal?” Residenset möjliggör för en experimentell atmosfär och process som uppvärderar reflektionen i sig, framför resultatet. Perioden avslutas med ett offentligt möte med de båda konstnärerna som delar med sig av processen och sina arbeten, och efterföljande samtal.

Det här är det tredje tillfället av tre, då koreograferna Rani Nair och Sonya Lindfors möts i en knapp veckas residens på Köttinspektionen. 

Till residensserien double solo  2019 har vi bjudit in koreograferna Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro, Sonja Jokiniemi och Rani Nair.

Residens 2019

×

Under 2019 erbjuder vi residens i lokalerna till ett antal koreografer. I slutet av varje residens öppnas dörrarna upp för publiken att möta det pågående arbetet, som kan ta formen av en föreställning, ett samtal eller en öppen repetition.

Under 2019 kommer koreograferna Ellen Söderhult, Gry Tingskog och Mikko Niemistö att ha residens, samt Performance-duon The Disengaged free Jazz Orchestra.

Köttinspektionen Dans

×

Köttinspektionen Dans verksamhet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som ger upphov till nya konstnärliga möten och spontana infall och förlopp. Vi upplever att det saknas plattformar och stöd för konstnärlig utveckling och processer utan krav på färdiga och fixerade produktioner. Vi vill därför upplåta Köttinspektionen som en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och har detta år därför bjudit in flera konstnärsskap som arbetar processbaserat på plats i lokalen. Generellt är vi intresserade av att möjliggöra för en plats där konstnärer kan få ro att utforska det oprövade, hoppfulla, högmodiga eller kraschade…eller att helt enkelt låta material återuppstå, om repetition är det mest önskvärda.

Årets program består av en ny curatoriell serie som vi kallar double solo mirror practice, residens och residensvisningar, samt performancefestivalen Revolve closer, som i år kommer uppstå i en mindre och tätare tappning på Uppsala konstmuseum, i samarbete mellan oss och museet.

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala, kuraterad av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen delas och drivs av Konstkollektivet HAKA, teatergrupperna Östfronten och Uppsala fria teater och Köttinspektionen Dans.

Köttinspektionen Dans stöds av Kulturrådet, Uppsala kommuns kulturnämnd och Landstinget i Uppsala Län kultur och bildning. 

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar med dans och koreografi med bas i Stockholm. Hon har en MA i koreografi från DOCH (NPP), och är för närvarande anställd som Adjunkt i Nya Performativa Praktiker på Stockholms konstnärliga högskola (DOCH). Hennes konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala.
När hon laborerar med konst på egen hand så tar det ofta uttryck av performance som ett svar på frågan om vad dans och koreografi kan göra, tillfällen som hon ofta tar för att belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.