Öppen utlysning för residens Köttinspektionen dans 2023

Nu är utlysningen för nästa års residens öppen!

Residens 1: 11 maj – 11 juni 2023

Residens 2: 21 aug – 17 sep 2023

Information om ansökan och residensen här

Sista ansökningsdag 15 januari 2023

Tillsatta residens 2022

Residens 2022

Siriol Joyner (17 January – 13 Februari 2022)

STEAM ROOM – Aleksandar Georgiev – Ace, Zhana Pencheva and Darío Barreto Damas (5 September – 2 October 2022)

Information om utlysningen  här

For our next seasons 2022 we are extremely happy and proud to announce the artists that was chosen from an open call for our new, longer residences. 

In January/February we will have the privilege to meet and work with the choreographer Siriol Joyner, and in September/October the artistic team STEAM ROOM, a collaboration between the dancers and choreographers Aleksandar Georgiev, Darío Barreto Damas and Zhana Pencheva. 

The selection was made by a jury composed of Alba Folgado (independent curator and artist), Maipelo Gabang (choreographer and PHD student SKH), and with us who curates and leads the program, Tove Salmgren and Kajsa Wadhia (Köttinspektionen dans). 

During the residencies there will be public moments to open up the artistic process for the public. For example, at one point the artists will host a workshop, dates will be announced here and on our website. Let us know if you want to subscribe for further information about the activities: info@kottinspektionen-dans.se

Information about the artists and their residencies:

Siriol Joyner

STEAM ROOM

Köttinspektionen Dans

×

Sedan 2016 har vi som driver Köttinspektionen Dans presenterat och upplåtit lokalen till en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik och relation. Konst är för oss en nödvändigt fri plats för mänsklig kommunikation och aktivitet där vi får rum att experimentera med samvaro och deltagande, och som plattform vill vi agera stärkande för konstpraktiker som väljer den osäkra vägen framför den säkra, som låter mod leda vägen. Att utgå från tillit till såväl publik som konstverk och konstnär är viktigt för oss. Vi vill att Köttinspektionen ska vara en frizon bortom nutidens logik som ofta fokuserar kontroll, resultatet och mätbarhet. Vi vill erbjuda en plats och miljö där konstnärer kan få ro att utforska det oprövade, hoppfulla, högmodiga eller kraschade. 

Vi vill att Köttinspektionen ska vara en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och bjuder främst in konstnärskap som från olika horisonter arbetar processbaserat på plats i lokalen. Även i de fall vi bjuder in “färdiga” gästspel, har vi för avsikt att låta det vara högt i tak för experiment och omformulering, så att föreställningens format och innehåll kan formas specifikt för det publika mötet just på Köttinspektionen. 

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala, kuraterad av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen delas och drivs av Konstkollektivet HAKA, teatergruppen Uppsala fria teater och Köttinspektionen Dans.

Köttinspektionen Dans stöds av Kulturrådet och Uppsala kommuns kulturnämnd.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia arbetar konstnärligt och kuratoriellt mellan fälten performance och koreografi och har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola, 2015. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performanceduon ”The Disengaged Free Jazz Orchestra”, som undersöker neoliberal kapitalism, prekära arbetsvillkor och konstnären som arbetare. Deras performance kännetecknas ofta av DIY-estetik där friktion, dissonans och humor används för att ifrågasätta rådande samhällsbygge. Hon ingår också i en performancetrio med Moa Franzén och Tove Salmgren som undersöker röst som kroppslig materialitet och koreografiskt verktyg i verken From a Throat of Flesh och Body sung. 2019 startade hon Spekulativa Juntan tillsammans med Maria Stiernborg, Anna Kinbom och Mariana Suikkanen Gomes, ett konstnärsdrivet initiativ som kombinerar högläsning och kollektivt hantverk under temat spekulativ feminism. Sedan 2016 driver hon tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans- en konstnärsdriven scen för experimentell dans och performance i Uppsala, där hon koreograferar nya format för konstnärliga utbyten och publikmöten. Mellan 2007-2014 var hon medlem i och konstnärlig ledare för scenkonstkollektivet Arena Baubo.

 

Tove Salmgren arbetar som dansare, koreograf, kurator och pedagog. Hon har en MA i koreografi från Stockholms konstnärliga högskola, och sedan 2016 leder hon tillsammans med konstnären Kajsa Wadhia, Köttinspektionen Dans, en konstnärsdriven plattform och plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala. Tove har de senaste decennierna arbetat som frilansande dansare i en mängd koreografiska verk nationellt och internationellt, och de senaste åren är hon anställd som Lektor i koreografi med inriktning på performativ praktik på SKH, Stockholm. Som koreograf utforskar hon förskjutna perspektiv och verklighet, ofta genom små och relativt anspråkslösa medel, utifrån intresset att förhandla hur konst (och icke konst) kan utgöra en performativ mellanmänsklig arena för frihet och transformation. Sedan 2018 ingår Tove i en feministisk performancetrio tillsammans med Kajsa Wadhia och Moa Franzén, vilken utforskar hur kropp och röst hänger samman som medskapare till varandras blivande och frigörelse, genom att på olika sätt närma sig den ljudande kroppens materialitet, i skärningspunkten mellan vokalitet, andning och koreografi.  www.tovesalmgren.se