Circles #4 En heldag på Köttis med två föreställningar och två koreograferade läsecirklar

Söndagen den 3 december 2017

12.00 – 14.00 Koreograferad läsecirkel med Anna Bontha

14.30 – 16.30 Koreograferad läsecirkel med Chloe Chignell

17.00 ”one for all, all for one”, av och med Emilia Gasoirek och Sandra Liaklev Andersen

18.00  ”SHANE ET AL.” av och med Ellen Söderhult med gäster

Ingen förbokning, fri entré. Det bjuds på fika i pauserna. Välkomna!

×

En heldag med koreograferade läsecirklar och föreställningar på Köttis!

Vi är oerhört stolta över att kunna bjuda in till denna heldag på Köttis den 3e december, en söndag som vi tror kommer bli en fabulös hyllning till det gemensamma, det som görs när vi är tillsammans och vad tillsammans gör med oss. Under första delen av dagen kommer det finnas ett fokus på relationen mellan textläsning och koreografi (där alla som vill kan delta utan förberedelse, mer information om de två läsecirklarna kommer att läggas upp här snart). De två föreställningarna delar ett gemensamt intresse av, och har ett fokus på, rösten –  genom något som skulle kunna liknas vid ”koreografisk sång”.

 

one for all, all for one

Af Emilia Gasiorek og Sandra Liaklev Andersen

‘one for all, all for one’ beskæftiger sig med måder at sam-eksistere med, spejle sig i og forholde sig (a)symmetrisk til vores omgivelser og til hinanden. Det er en komposition af kropslige former, figurer og geometrier. Vi ser (a)symmetri som et perceptorisk og perpektivisk anliggende, hvor to sider bekræfter hinanden og forholder sig til en konstrueret kerne. Med bevidstheden om kroppens symmetri og assymetri forsøger vi at skabe en fortælling der genererer nye måder hvorpå vi kan forstå idéer og rummelige relationer.

Då Emilia och Sandra kommer från Danmark har vi valt att låta deras text finnas på danska här. För den som hellre läser på engelska, finns en engelsk version:  http://kottinspektionen-dans.se/en/

 

BIO EMILIA GASOIREK OCH SANDRA LIAKLEV

Emilia Gasoirek er danser og koreograf med base i København, men arbejder også i London for forskellige koreografer og billedkunstnere. Hun har arbejdet med Yvonne Rainer, Eva Recacha og Pablo Bronstein. For tiden undersøger hun feministiske ideer relateret til dans og har for nylig sam-kurateret ’thecarrierbag festival’, en international festival afholdt i Dansehallerne og DANSEatelier. Sandra Liaklev Andersen er en norsk danser og koreograf, også med base i København. Hun har arbejdet med koreografer som Camilla Stage, Julie Schmidt Andreassen, RISK og turneret med Folketeaterets version af Mio min Mio. For tiden undersøger hun forskellige måder at relatere til internettet gennem et feministisk perspektiv. Begge dansere er medskabere af DANSEatelier, et kunstnerkollektiv med fokus på at skabe kontinuitet og fælles forfatterskab i udforskningen af dans og koreografisk praksis. DANSEatelier er et fysisk arbejdsrum i Valby og et kollektiv af 11 dansere, koreografer og venner.

 

SHANE ET AL 

av och med Ellen Söderhult och gäster (mer detaljerad information kommer uppdateras snart)

I ett försök att ersätta idén om hjälten med kören, föreslår det här koreografiska äventyret två kontaktytor: en choreo-studie-föreställning och en choreo-studiegrupp. Kören har en historia av att backa upp en solist, men att sjunga i kör kan också vara att tillfälligt hänge sig åt att vara en del av en kollektiv protagonist. Körsång och kör-dans kan till och med fungera som ett kamouflerande av det individuella jaget, lätta bördan av att sälja, förbättra och förverklige sitt jag, slippa ”vara sig själv” eller idéer om ett jag som möter det som efterfrågas och normaliserats. Singalong, dofter, mörker och dimma är andra ingredienser liksom stora romantiska gester puttade utanför sin kontext. Med kören som en tillfällig sång- och dansgrupp kommer danser och sånger studeras, polyfoniska danser och koreografisk sång undersökas.

 

BIO ELLEN SÖDERHULT

Jag är en dansare och koreograf som ofta arbetar i olika konstellationer danskonstnärer aktiva och utbildade inom samtidsdans. Med samtidsdans menar jag dans som inte bara formas av historiska maktordningar, vana och förutfattade meningar om dans utan kontinuerligt omformas och tar sig nya uttrycksformer utifrån en känsla av angelägenhet och en vilja att påverka, förändra och beröra. Jag är av uppfattningen att konstbegreppet har formats utifrån ett upprepat upphöjande av det manliga, individuella geniet genom historien. Därför vill jag ifrågasätta det arvet och istället värdesätta och föreslå en syn på (dans)konst som kollektiv och kultur som en pågående, gemensam innovation.

https://ellensoderhult.wordpress.com/