Moa Franzén residens

Onsdagen 26 september

Residensvisning av From a throat of flesh

Med och av Moa Franzén, Vilda Kvist, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren

×

Konstnären Moa Franzén har residens på Köttinspektionen tillsammans med Vilda Kvist, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren. Den 26 september visar gruppen delar av arbetet på Köttinspektionen. Tid kommer närmare.

From a throat of flesh är en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet. En kör, men inte för sång; röster, men inte talande. Under residenset kommer jag tillsammans med fyra inbjudna performancekonstnärer utforska rösten som en skulptural materialitet såväl som en kommunikativ kraft som är djupt inflätad i ideologiska och politiska strukturer, och hur dessa kan aktiveras och kommuniceras i kroppen. Vi kommer fördjupa oss i de ljudanden och läten som är kommunikativa men som i vårt talorienterade samhälle ofta betraktas som alltför kroppsliga, och därigenom hotfulla, förföriska, ibland djuriska, ofta feminint konnoterade. Projektet vill utforska de uttryck som socialt och historiskt varit föremål för disciplinering och ”civilisering”, och tagits som förevändning för att kategorisera människor som barbariska, djuriska och hysteriska, och gör det genom den egna kroppen, ur en hals av kött.

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär och poet, baserad i Stockholm. Hennes praktik rör sig inom skrivande och performance och placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring och utforskar osynliga och lågt värderade former och akter som platser och uttryck för agens och motstånd, genom att belysa och förskjuta hegemoniska narrativ, akter och uttryck.
Hon arbetar ofta i curatoriella samarbetsprojekt där organiserandet av tillfälliga rum för utbyte, samtal och framträdanden i kontexter definierade av deltagarna själva är centralt. Franzén har en Bachelor i fri konst från Kungl. Konsthögskolan och Kunstakademiet i Bergen, och en Master i Nya performativa praktiker från DOCH. Hon har visat sina arbeten nationellt och internationellt, curerat och organiserat utställningar, seminarier och performance, publicerats i flertalet tidskrifter och publikationer, handlett och hållit verkstäder i skrivande samt arbetar även redaktionellt för litteraturtidskriften Kritiker.