Open call – Uppsalabaserade danskonstnärer

×
Drawing Köttinspektionen

(klicka på bilden för att se hela texten)

Open call 

Ansök om att delta i festival på Köttinspektionen hösten 2020

Uppsalabaserade danskonstnärer!

Under Covid-19 epidemin har hela samhället skakats om, och så också kulturhuset Köttinspektionen som har ställt in nästan hela vårens program 2020. Det nuvarande målet är att under hösten 2020 öppna upp i möjligaste mån, under ansvarsfulla former.

Köttinspektionen Dans har drivit sin verksamhet i kulturhuset Köttinspektionen på Strandbodgatan i Uppsala sedan 2016. Vi har presenterat gästspel, anordnat konstnärsresidens, festivaler och workshops. Vår drivkraft har varit att upplåta plats för experimentell dans och koreografi, och möjliggöra processer och former som på olika sätt förhandlar politiska och sociala alternativ till det rådande. 

Inför hösten 2020 har vi en önskan om ett närmare samarbete med den lokala scenen. Den 28-29 november planerar vi därför en festival där Uppsalabaserade koreografer och dansare ges tillfälle att bekanta sig med Köttinspektionens scen och sammanhang, och publiken med dem.

Fyra danskonstnärer (eller grupper) baserade i Uppsalaregionen kommer erbjudas plats att medverka och visa sitt arbete på festivalen. Dessutom kommer residenskoreograferna Anna Pehrsson (Region Uppsalas residens på Eric Sahlström Institutet i Tobo)och Karina Sarkissova och Natália Rebelo (residens på Köttinspektionen dans) att presentera verk de har arbetat fram. 

Aktuellt för festivalen kommer vara dans/koreografiska processarbeten i tidigt utforskande skede, workshops, färdiga föreställningar eller andra publika danshändelser. 

Information om utlysningen:

 • Datum för festivalen: 28-29 november 2020
 • Den stora scenen har en yta på ca 7m x 12m 
 • Det mindre rummet (med galleribelysning) har en yta på ca 8m x 7m
 • Arvode 5000kr exklusive moms per inbjudet bidrag 
 • Luncher erbjuds till alla deltagare under festivaldagarna
 • Tillgång till lokalerna för repetition på plats, varje deltagande bidrag får repetitionstid veckan innan festivalen (23-27 nov, ca en halv dag per bidrag).
 • Tillgång till projektorer, mikrofoner, dansmatta, enkelt scenljus och ljudteknik.
 • Scentekniker tillhandahålls på plats för enklare uppdrag, behövs mer avancerad rigg får konstnären ta med sig egen tekniker (men nedrigg kommer behöva gå relativt snabbt). 

Ansökan ska innehålla:

 • En kort beskrivning av vad du vill presentera inom festivalen (inklusive titel, verkbeskrivning, eller annan beskrivning av den praktik som du vill dela med en publik) Max 200 ord.
 • Kortare arbetsprov rörligt material via länk 
 • Tidsåtgång av det du vill presentera
 • Tekniskt behov, samt vilket rum är du/ni intresserade av. (inklusive uppskattning av hur lång rigg-tid)
 • Kort biografi av alla medverkande
 • Kontaktuppgifter

Ansök senast 10 september 2020 genom att skicka ett mail till: info@kottinspektionen-dans.se 

Beslut om deltagande i festivalen meddelas 30 sept.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Tove Salmgren & Kajsa Wadhia

Köttinspektionen dans

double solo mirror – Kajsa Wadhia och Tove Salmgren

×
Kajsa Wadhia tolkar Tove Salmgrens score Objects and Speech

(klicka på bilden för att se hela texten)

Köttinspektionen dans residensvisning online

double solo mirror – Kajsa Wadhia och Tove Salmgren

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker.

Det tvååriga projektet tar formen av en serie dubbelresidens med kedjeinbjudningar. 2019 bjöd vi in tre konstnärer som i sin tur fick bjuda in en annan konstnär till residenset. Dessa fick sedan rekommendera koreografer och dansare att bjuda in till årets upplaga av serien, vilka i sin tur bjudit in någon de vill möta i ett residens. Den här kedjan av inbjudningar har lett fram till höstens double solo residencies där Esete Sutinen (FI) möter Laura Eklund-Nhaga (FI) och Paz Rojo (ES) möter Norberto Llopis (ES) under november på Köttinspektionen.

Under det avslutande året av projektet har vi som initiativtagare, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, valt att själva delta i residensserien som ett sätt att få en närmare konstnärlig förståelse för det kuratoriella format och inbjudan till förutsättningslös reflektion och möte. Pga Covid-19 fick utbytet ske digitalt och hemifrån under maj månad (Kajsa från residens på Art Lab Gnesta). Som strategi för utbytet arbetade vi parallellt efter ett dagligt schema där vi hittade sätt att omförhandla våra egna och varandras konstnärliga idéer och material, och skapade gemensamma ramar inom vilka vi kunde hitta sätt att dela arbetet online med varandra. Den digitala plattformen Research Catalogue fick utgöra arbetsyta för utbytet, en strategi som möjliggjorde för att samla spår av den dokumentation som uppkom under residenset. Följ länken till vår alternativa residensvisning: 

https://www.researchcatalogue.net/view/896583/896584

double solo mirror residency 2020

×
the double solo mirror residency #2 Aitana Cordero (ESP/NL) Photo: Chaja Hertog

(klicka på bilden för att se hela texten)

the double solo mirror residency

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring frågan om vad ”Performative Feedback” kan vara med den specifika frågeställningen ”Hur kan två solopraktiker reflekteras mot varandra så att feedback uppstår genom performance istället för samtal?” Residenset möjliggör för en experimentell atmosfär och process som uppvärderar reflektionen i sig, framför resultatet. Perioden avslutas med ett offentligt möte med de båda konstnärerna som delar med sig av processen och sina arbeten, och efterföljande samtal.

Kedjeinbjudningar

Residensserien pågår 2019-2020 och bygger på ett format av kedjeinbjudningar, vilket är ett sätt att dels bredda Köttinspektionens kontaktnät och dels för de inbjudna konstnärerna att få möjlighet att möta praktiker och konstnärer som de är nyfikna på att lära känna närmare. 2019 bjöd vi in tre konstnärer som i sin tur fick bjuda in en annan konstnär till residenset. Under 2019 deltog dessa konstnärer i projektet: Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro (GB), Rowdy Superstar (GB), Sonja Jokiniemi (FIN), Aitana Cordero (ESP/NL), Rani Nair (SWE) och Sonya Lindfors (FIN). Efter genomfört residens fick sedan de konstnärer som bjudits in av sin residenskollega i uppdrag att rekommendera en annan konstnär att bjuda in till årets upplaga av serien, vilka i sin tur bjudit in någon de vill möta i ett residens. Den här kedjan av inbjudningar har lett fram till årets double solo residens där Esete Sutinen (FI) möter Laura Eklund-Nhaga (FI) och Paz Rojo (ES) möter Norberto Llopis (ES) under november månad på Köttinspektionen.

Under det avslutande året av projektet har vi som initiativtagare, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, valt att själva delta i residensserien som ett sätt att få en närmare konstnärlig förståelse för det kuratoriella format och inbjudan till förutsättningslös reflektion och möte. Pga Covid-19 fick utbytet ske digitalt och hemifrån under maj månad (Kajsa från residens på Art Lab Gnesta).

Hösten 2020

I november kommer de två kommande residensen avslutas med ett publikt tillfälle, då vi öppnar dörrarna för en publik att möta konstnärerna och deras arbete. Information om dessa tillfällen kommer publiceras på hemsidan i september eller oktober månad. I det fall resor inte går att genomföra (eller inte är att rekommenderas pga Covid-19) kommer de inbjudna konstnärerna att genomföra residenset ändå, fast från sina respektive hem. Mer information kommer uppdateras här på hemsidan närmare varje planerade publika tillfälle.

 

 

Köttinspektionen Dans

×

Sedan 2016 har vi som driver Köttinspektionen Dans presenterat och upplåtit lokalen till en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik och relation. Konst är för oss en nödvändigt fri plats för mänsklig kommunikation och aktivitet där vi får rum att experimentera med samvaro och deltagande, och som plattform vill vi agera stärkande för konstpraktiker som väljer den osäkra vägen framför den säkra, som låter mod leda vägen. Att utgå från tillit till såväl publik som konstverk och konstnär är viktigt för oss. Vi vill att Köttinspektionen ska vara en frizon bortom nutidens logik som ofta fokuserar kontroll, resultatet och mätbarhet. Vi vill erbjuda en plats och miljö där konstnärer kan få ro att utforska det oprövade, hoppfulla, högmodiga eller kraschade. 

Vi vill att Köttinspektionen ska vara en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och bjuder främst in konstnärskap som från olika horisonter arbetar processbaserat på plats i lokalen. Även i de fall vi bjuder in “färdiga” gästspel, har vi för avsikt att låta det vara högt i tak för experiment och omformulering, så att föreställningens format och innehåll kan formas specifikt för det publika mötet just på Köttinspektionen. 

Årets program består av den curatoriella serien double solo mirror residency, residens, residensvisningar, samt två olika open calls (mer info kommer på hemsidan under våren/sommaren 2020). Pga det globala hälsoläget kring Covid-19 ställs årets Revolve Performance Art Days in. Festivalen skulle ha ägt rum 8-9 maj med 12 internationellt verksamma konstnärer från sex olika nationer. Vi arbetar utifrån målet att merparten av festivalprogrammet ska ske i maj 2021 istället. 

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala, kuraterad av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen delas och drivs av Konstkollektivet HAKA, teatergrupperna Östfronten och Uppsala fria teater och Köttinspektionen Dans.

Köttinspektionen Dans stöds av Kulturrådet, Uppsala kommuns kulturnämnd och Landstinget i Uppsala Län kultur och bildning. 

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar som dansare, koreograf, curator och pedagog. 2015 tog hon examen med en MA i koreografi från DOCH (NPP). Som koreograf dröjer hon vid det absurda och naiva, vid platser och utrymmen som besvärar hegemoniska förståelser av det sociala, identitet, relation, kunskap. Sedan 2015 har hennes konstnärliga praktik tagit en curatoriell inriktning, såsom i diverse interventioner och samarbeten med The Blob (en konstnärlig persona initierad av Anna Efraimsson), och i samarbetet We happen things, med Manon Santkin och Moa Franzén. Sedan 2016 driver hon Köttinspektionen Dans tillsammans med Kajsa Wadhia. Tove har arbetat med konstnärlig utbildning på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) sedan 2015 och är sedan 2019 anställd som adjunkt i performativa praktiker på Institutionen för dans, SKH.