Revolve Corporeality på Köttinspektionen: Choreo-vocal dialogues

På Köttinspektionen 6-7 maj: ”Choreo-vocal dialogues”

Läs om hela festivalprogrammet för 5-7 maj, inkl biljettbokning här

Festivalpass till alla akter finns att köpa här (utöver Miyuki Inoues workshop som bokas separat).

×

*klicka på bilden för att läsa hela texten

Choreo-vocal dialogues 

Årets program på Köttinspektionen riktar fokus mot den ljudande kroppen i skärningspunkten mellan vokalitet och koreografi, och sammanlänkas av en feministisk kritik som utforskar hur kropp och röst hänger samman som medskapare till varandras blivande. Programmet samlar konstnärer som undersöker olika vokala materialiteter och horisonter; via andning, koreografi och sång. Kurerat av Köttinspektionen dans  i samarbete med konstnären Moa Franzén. 

 

Site-Specific Singing (workshop)

Miyuki Inoue (JP/NL)

6 maj kl 17.00-19.00  Biljetter här

7 maj kl 17.00-19.00  Biljetter här

Miyuki Inoue har praktiserat Site-Specific Singing på en mängd olika platser såsom kyrkor, tunnlar, trapphus, lekplatser och i naturen. Genom att använda sig av platsspecifika ekon, klanger och rumsliga kompositioner och ibland med hjälp av upphittade föremål, använder, förflyttar samt placerar hon röst(er) i relation till sina observationer av utrymmet. Workshopen börjar med en röstuppvärmning och sedan ges workshopdeltagarna förslag på sätt att interagera med Köttinspektionens utrymmen och föremål genom att använda rösten. Workshopen avslutas med en kollektiv föreställning i Site-Specific Singing.

Circularly Tender, Lilt Resplendent

Cara Tolmie (GB), Em Silén (SE)

7 maj kl 20.00-20.45 Biljetter här

Föreställningen leker med en praktik av ljudande vid in- och utandning, vokala fantasier och självlindrande beröring med syftet att förskjuta rösten mot och genom olika delar av kroppen bortom munnen. När rösten långsamt framträder genom en fokuserad uppmärksamhet på andning, affiniteter, njutning och cirkulation blir i praktiken en övning i multisensoriskt lyssnande. Ett utrymme öppnas där radikal känslighet och ömhet värderas som kunnande.

When dancing was done with the lungs

Moa Franzén, Tove Salmgren, Kajsa Wadhia (SE)

7 maj 21.00-21.45 Biljetter här

When dancing was done with the lungs är en koreografi som utforskar kroppens rörelser i relation till röstens, där vokala uttryck blir fysiska, blir till dans. Med utgångspunkt i andningen som koreograferande metod rör vi oss genom vokala uttryck som ljudit över de gränser som socialt och ideologiskt dragits kring det djuriska, hysteriska och barbariska. Vilken kropp framträder när vi befinner oss i gränslandet för det vi uppfattar som mänsklig röst? Vilken etik och affekt uppstår av att se, lyssna, tolka och befinna sig nära en sådan kropp?


Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Festivalen arrangeras av: Uppsala Konsert & Kongress  /  Uppsala Stadsteater  /  Uppsala konstmuseum  /  Köttinspektionen dans

BIOGRAPHIES

Miyuki Inoue (JP/NL) är bildkonstnär från Matsue, Japan. Hon har en MFA från Master of Voice department på Sandberg Institute och har varit utbytesstudent på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Sedan 2016 är hon bosatt i Amsterdam. Hon arbetar med performativa installationer där hon själv deltar, eller performance (som kan vara utan åskådare), workshops, ljud/röst-relaterat arbete, skulptur och teckning. Hon fascineras av föränderliga process-baserade uttryck. Så, platsspecificitet och publikdeltagande är viktiga aspekter i arbetet. Röst är ett uttryck som hon återkommande arbetar med. Hon tycker om att sjunga i berg, betongbyggnader,  tunnlar och andra platser med olika auditoriska egenskaper. I sitt arbete försöker hon lära sig av med de vokala vanor vi lär oss av samhället och arbeta med röstförstärkare på olika sätt. Att undersöka i naturen/staden, hitta föremål/omgivningar som skapar olika akustik och att möta andra vokala praktiker är viktig stimulans för hennes konstnärliga praktik. www.inouemiyuki.com

Cara Tolmie (GB) arbetar i skärningspunkter mellan performance, experimentell musik och den rörliga bilden. Hennes verk har framförts och ställts ut på konstgallerier, musikfestivaler, biennaler, konferenser och i det offentliga rummet både som solo och samarbetsprojekt. Hennes praktik  fokuserar på rösten, kroppen och de komplexa banden mellan de två. Allt på en gång subjektivt och socialt bestämd, utforskar hon röst och kropp som två samberoende enheter som kan bekräfta och motsäga varandra. Inom detta ägnas stor uppmärksamhet åt lyssnandets roll, både som en praktik som åskådaren bevittnar och som en relation mellan konstnär och publik. Cara är för närvarande doktorand i Critical Sonic Practice vid Konstfack,  Stockholm, där hon bedriver det konstnärliga forskningsprojektet “Listening to the Displaced Vocal Body”. Denna forskning ser till performativa, vokala och koreografiska metoder som försöker störa kontinuiteten mellan en röst och den kropp som producerar rösten.

Em Silén (SE) är en svårfångad musiker och konstnär, präglad av sin rastlösa experimentalitet. Med en praktik som varierar i stil och uttryck, djupdyker hon in i känslotillstånd och skär ut dem. Utöver sitt soloprojekt, rip ME, är Em också en glad samarbetspartner som finns runt många av de konstiga och obskyra miljöerna för musikrelaterade uttryck. Ems arbete innehåller också poetiskt och essäiskt skrivande.

Moa Franzén (SE) är konstnär, skribent och koreograf. Hennes praktik innefattar även redaktör, dramaturg, pedagog och curator. Franzén har en MFA i Nya performativa praktiker från Stockholms konstnärliga högskola. Franzéns konstnärskap utgår från koreografi och skrivande som interrelaterade praktiker, med ett särskilt intresse för röst som performativt material och uttryck. Hennes verk har visats på MDT, Fylkingen, Uppsala Konstmuseum, Marabouparken, Weld, Köttinspektionen Dans mf.l. De senaste åren har hon samarbetat med Tove Salmgren och Kajsa Wadhia i en performance trio, och med konstnären Cara Tolmie. 

Kajsa Wadhia (SE) arbetar konstnärligt, pedagogiskt och curatoriellt mellan fälten koreografi och performance. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performanceduon The Disengaged Free Jazz Orchestra, aktuella med verket Spells and Compost som utforskar magiska formler, spekulativ futurism och materiell ekokritik. Hon ingår också i en trio med Moa Franzén och Tove Salmgren som undersöker röst som kroppslig materialitet och koreografiskt verktyg. 2019 startade hon Spekulativa Juntan tillsammans med Maria Stiernborg, Anna Kinbom och Mariana Suikkanen Gomes, ett konstnärsdrivet initiativ som kombinerar högläsning och kollektivt hantverk under temat spekulativ feminism. Sedan 2016 driver hon tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans- en konstnärsdriven scen för experimentell dans och performance i Uppsala. Mellan 2007-2014 var hon medlem i och konstnärlig ledare för det feministiska scenkonstkollektivet Arena Baubo. www.kajsawadhia.com

 

Tove Salmgren (SE) arbetar som performer, koreograf, kurator och pedagog, och har en MFA i koreografi från Nya performativa praktiker, Stockholms konstnärliga högskola, 2015. Som koreograf och kurator intresserar hon sig för estetiska experiment som utmanar gränser och förståelsen av vad konst är och kan göra. Hon söker alternativa berättelser och motståndshandligar genom dialog med sin kontext: de relationer, material, idéer, praktiker och former som hon möter i rollen som värd eller gäst. Toves arbetar med soloformat och konstnärliga samarbeten, såsom genom performancetrion (med Moa Franzén och Kajsa Wadhia) som presenteras på Revolve Corporeality 2022, där gruppen utforskar rösten som koreografisk materialitet och politik genom kuratoriella och publicerande strategier såväl som i perfomranceverket ”When dancing was done with the lungs” (2022). Sedan 2016 driver hon Köttinspektionen dans tillsammans med Kajsa Wadhia. Tove är anställd som adjunkt i koreografi med inriktning performativa praktiker vid Stockholms konstnärliga högskola.  www.tovesalmgren.se

 

 

Revolve Performance Art Days Uppsala 2022

Revolve Corporeality 5-7 maj

PROGRAM OCH BILJETTER

 

×

*klicka på bilden för att läsa hela texten

Revolve Corporeality

Revolve Performance Art Days återuppstår, livlig och egensinnig, med två inställda festivaler bakom sig. Festivalen riktar nu fokus mot den livs levande kroppen med alla dess verkligheter och metamorfoser, och den kroppsliga erfarenheten som bärare av en egen sorts sanning. Utopiska tankar om kroppen slår mot verkligheten och verkligheten slår mot kroppen. I glappet däremellan sipprar amorfa former fram –  missanpassade, lekfulla, poetiska – revolterande mot de normer och begränsningar som den större samhällskroppen uppbär och försvarar.

I linje med detta presenteras verk inom festivalen som belyser hur patriarkala och koloniala strukturer historiskt har kategoriserat människor som djuriska, hysteriska och barbariska. Här träder också den mänskliga rösten fram som medskapare till kroppens blivande. Välkommen till en fullödig festival där det lekfulla samsas med samtida realism och det spekulativa i form av dans, performance och olika visuella uttryck.

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Festivalen arrangeras av: Uppsala Konsert & Kongress  /  Uppsala Stadsteater  /  Uppsala konstmuseum  /  Köttinspektionen dans

 

Program

Torsdag 5 maj

19.00-20.00 Uppsala Konsert & Kongress Sal B
Silvia Gribaudi (IT)
Graces

Efter föreställningen följer ett samtal med koreografen på scenen.

20.00 – 23.00 Uppsala Konsert & Kongress Sal D
Invigningsfest med fesivalbar, tal och musik av DJ Queen E.

Fredag 6 maj

10.00-11.30 Uppsala Konsert & Kongress Sal C
Silvia Gribaudi (IT)
A free body: Workshop

17.00-19.00 Köttinspektionen
Miyuki Inoue (JP/NL)
Workshop: Site-Specific Singing

20.00-21.30 Uppsala stadsteater Lilla scen
Ivo Dimchev (BG)
Sculptures

21.30-00.00 Uppsala stadsteater
Festivalbar

Lördag 7 maj

11.30-11.40 Tropiska växthuset, Botaniska trädgården
Ingela Ihrman (SE)
Giant Otter Giving Birth

12.00-17.00 Uppsala konstmuseum
Rani Nair (SE/IN) & Vishnu Vardhani Rajan (FL/IN)
Dance Tiger Dance

13.00-13.40 Uppsala konstmuseum
Hanni Kamaly (NOR)
Performance Lecture

14.00-15.10 Uppsala konstmuseum
Ivo Dimchev (BG)
Selfie Concert

15.30-15.40 Uppsala konstmuseum
Ingela Ihrman (SE)
Fikonet

17.00-19.00 Köttinspektionen
Miyuki Inoue (JP/NL)
Workshop: Site-Specific Singing

20.00-20.45 Köttinspektionen
Cara Tolmie (GB)
Circularly Tender, Lilt Resplendent

21.00-21.45 Köttinspektionen
Moa Franzén, Tove Salmgren, Kajsa Wadhia (SE)
When dancing was done with the lungs

Med reservation för ändringar

Biljetter och mer info på www.revolveperformanceart.se

Tillsatta residens 2022

Residens 2022

Siriol Joyner (17 January – 13 Februari 2022)

STEAM ROOM – Aleksandar Georgiev – Ace, Zhana Pencheva and Darío Barreto Damas (5 September – 2 October 2022)

Information om utlysningen  här

For our next seasons 2022 we are extremely happy and proud to announce the artists that was chosen from an open call for our new, longer residences. 

In January/February we will have the privilege to meet and work with the choreographer Siriol Joyner, and in September/October the artistic team STEAM ROOM, a collaboration between the dancers and choreographers Aleksandar Georgiev, Darío Barreto Damas and Zhana Pencheva. 

The selection was made by a jury composed of Alba Folgado (independent curator and artist), Maipelo Gabang (choreographer and PHD student SKH), and with us who curates and leads the program, Tove Salmgren and Kajsa Wadhia (Köttinspektionen dans). 

During the residencies there will be public moments to open up the artistic process for the public. For example, at one point the artists will host a workshop, dates will be announced here and on our website. Let us know if you want to subscribe for further information about the activities: info@kottinspektionen-dans.se

Information about the artists and their residencies:

Siriol Joyner

STEAM ROOM

STEAM ROOM residens

STEAM ROOM – Aleksandar Georgiev, Darío Barreto Damas, Zhana Pencheva

5 september – 2 oktober

Under perioden på Köttinspektionen kommer STEAM ROOM bjuda in till olika publika tillfällen, samt vid ett tillfälle hålla en workshop. Mer information kommer uppdateras här på hemsidan.

×
STEAM ROOM at Performance Situation Room, (Life Long Burning program). Photo by Tara Ivanišević

STEAM ROOM (North Macedonia, Bulgaria, Spain, Sweden) is an artistic team within the field of choreography and dance. The team is formed by Aleksandar Georgiev – Ace, Zhana Pencheva and Darío Barreto Damas, three choreographers/dancers actively operating locally and internationally. STEAM ROOM is formed out of the wish to facilitate conditions and environments that contribute to the development of the work in the field of choreography and dance in different localities, with an intrinsic international vision. STEAM ROOM aims to open spaces for reflection and wider critical knowledge through artistic work and cultural initiatives. STEAM ROOM was formed in 2018 and until now they have produced two artistic works,(dragON aka PONY and dragON aka PHOENIX as part of the choreographic trilogy dragON), and initiated cultural programs focused on discursive and critical practices, the dialogue between artists-art-audience, research, artistic residencies and emerging artists throughout the institution project ICC (Imaginative Choreographic Center).

About the artists work at Köttinspektionen:

In 2018 we started a choreographic trilogy named dragON. The trilogy follows a main conceptual line initiated by Aleksandar and Zhana in their previous work: to look upon the celebration body as a protest body and vice versa. dragON focuses on drag practices, exploring and displaying dancing and choreographic playgrounds where the team questions: how can we drag dance and choreography?

In the first work of the trilogy, dragON aka PONY, we immersed balkan folklore within the set up of a ball room, (conceptually and aesthetically); disidentifying and transforming the principles which rule this specific moving frame or condition by using drag technologies applied to dance and choreography such as the practice of “realness”: the embodiment of a status, an expertise or a sentiment that by identity, political or cultural reasons are not linked at first with your persona. dragON´s second work, dragON aka PHOENIX, focuses on the practice of reading: a drag ritual where insults are addressed with sharpness to expose the obvious things that nobody dares to point out. (It is important to clarify that reading is a practice of communal care rather than a violent act). In this project we ask: how can we read dance and choreography? Borrowing methodologies and structures from musical theatre due to its inherent literalness, we constructed a work that reads all its flaws out loud.

At the Köttinspektionen Dans residency we will work with the last part of the trilogy, dragON forever. In this work we are interested in exploring the practice of lip-syncing applied to dance and choreography. Our initial trigger is the gap or space created in between the actual played song and the lips performance, or in other words between the mimic singing and the song being mimicked. Can we dance within that gap? What would be a lip-synced choreography? 

The understanding of dance and choreography as popular practices accompanies the three works of the trilogy.

 

STEAM ROOM Biographies

Aleksandar Georgiev – Ace is a choreographer/cultural worker. He has been part of formal and no-formal educational programs such as NOMAD, SPAZIO, DanceWeb, 50 Days Fly Low and Passing Through and Critical Practice program (3rd generation). He graduated at the Master program in Choreography at DOCH, Stockholm, in 2014. He has been exploring nomadic approaches in terms of working base, constantly replacing himself, but it is in the last 4 years when, while working, he defined four places he considers home/locality, (Stockholm, Sofia, Skopje and Tenerife). Lately he initiated the choreographic research CO-series. The research works with different artistic practices and methods exploring the ideas of co-existence, hyper and holography through the prism of dance and choreography.He is member of NGOs such as Lokomotiva (North Macedonia), Garage Collective (Bulgaria) and Interimkultur (Sweden). He is also a member of the network NOMAD (Balkan countries).

Darío Barreto Damas is a Canarian freelance dancer working in the field of dance and choreography. Darío is based in Sofia, Skopje, Stockholm and Tenerife. His education takes place at Teatro Victoria, Tenerife; Institut del Teatre, Barcelona and DOCH, Stockholm. Darío has worked with Cullberg as a guest dancer and ccap / c.off, (lead by Cristina Caprioli), Aleksandar Georgiev and Ofelia Jarl Ortega among others. Throughout his work, Darío focuses in the emancipation/independency of dance and in spaces of de-contextualisations/dis-identifications. Darío is co-creator, with Aleksandar Georgiev and Zhana Pencheva, of the artistic team STEAM ROOM and the cultural project institution ICC (Imaginative Choreographic Center). Darío is member of the NGOs Lokomotiva (North Macedonia), Interimkultur (Sweden), Garage Collective (Bulgaria), PiedeBase (Canarias) and TenerifeLAV (Tenerife).

Zhana Pencheva is a dancer and choreographer based in Bulgaria. She graduated,(Bachelor and Master), in Dance and Theatre in New Bulgarian University, Sofia. With strong interests around body and movement, she continued her education through series of workshops and non formal programs such as Nomad Dance Academy and DanceWeb. She is co-founder of Garage Collective, Sofia, a member of Nomad Dance Academy – Bulgaria and member of the board of Hamalogika, Burgas. As a performer, she is actively collaborating with Dune Dance Company, Bulgaria. She works pedagogically with groups of different constellations and needs, focusing her teaching around dance technique and choreographic structures. Artistically she is interested in the potential of the body as a moving structure and the role emotions play within it. In her last solo work, “Six love songs”, (prized by Tri3avisim 2018, Bulgaria, and nominated for IKAR prize 2020 in the category “Contemporary dance and performance”, Bulgaria), she is exploring pop figures in contemporary culture and the identification of self in performative contexts. Her latest fascination is pole dance.

Köttinspektionen Dans

×

Sedan 2016 har vi som driver Köttinspektionen Dans presenterat och upplåtit lokalen till en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik och relation. Konst är för oss en nödvändigt fri plats för mänsklig kommunikation och aktivitet där vi får rum att experimentera med samvaro och deltagande, och som plattform vill vi agera stärkande för konstpraktiker som väljer den osäkra vägen framför den säkra, som låter mod leda vägen. Att utgå från tillit till såväl publik som konstverk och konstnär är viktigt för oss. Vi vill att Köttinspektionen ska vara en frizon bortom nutidens logik som ofta fokuserar kontroll, resultatet och mätbarhet. Vi vill erbjuda en plats och miljö där konstnärer kan få ro att utforska det oprövade, hoppfulla, högmodiga eller kraschade. 

Vi vill att Köttinspektionen ska vara en plats där olika konstnärliga praktiker kan mötas, utmanas och utvecklas, och bjuder främst in konstnärskap som från olika horisonter arbetar processbaserat på plats i lokalen. Även i de fall vi bjuder in “färdiga” gästspel, har vi för avsikt att låta det vara högt i tak för experiment och omformulering, så att föreställningens format och innehåll kan formas specifikt för det publika mötet just på Köttinspektionen. 

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ KÖTTINSPEKTIONEN

Köttinspektionen erbjuder hörslinga, kontakta oss inför ert besök. Lokalen är till större del tillgänglig för besökare i rullstol eller permobil. Hela lokalen är belägen i markplan, ytterdörren kan hissas upp och ramper finns till trösklar. Däremot saknas tillgänglighetsanpassad toalett. Vi arbetar för att i samarbete med fastighetsägaren åtgärda detta.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

Köttinspektionen Dans är en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala, kuraterad av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen delas och drivs av Konstkollektivet HAKA, teatergruppen Uppsala fria teater och Köttinspektionen Dans.

Köttinspektionen Dans stöds av Kulturrådet och Uppsala kommuns kulturnämnd.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Kajsa Wadhia arbetar konstnärligt och kuratoriellt mellan fälten performance och koreografi och har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola, 2015. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performanceduon ”The Disengaged Free Jazz Orchestra”, som undersöker neoliberal kapitalism, prekära arbetsvillkor och konstnären som arbetare. Deras performance kännetecknas ofta av DIY-estetik där friktion, dissonans och humor används för att ifrågasätta rådande samhällsbygge. Hon ingår också i en performancetrio med Moa Franzén och Tove Salmgren som undersöker röst som kroppslig materialitet och koreografiskt verktyg i verken From a Throat of Flesh och Body sung. 2019 startade hon Spekulativa Juntan tillsammans med Maria Stiernborg, Anna Kinbom och Mariana Suikkanen Gomes, ett konstnärsdrivet initiativ som kombinerar högläsning och kollektivt hantverk under temat spekulativ feminism. Sedan 2016 driver hon tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans- en konstnärsdriven scen för experimentell dans och performance i Uppsala, där hon koreograferar nya format för konstnärliga utbyten och publikmöten. Mellan 2007-2014 var hon medlem i och konstnärlig ledare för scenkonstkollektivet Arena Baubo.

 

Tove Salmgren är dansare, koreograf, kurator och pedagog och har en MA i koreografi från Stockholms konstnärliga högskola. Som koreograf utforskar hon förskjutna perspektiv och verklighet, ofta genom små och relativt anspråkslösa medel, utifrån intresset att förhandla vad konst (och icke konst) kan göra och vara. Soloföreställningen ”I pretend that you speak” (2014) och det kuratoriella samarbetet ”We happen things #3 – a meeting” (2016) presenterades på MDT Stockholm, ”This is not a performance” (2017) på Marabouparken och Weld. Mellan 2015-2017 samarbetade Tove återkommande i diverse konstnärliga interventioner med ”The Blob” (initierad av Anna Efraimsson), en lika delar lekfull men omstörtande kuratoriell persona. Sedan 2018 bildar hon tillsammans med Moa Franzén och Kajsa Wadhia en performancetrio vilken utforskar rösten som fysiskt materialitet och koreografiskt verktyg. Ljudkoreografin ”From a throat of flesh” (2018) har presenterats på Weld, Fylkingen och Köttinspektionen och för närvarande arbetar gruppen med den uppföljande föreställningen ”Bodysung” vilken utvecklas på residens vid MDT, Weld och Köttinspektionen, med kommande föreställningar på Art Lab Gnesta och Weld. Sedan 2016 leder hon tillsammans med konstnären Kajsa Wadhia, Köttinspektionen Dans, och sedan 2017 är hon anställd som adjunkt i perfomativ praktik vid SKH, Stockholms konstnärliga högskola.