Tove Salmgren visning

Fredag den 21 september kl 18.00

Tove Salmgren visar pågående arbete

Fri entré

×

Kom och var med när Tove Salmgren visar ett pågående arbete en fredag i september. Det blir informellt och formellt.

Med paradoxen som koreografisk startpunkt tar arbetsprocessen spjärn från en enkel princip; att undfly impulsen att positionera och projicera arbetet genom att beskriva det i text. I en tid då konst ofta villkoras eller värderas genom sin förmåga (eller oförmåga) att utmana nutida samhällsproblem, fungerar den omgärdande texten om sig själv som statusmarkör då den har förmågan att situera sig inom viss diskurs. Tove vill undersöka en ny slags studiopraktik (ny för henne själv) med koreografiska metoder och element, om möjligt fritt från samtidens uppmaning att verbalisera och kommunicera vad hon håller på med, och vad hon vill uppnå med det.

(Som en av ledarna för Köttinspektionen Dans kommer Tove använda Köttinspektionen för att utveckla sitt arbete i kortare ”mikro-residens”, under tillfällen när lokalerna annars skulle stått tomma).

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Vid DOCH är hon återkommande engagerad som handledare och projektledare, och assisterar professor Chrysa Parkinson som leder masterutbildningen i koreografi NPP. Toves konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans – en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala. Hennes egen konstnärliga praktik kan beskrivas som ett feministiskt och filosofiskt laboratorium, med en önskan att systematiskt belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.