Residens / The Disengaged Free Jazz Orchestra och Anna Kinbom

Program Onsdag 20 mars

17.30-19.00 Drop-in play tank: Spekulativa juntan

19.00 Rue Madame av Anna Kinbom

19.15 Residensvisning av The Disengaged Free Jazz Orchestra

Fri entré, ingen förbokning

×

Performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra har residens på Köttinspektionen 5-20 mars för att sätta igång arbetet med Spells & Compost, ett projekt som undersöker magiska formler, spekulativ futurism och materiell ekokritik. Onsdagen den 20 mars bjuder de in till residensvisning tillsammans med konstnären Anna Kinbom som presenterar sitt videoverk Rue Madame, och ingår i det gemensamma konstprojektet Spekulativa Juntan som de startar på Köttinspektionen samma kväll.

17.30-19.00 Drop-in play tank: Spekulativa juntan

I det konstnärsdrivna projektet Spekulativa juntan bjuder konstnärerna Anna Kinbom, Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia in till ett dialogbaserat konstverk som på ett lekfullt sätt kombinerar syjunta med högläsning av texter på temat spekulativ feminism. Den här gången läser vi ur ”Ett nytt Atlantis” av Ursula K. Le Guin. Vem som helst kan delta, inga förberedelser eller förkunskaper krävs. Kaffe, te och snacks serveras.  Det går bra att komma när som helst under tiden det pågår, ring på ringklockan så kommer vi och öppnar.

19.00 Rue Madame av Anna Kinbom

Rue Madame är ett nytt videoverk som Anna Kinbom filmat i Paris tillsammans med sin mamma. Det är ett humoristiskt verk om ursprung och frånkoppling, historier och minne. Var kommer vi ifrån och vad väljer vi att minnas och berätta om vår historia, vad faller bort?

19.15 Residensvisning

Med soprummet som rekvisitaförråd experimenterar The Disengaged Free Jazz Orchestra med  hemmagjorda lo-fi instrument, livemixad film och våra egna oskolade röster i en kaospoetisk residensvisning tillsammans med den multifauna som bebor och delar våra liv och  kroppar.

Biografier

I performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra, bestående av Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia, har vi sedan 2013 undersökt prekär arbetsordning, neoliberal kapitalism och konstnären som arbetare genom olika experiment och med olika undersökningsområden. Med bakgrund i koreografi respektive scenografi och bildkonst har vi arbetat fram ett eget scenspråk som blandar starka visuella och koreografiska inslag med ett lekfullt experimenterande med språk, röst och text. Vår konstnärliga praktik utgår från friktion, dissonans och humor som krafter att ifrågasätta rådande samhällsbygge med. Vi har sedan 2013 presenterat verk bl a på Kiasma i Helsingfors, Stockholm Music & Arts, Marabouparken och Studio 17 i Stavanger. Tidigare har Stiernborg och Wadhia arbetat tillsammans som konstnärliga ledare för scenkonstkollektivet Arena Baubo (2007 – 2013). www.disengagedfreejazz.com

Anna Kinbom tog masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2013 och har studerat performativ konst på Akademie der Bildenden Künste i Wien. Annas konstpraktik är samarbetsbaserad, hon gör sin konst i kontexten av olika konstnärssamarbeten hon är en del av, som Osäkerhetsprincipen, Dryckesbröderna, 0s+1s Collective, Hagsätra Collective, Spekulativa juntan, Mix Martina och Performance Center. Anna ser performance-situationen som ett tillfälligt samarbete mellan sig som performer och publiken. Anna gör textbaserade performances, mikrohistorier, popsånger samt olika alter egon. Hon använder konstscenen som spelplats för publika anti-framträdanden, vilket för henne innebär ett motstånd mot idén om konst som underhållning. Hon intresserar sig för hur en kan underhålla med så små medel som möjligt. Skrivandet är hennes motor som får stöd av den valhänta kroppens närvaro. Anna har visat verk på Moderna museet, Marabouparken, Göteborgs konsthall och på Casa Victor Hugo i Havanna. www.annakinbom.com

the double solo mirror practice / Last Yearz Interesting Negro och Rowdy SS

Fredagen 29 mars  kl 19.00 – ca 22.00

BASICTENSION av Last Yearz Interesting Negro / Jamila Johnson-Small

BALANCE av Rowdy SS

Efterföljs av samtal om deras arbeten och processen

Fri entré, ingen förbokning

×
"Balance" by Rowdy SS Photo: Akya Lux

the double solo mirror practice har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept och en konstnärlig verktygslåda, som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring arbetet med verktygslådan, en uppsättning instruktioner som föreslår sätt att dela, smitta, reflektera, överraska eller utmana varandras praktiker. En process som ger upphov till en experimentell atmosfär som kanske inte leder fram till något “framgångsrikt resultat” i vanlig bemärkelse, utan uppvärderar reflektionen i sig.  

Perioden avslutas med offentliga föreställningar av de båda konstnärerna solon, och efterföljande samtal om processen.

Under 2019 har vi bjudit in koreograferna Rani Nair, Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro och Sonja Jokiniemi.

Det här är det första tillfället av tre, och presenterar soloarbeten av Last Yearz Interesting Negro och Rowdy SS from London.

För biografier och verkbeskrivningar Läs mer här (engelska)

 

Revolve closer

Revolve closer

3 – 4 maj på Uppsala konstmuseum

Årets perfomancefestival i intimt format, ett samarbete mellan Köttinspektionen och Uppsala Konstmuseum

Fri entré, men förbokning rekommenderas i vissa fall

Läs om hela programmet här

Tillägg till programmet den 3 maj

×

Revolve closer, 3 – 4 Maj 2019

Årets performancefestival sker på Uppsala konstmuseum och cureras av Köttinspektionen Dans och Uppsala konstmuseum.

Revolve closer är en festival som presenterar konstnärskap och konstnärliga processer som på olika vis förhandlar den närliggande omgivningen, där material som minnen, rörelser, lera och det flytande undersöks i förhållande till subjektet, och där personliga berättelser tillsammans skapar det kollektiva. Här ställs frågor om det intimas relation till det politiska, där privata kroppar tillsammans bildar en kollektiv kropp. Var slutar min kropp och var börjar samhällets? Var flätas de båda samman?

Varje konstnär är dessutom inbjuden att ”zooma in” på en specifik aspekt av sitt arbete i form av en presentation eller ett samtal, en möjlighet för såväl publik som konstnärer att ytterligare närma sig den konstnärliga processen och idéerna bakom verket.

Konstnärer: Gregory Hari (CH), Moa Franzén (SE), Sara Gebran (VE/DK), Éva Mag (SE/RO), Mira Mutka (SE), Deva Schubert (DE), Andros Zins-Browne (US).

Curatorer: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala Art Museum, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen Dans.

Revolve Performance Art Days är en årlig festival som startade 2016. Utifrån curatoriella idéer och medverkande samarbetspartners intar festivalen olika skepnader från år till år. I nätverket finns: Uppsala konstmuseum, Köttinspektionen Dans, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala stadsteater samt konstnären Gustaf Broms.

Länkar: uppsalakonstmuseum.se/revolvefacebook.com/uppsalakonstmuseum

Festivalen genomförs i samarbete med Region Uppsala, Kulturenheten/konstkonsulenten och Studieförbundet Sensus samt med stöd av Uppsala kommuns kulturnämnd.

Residens Ellen Söderhult m.fl.

Fredag den 10 maj 20.00-21.00

DUNKA DUNKA [cats’n’boots’n’cats’n’boots] : koreografiexperiment

Ellen Söderhult, Daniel Iinatti, Iki Gonzalez Magnusson, Sepideh Khodarahmi, Lisen Ellard och Emelie ”Empo” Enlund

Fri entré, ingen förbokning

×

DUNKA DUNKA [cats’n’boots’n’cats’n’boots] : koreografiexperiment

Den 10 maj kommer Ellen Söderhult tillsammans med Daniel Iinatti, Iki Gonzalez Magnusson, Sepideh Khodarahmi, Lisen Ellard och Emelie ”Empo” Enlund gå loss i ett format som delvis kamouflerar sig in i ett Dj-set, ett robust sångkluster och en långsamt smältande danskonsert. De kommer att dela ett utforskande av hur olika format och uttryck kan understödja varandra och pressa fram friktioner mellan ljud och danser i en skog av kolliderande konsistenser, känslosvall och texturer.

Välkomna!

Ellen Söderhult är baserad i Stockholm och arbetar med dans och koreografi. I hennes senaste verk SHANE ET AL. arbetade hon med kamouflage och kören som en kollektiv protagonist tillsammans med scenografen Tove Dreiman, kompositören Anna Haglund och den sjungande och dansande kören Lisen Pousette, Oda Brekke, Lisa Schåman, Cathryn Humpreys, Elinor Trollerz Bratteby, Hanna Strandberg, Andreas Haglund och Lydia Östberg Diakité. Tidiagre arbeten och samarbeten innefattar HOW TO DO THINGS WITH ROMANCE, en punkbalett för 16 dansare och två trummisar, verket RUDY som tar sig an dans som en kollektiv och a-personlig konstform samt verken OTHERBODIES, INNANFÖR GRIDARNA, THIS CONTAINER and THIS IS GRAND. Som dansare har hon arbetat med koreografer som Sindri Runudde, Rasmus Ölme, Anna Efraimsson och Sandra Medina. 2015 initierade Ellen tillsammans med Eleanor Bauer och Alice Chauchat projektet NOBODY’S BUSINESS, en copyleft plattform för utbyte, distribution och dokumentation av praktiskt kunskap inom huvudsakligen samtida dans. https://ellensoderhult.wordpress.com/

Residens 2019

×

Under 2019 erbjuder vi residens i lokalerna till ett antal koreografer. I slutet av varje residens öppnas dörrarna upp för publiken att möta det pågående arbetet, som kan ta formen av en föreställning, ett samtal eller en öppen repetition.

Under 2019 kommer koreograferna Ellen Söderhult, Gry Tingskog och Mikko Niemistö att ha residens, samt Performance-duon The Disengaged free Jazz Orchestra.

Köttinspektionen Dans

×

Köttinspektionen Dans verksamhet leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som ger upphov till nya konstnärliga möten och spontana infall och förlopp. Vi upplever att det saknas plattformar och stöd för konstnärlig utveckling och processer utan krav på färdiga och fixerade produktioner. Vi vill därför upplåta Köttinspektionen som en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och har detta år därför bjudit in flera konstnärsskap som arbetar processbaserat på plats i lokalen. Generellt är vi intresserade av att möjliggöra för en plats där konstnärer kan få ro att utforska det oprövade, hoppfulla, högmodiga eller kraschade…eller att helt enkelt låta material återuppstå, om repetition är det mest önskvärda.

Årets program består av en ny curatoriell serie som vi kallar double solo mirror practice, residens och residensvisningar, samt performancefestivalen Revolve closer, som i år kommer uppstå i en mindre och tätare tappning på Uppsala konstmuseum, i samarbete mellan oss och museet.

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala, kuraterad av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen delas och drivs av Konstkollektivet HAKA, teatergrupperna Östfronten och Uppsala fria teater och Köttinspektionen Dans.

Köttinspektionen Dans stöds av Kulturrådet, Uppsala kommuns kulturnämnd och Landstinget i Uppsala Län kultur och bildning. 

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar med dans och koreografi med bas i Stockholm. Hon har en MA i koreografi från DOCH (NPP), och är för närvarande anställd som Adjunkt i Nya Performativa Praktiker på Stockholms konstnärliga högskola (DOCH). Hennes konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala.
När hon laborerar med konst på egen hand så tar det ofta uttryck av performance som ett svar på frågan om vad dans och koreografi kan göra, tillfällen som hon ofta tar för att belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.