Köttinspektionen Dans

×
"Rudy" av Ellen Söderhult, Köttinspektionen 2016. Foto: Tove Salmgren

Koreografi för oss cirkulerar kring det som görs; hur, var och vad som görs. Beskrivet som ett verktyg skulle det kunna liknas vid ett analytiskt verktyg för görande, för att drömma om framtida göranden såväl som att strukturera och omvärdera det gjorda. Vi ser konstens styrka som nödvändigt experimentell, en omkullkastande och absolut livsbejakande energi, och har ett specifikt intresse av danskonst som utmanar sitt eget medium och existerar genom nyfikenhet och självreflexivitet, som inte ställer retoriska frågor med färdigformulerade svar, men istället behandlar publiken som en outbytbar del av konsthändelsen, som en jämlik diskussionspartner.

Under 2017 möter Köttinspektionen Dans sin publik genom en serie händelser där publiken bjuds in att delta och forma Köttinspektionen Dans som en plats för experimentell danskonst, diskurs, kollektiva processer och kunskapsutbyte, i ett program vi kallar Circles. Vid sex tillfällen bjuds koreografer/konstnärer in att arbeta i Köttinspektionens lokaler och möta Köttinspektionens publik genom föreställningar, workshops, residensvisningar och festivaler. Förra årets “koreograferade läsecirklar” fortsätter i form av workshops, för att experimentera med mötet mellan text och koreografi. Tillsammans med olika konstnärer undersöker vi hur deras konstnärliga metoder kan möta det igenkännbara formatet av en läsecirkel. Genom att fråga oss vad textläsning kan vara för slags koreografi fokuserar vi på läsande som ett görande. Vi vill på så sätt möjliggöra ett lekfullt möte mitt emellan teori och praktik; mellan det sagda och det gjorda.

Inför årets program frågar vi oss: Hur kan vi organisera mötet mellan de inbjudna gästerna/konstnärerna, publiken och Köttinspektionen på ett sätt som skapar vågor och cirklar i deras vatten, som expanderar deras olika praktiker istället för att medverka till att de tvingas in i en förutbestämd form? För att möta konstnärernas specifika utgångspunkter och logiker, så satsar vi på ett öppnare format än tidigare vilket vi hoppas ska generera lust att testa processer genom det lekfullla, det ofärdiga och det oprövade – att tillåta det spontana. Även i de fall vi bjuder in färdiga verk, vill vi erbjuda en tillåtande miljö för åter-experiment på alla nivåer. Därför kommer också varje tillfälle som öppnas upp för en offentlighet, att utgöra ett unikt tillfällle, för såväl publiken som konstnären.

Våra programpunkter är alltid kostnadsfria. Välkomna!

 

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C.

Mer om Köttinspektionen: http://www.kottinspektionen.org

Följ Köttinspektionen på facebook: https://www.facebook.com/kottinspektionen/?ref=aymt_homepage_panel

 

Kajsa Wadhia verkar i fälten performance, text och koreografi och har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholm. Hennes konstnärliga praktik rör sig i kontexten av ett överproduktivt och accelererande samhälle och svarar genom att vända utmattning till motstånd och antiklimax till tillfredsställelse. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra som undersöker anti-relationell estetik, långsamhet, disorganisering och lathet som konstnärliga verktyg och politiskt motstånd. Tidigare var hon länge verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hon driver tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Tove Salmgren arbetar med dans, koreografi och performance, som initiativtagare och medarbetare i diverse kontexter och format. Inom fältet är hon verksam som dansare, koreograf, curator och pedagog och hon har en MA i New Performative Practices från DOCH, Stockholm. Hennes arbete handlar om att aktivera en kritisk diskurs rörande subjektivitet och makt, och ofta genom att hegemoniska strukturer inom själva fältet dans och koreografi adresseras och problematiseras. Hon är involverad i diverse konstnärliga samarbeten, som med The Blob där lek/instutition/kritik kopplas samman, i det kuratoriella samarbetet We happen things med konstnärerna Manon Santkin och Moa Franzén, och som en av två konstnärliga ledare för Köttinspektionen Dans, en mötesplats och scen för experimentiell dans och koreografi i Uppsala.