Revolve Corporeality på Köttinspektionen: Choreo-vocal dialogues

På Köttinspektionen 6-7 maj: ”Choreo-vocal dialogues”

Läs om hela festivalprogrammet för 5-7 maj, inkl biljettbokning här

Festivalpass till alla akter finns att köpa här (utöver Miyuki Inoues workshop som bokas separat).

×

*klicka på bilden för att läsa hela texten

Choreo-vocal dialogues 

Årets program på Köttinspektionen riktar fokus mot den ljudande kroppen i skärningspunkten mellan vokalitet och koreografi, och sammanlänkas av en feministisk kritik som utforskar hur kropp och röst hänger samman som medskapare till varandras blivande. Programmet samlar konstnärer som undersöker olika vokala materialiteter och horisonter; via andning, koreografi och sång. Kurerat av Köttinspektionen dans  i samarbete med konstnären Moa Franzén. 

 

Site-Specific Singing (workshop)

Miyuki Inoue (JP/NL)

6 maj kl 17.00-19.00  Biljetter här

7 maj kl 17.00-19.00  Biljetter här

Miyuki Inoue har praktiserat Site-Specific Singing på en mängd olika platser såsom kyrkor, tunnlar, trapphus, lekplatser och i naturen. Genom att använda sig av platsspecifika ekon, klanger och rumsliga kompositioner och ibland med hjälp av upphittade föremål, använder, förflyttar samt placerar hon röst(er) i relation till sina observationer av utrymmet. Workshopen börjar med en röstuppvärmning och sedan ges workshopdeltagarna förslag på sätt att interagera med Köttinspektionens utrymmen och föremål genom att använda rösten. Workshopen avslutas med en kollektiv föreställning i Site-Specific Singing.

Circularly Tender, Lilt Resplendent

Cara Tolmie (GB), Em Silén (SE)

7 maj kl 20.00-20.45 Biljetter här

Föreställningen leker med en praktik av ljudande vid in- och utandning, vokala fantasier och självlindrande beröring med syftet att förskjuta rösten mot och genom olika delar av kroppen bortom munnen. När rösten långsamt framträder genom en fokuserad uppmärksamhet på andning, affiniteter, njutning och cirkulation blir i praktiken en övning i multisensoriskt lyssnande. Ett utrymme öppnas där radikal känslighet och ömhet värderas som kunnande.

When dancing was done with the lungs

Moa Franzén, Tove Salmgren, Kajsa Wadhia (SE)

7 maj 21.00-21.45 Biljetter här

When dancing was done with the lungs är en koreografi som utforskar kroppens rörelser i relation till röstens, där vokala uttryck blir fysiska, blir till dans. Med utgångspunkt i andningen som koreograferande metod rör vi oss genom vokala uttryck som ljudit över de gränser som socialt och ideologiskt dragits kring det djuriska, hysteriska och barbariska. Vilken kropp framträder när vi befinner oss i gränslandet för det vi uppfattar som mänsklig röst? Vilken etik och affekt uppstår av att se, lyssna, tolka och befinna sig nära en sådan kropp?


Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Festivalen arrangeras av: Uppsala Konsert & Kongress  /  Uppsala Stadsteater  /  Uppsala konstmuseum  /  Köttinspektionen dans

BIOGRAPHIES

Miyuki Inoue (JP/NL) är bildkonstnär från Matsue, Japan. Hon har en MFA från Master of Voice department på Sandberg Institute och har varit utbytesstudent på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Sedan 2016 är hon bosatt i Amsterdam. Hon arbetar med performativa installationer där hon själv deltar, eller performance (som kan vara utan åskådare), workshops, ljud/röst-relaterat arbete, skulptur och teckning. Hon fascineras av föränderliga process-baserade uttryck. Så, platsspecificitet och publikdeltagande är viktiga aspekter i arbetet. Röst är ett uttryck som hon återkommande arbetar med. Hon tycker om att sjunga i berg, betongbyggnader,  tunnlar och andra platser med olika auditoriska egenskaper. I sitt arbete försöker hon lära sig av med de vokala vanor vi lär oss av samhället och arbeta med röstförstärkare på olika sätt. Att undersöka i naturen/staden, hitta föremål/omgivningar som skapar olika akustik och att möta andra vokala praktiker är viktig stimulans för hennes konstnärliga praktik. www.inouemiyuki.com

Cara Tolmie (GB) arbetar i skärningspunkter mellan performance, experimentell musik och den rörliga bilden. Hennes verk har framförts och ställts ut på konstgallerier, musikfestivaler, biennaler, konferenser och i det offentliga rummet både som solo och samarbetsprojekt. Hennes praktik  fokuserar på rösten, kroppen och de komplexa banden mellan de två. Allt på en gång subjektivt och socialt bestämd, utforskar hon röst och kropp som två samberoende enheter som kan bekräfta och motsäga varandra. Inom detta ägnas stor uppmärksamhet åt lyssnandets roll, både som en praktik som åskådaren bevittnar och som en relation mellan konstnär och publik. Cara är för närvarande doktorand i Critical Sonic Practice vid Konstfack,  Stockholm, där hon bedriver det konstnärliga forskningsprojektet “Listening to the Displaced Vocal Body”. Denna forskning ser till performativa, vokala och koreografiska metoder som försöker störa kontinuiteten mellan en röst och den kropp som producerar rösten.

Em Silén (SE) är en svårfångad musiker och konstnär, präglad av sin rastlösa experimentalitet. Med en praktik som varierar i stil och uttryck, djupdyker hon in i känslotillstånd och skär ut dem. Utöver sitt soloprojekt, rip ME, är Em också en glad samarbetspartner som finns runt många av de konstiga och obskyra miljöerna för musikrelaterade uttryck. Ems arbete innehåller också poetiskt och essäiskt skrivande.

Moa Franzén (SE) är konstnär, skribent och koreograf. Hennes praktik innefattar även redaktör, dramaturg, pedagog och curator. Franzén har en MFA i Nya performativa praktiker från Stockholms konstnärliga högskola. Franzéns konstnärskap utgår från koreografi och skrivande som interrelaterade praktiker, med ett särskilt intresse för röst som performativt material och uttryck. Hennes verk har visats på MDT, Fylkingen, Uppsala Konstmuseum, Marabouparken, Weld, Köttinspektionen Dans mf.l. De senaste åren har hon samarbetat med Tove Salmgren och Kajsa Wadhia i en performance trio, och med konstnären Cara Tolmie. 

Kajsa Wadhia (SE) arbetar konstnärligt, pedagogiskt och curatoriellt mellan fälten koreografi och performance. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra, aktuella med verket Spells and Compost som utforskar magiska formler, spekulativ futurism och materiell ekokritik. Hon ingår också i en trio med Moa Franzén och Tove Salmgren som undersöker röst som kroppslig materialitet och koreografiskt verktyg. 2019 startade hon Spekulativa Juntan tillsammans med Maria Stiernborg, Anna Kinbom och Mariana Suikkanen Gomes, ett konstnärsdrivet initiativ som kombinerar högläsning och kollektivt hantverk under temat spekulativ feminism. Sedan 2016 driver hon tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans- en konstnärsdriven scen för experimentell dans och performance i Uppsala. Mellan 2007-2014 var hon medlem i och konstnärlig ledare för det feministiska scenkonstkollektivet Arena Baubo. www.kajsawadhia.com

 

Tove Salmgren (SE) arbetar som performer, koreograf, kurator och pedagog, och har en MFA i koreografi från Nya performativa praktiker, Stockholms konstnärliga högskola, 2015. Som koreograf och kurator intresserar hon sig för estetiska experiment som utmanar gränser och förståelsen av vad konst är och kan göra. Hon söker alternativa berättelser och motståndshandligar genom dialog med sin kontext: de relationer, material, idéer, praktiker och former som hon möter i rollen som värd eller gäst. Toves arbetar med soloformat och konstnärliga samarbeten, såsom genom performancetrion (med Moa Franzén och Kajsa Wadhia) som presenteras på Revolve Corporeality 2022, där gruppen utforskar rösten som koreografisk materialitet och politik genom kuratoriella och publicerande strategier såväl som i perfomranceverket ”When dancing was done with the lungs” (2022). Sedan 2016 driver hon Köttinspektionen dans tillsammans med Kajsa Wadhia. Tove är anställd som adjunkt i koreografi med inriktning performativa praktiker vid Stockholms konstnärliga högskola.  www.tovesalmgren.se